Connect with us

ALİ BİLCAN

GIDA GÜVENLİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Güvenli gıda en kolay anlatımı ile “amaçlandığı biçimde hazırlanıldığında, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibarıyla tüketime uygun olan ve besin değerini kaybetmemiş gıda olarak açılanabilir. Güvenli gıda, raf ömrü süresince fiziksel,kimyasal ve biyolojik herhangi bir risk taşımaz.

            Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ ne göre en temel insan haklarından biri olan gıda hakkı, günümüzde bireylerin yaşaması için gerekli olan yeterli ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması anlamına gelmektedir. Gelişmekteki ülkelerde öncelikli amaç, yeterli düzeyde gıda sağlamak iken insan sağlığı ikinci plana atılmıştır. Bunun sonucunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘ne göre her yıl su ve gıda kaynaklı ishalli hastalıklardan 1,9 milyonu çocuk olmak üzere 2,2 milyon kişi ölmektedir. 1990 lı yıllarda Deli Dana Hastalığı (BSE), 1999 yılında Belçika ve Almanya da ortaya çıkan dioksin krizi, tuz ve kırmızı biberde aflatoksin, son 20 yıla damga vuran kuş giribi vb durumlar  tüketicinin bilinçlenmesine sebep olmuştur. Bir tek bulaşma riskinin dahi toplumsal, yöresel,ülkesel,bölgesel ve kıtalararası yayılabileceği gözler önüne serilmiş ve gıda güvenliğine gereken özen gösterilmeye başlanmıştır.

            Gıda güvenliği son yıllarda tüm zamanlarda olduğundan daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Köyden kente göçün artması, iş hayatında bayan sayısının yükselişi ve artan dünya nüfusu toplumların beslenme ihtiyaçlarını değiştirmiştir.

            Gıda güvenliği, gıdada üretim anından veya tüketici tarafından kullanıldığı ana kadar  gıda kaynaklı tehlikeler ile karşılaşabilir.  Bu sebeple, gıda güvenliği gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısı ve tüm zincir boyunca etkin kontrol ile sağlanabilir.

            Gıda kaynaklı tehlikelerin önlenmesi için temel yaklaşım, üretimden başlayarak tüketime kadar gıda zincirindeki her aşamanın dikkatle incelenmesi gerektirmektedir. Genetik mühendisliği, ışınlama, ambalajlamada nanoteknoloji ve iyi gıda üretimi uygulamalarında gelinen noktalar gıda güvenliğinde istenilen başarıya ulaşmakta birer adımdır.

            Hangimiz güvenli gıdayı tüketmek istemeyiz ki? Öncelikli gereksinimimiz olan gıdayı riske atmayalım.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar