Connect with us

AV. GÖZDE IŞILDA AKIN

HAKARET SUÇU

Şeref;bireylerin sahip olduğu en yüksek değerdir.Şahısların şereflerinin korunmasını amaçlayan ve şerefe karşı kötü söz ve davranışların dışa vurumunu yasaklayan ,bu tür davranışların sergilenmesi sonucunda ise hakkında cezaya hükmedilmesine karar verilen suç ise hakaret suçudur.Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş olsa bile eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik olduğuna dair duraksanmayacak bir durum varsa da hakaret suçu işlenmiş sayılır.

Hakarete yönelik davranışın,kişinin onur ve gururunu incitebilecek nitelikte olması yeterlidir.Suçun işlenmiş sayılabilmesi için mağdurun saygınlığının gerçekten rencide edilmesi aranmaz.Davranışın niteliğinin tespitinde Türk toplumunda geçerli örf ve adet kuralları gözönünde bulundurulur .Ayrıca sanık ve mağdurun bulundukları ortam,yaşam şartları,mesleki durumları hakaret suçunun işlenmiş olup olmadığının tespitinde farklılık gösterir.

Hakaret suçunun,mağdur tarafından doğrudan öğrenilmesi suçun huzurda işlenmiş olduğunu gösterir.Mağdurun,hakkındaki hakaretten sesli ya da görüntülü iletişim aracıyla doğrudan haberdar olması durumunda da suçun huzurda işlendiğinin kabulü gerekir.Mağdurun gıyabında işlenen hakaretin ise cezalandırılabilmesi için suçun en az üç kişinin bilgisine ulaşmış olması gerekir.Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi durumunda ise olayın mahiyetine göre taraflara verilecek ceza indirilebileceği gibi ,ceza vermekten  vazgeçiledebilir.

                                                                                                        Av. Gözde IŞILDA AKIN

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar