Connect with us

AV. GÖZDE IŞILDA AKIN

BAKANLAR KURULUNUN OLUŞUMU

Parlamenter rejimin uygulanmakta olduğu ülkemizde yürütme organı iki başlıdır.Bir başı devlet başkanı olan cumhurbaşkanı diğer başı ise bakanlar kurulu oluşturur.Yürütme yetkisini fiilen bakanlar kurulu yani hükümet kullanır.Bakanlar kurulu başbakan ve bakanlardan kurulur.Başbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçilerek Cumhurbaşkanı tarafından atanır.Bakanlar kurulunda görev almak için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmak gerekmemekle birlikte,milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olmak gereklidir.Usul açısından başbakan ,bakanlarla eşit konumdadır.Ancak uygulamada başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından bakanın görevine son verilebiliyor olması ;Başbakanın eşitler arasında birinci olduğunu gösterir.Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı,başbakanı tek başına yapacağı işlemle atar. Ancak cumhurbaşkanının bu yetkisi demokrasinin gerekleri ile sınırlıdır.Çünkü bakanlar kurulu meclise karşı sorumludur ve cumhurbaşkanı da meclisten güvenoyu alabilecek olan milletvekilini başbakan olarak atamak durumundadır.Uygulamada, cumhurbaşkanı mecliste bir partinin çoğunlunun bulunması halinde genel olarak o partinin genel başkanını başbakan olarak atar.Cumhurbaşkanının seçim neticesinde en çok oy alan partinin genel başkanını değil de o partiden başka bir milletvekilini de başbakan olarak atamasında herhangi bir engel yoktur.Ancak  seçmenlerin büyük çoğunluğunun oylarını siyasi partilerin genel başkanlarına veriyor olması sebebiyle bu durum seçmenin iradesini yok saymak anlamına gelecektir.Yapılan genel seçim neticesinde mecliste bir partinin salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda yani 550 olan milletvekili kontenjanın yarıdan fazlası olan 276 milletvekili sayısını bulamaması durumunda koalisyon hükümetin kurulması gündeme gelir.Bu durumda ise matematiksel olarak en çok milletvekilliği kazanan partinin ,meclisten güvenoyu kazanma şansı fazla olduğundan hükümeti kurmak için koalisyon çalışmalarına başlama ihtimali de daha fazladır.Yapılan seçim neticesinde erken seçim ihtimalinden önce koalisyon hükümetinin kurulma olasılığı daha fazla olup,hükümetin kurulması ve göreve başlaması  için TBMM ‘den güvenoyu alması gerekir.Güvenoyu aldıktan sonra yürütme organı tam anlamıyla göreve başlamış olacaktır.Kurulması olası yeni hükümetin ülkemiz için hayırlı olması temennisiyle..

                                                                                                Av. Gözde IŞILDA AKIN

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar