Connect with us

ALİ BİLCAN

ÇİFTLİKTEN ÇATALA GIDA GÜVENLİĞİ

Her insan, ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli kalite ve miktarda, inanç ve kültürüne uygun, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilme hakkına sahiptir. Küreselleşme, gıdaların ulaşılabilirliğini kolaylaştırmakla birlikte yeni riskleride beraberinde getirmiştir.

            Gıda güvenliği, teknoloji ile paralel olarak değişen bir süreçtir. Değişen şartlar ve gelişen teknoloji gıda güvenliğinde de zaman zaman farklı riskler ve tedbirleri beraberinde getirmektedir.

Gıda güvenliğinin doğrudan insan sağlığını etkilemesi sebebi ile; riskler göz ardı edilemez olduğu kadar alınacak önlemlerde bir o kadar ödün verilmez olmalıdır.

            Gıda güvenliği,, üreticiden tüketiciye kadar geçen sürede titizlikle irdelenmesi gereken bir dizi uzun ve kırılgan bir zincir demektir. Bu zincirin ilk halkası Çiftlikte başlar ve son halka olan çatalda biter. Bu zincirin en temel amacı gıda güvenliğinin en yüksek düzeyde sağlanarak hijyenik ve ekonomik açıdan tüketicinin korunmasıdır. Gıda maddelerinin taşıması gereken asgari hijyen ve kalite unsurları zincirin güvenirliğini doğrudan etkilemektedir.

            Çiftlikten çatala gıda güvenliği, tarımsal üretim, işleme, ambalajlama, depolama, taşıma, pazarlama, satış, hazırlama ve tüketime kadar her aşamayı içinde barındırmaktadır. Üretici ve tüketicide ortak sorumluluk bilinci oluşturmalı ve herkesin çabasına bağlı olarak önem kazanacak olan günümüz dünyasının yeni öncelikleri arasında yer almalıdır.

            Düzenlemeler neticesinde tüm gıda işletmelerine kayıtlı ve onaylı olma zorunluluğu gelmiştir. Işletmelere verilen kayıt numaraları, ürünlerin etiketinde yer almakta, bunun sayesinde tüketici satın aldığı ürünün üretildiği işletmeyi görebilmektedir. Etiketler üzerinde yer alan numaralar ile geriye dönük izlenebilirlik sağlanmaya başlanılmıştır. Örnek olarak hayvansal bir gıdayı ele alırsak, hayvanın yetiştirildiği çiftlikten çıkıp kesimhaneye geldiği süreç, kesimhane adı ve raflara dizilene kadar geçen süre görülebilmektedir. Ürünün, tüketiciye ulaştıktan sonraki sürecide tahmin edilerek gerekli talimatlar ve bilgilendirmeler ile sofralara ulaşana kadar geçen aşamlarda en önemli kısımların üzerinde durulmuş oluyor.

            Çiftlikten çatala gıda güvenliği, üretimden tüketime kadar geçen bütün aşamaları irdeleyerek risklerin belirlenmesini kapsayan bir süreçtir. Gelişen dünya teknolojisinin ihtiyaçlar neticesinde gıda üretimine yansıması  birçok yeni sorunu beraberinde getirmiştir. Yasal düzenlemeler ile hernekadar bu sorunların önüne geçilmeye çalışılsada tüketicinin bilinçlenmesi burada en öenmli noktayı oluşturmaktadır. Kaliteli bir hayat için sağlık öncelikli ihtiyaçtır, bu çerçevede sağlıklı bir yaşamdan söz edebilmek için ise güvenli gıdaya ulaşmak gerekmektedir. Çiftlikten çatala güvenli gıda uygulamaları ile sağlanan başarı tüketicinin kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır. Sağlıklı gıda söz konusu değilse sağlıklı bir yaşamdan bahsedilemez.

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar