Connect with us

AV. GÖZDE IŞILDA AKIN

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Toplumun büyük çoğunluğu, özel hayatının gizli kalmasını;aile yaşantısına dair anlarının bir başkası tarafından paylaşılmasının engellenmesini  ister.Bu amaçla da Türk Ceza Kanunu’nda özel hayatın gizliliğini ihlal bir suç olarak sayılmıştır.TCK ‘ya göre;kişilerin özel hayatının gizliliğini

ihlal eden kişiye hapis ya da seçimlik olarak adli para cezası öngörülmüştür.Gizliliğin, görüntü ya da seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi de suçun nitelikli halini oluşturur. Ayrıca,kişilerin özel hayatına ilişkin ses ya da görüntüyü ifşa eden kişiye verilecek olan ceza artırılır.Buna göre; herkes,özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlali için;özel yaşamın gizliliğine yönelik müdahalenin herhangi bir hak ve yetkiye dayanmaması gerekir.Bunun neticesi olarak  da özel hayata ilgililerin rızasına dayanarak müdahale eden kişi bu  suçu işlemiş olmaz.Ayrıca kanunun vermiş olduğu yetkinin kullanılabilmesi için özel yaşamın ihlal edilmesi durumunda da suçun maddi unsuru gerçekleşmemiş olacağından özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi de söz konusu olmayacaktır.

Aynı zamanda  gazetecilik mesleğinin icrası için işlenen fiiller açısından hukuka uygunluk sebebi bulunmaktadır.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ise kamuya malolmuş kişiler açısından özel hayatın gizliliğinin daha esnek olarak değerlendirilmesi gerektiği açıklanmıştır.Söz konusu kamuya malolmuş kişiler olunca devreye kamu yararı girmektedir.Kamu yararı gereği;kamuoyunun gerçekleri öğrenebilmesi, özel yaşamın gizliliğinden daha üstün konumdadır.Kişiye ait ses ya da görüntünün özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği her ses ve görüntü  için  objektif unsurlara göre belirlenir.Kamuya açık alanda topluluk halinde kaydedilen bir görüntü özel hayatın gizliliğini ihlal etmezken,kişinin evinin balkonunda ailesi ile birlikte vakit geçirirken elde edilen kayıt özel hayatın gizliliğini ihlal edebilir.Herkesin özel yaşantısına saygı duymak ve saygı duyan bireylerle karşılaşmak dileğiyle..

                                                                                        Av. GÖZDE IŞILDA AKIN

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar