Connect with us

HABERLER

BAKAN VEYSEL EROĞLU: GEDİZ’İN SU KALİTESİ YÜKSELİYOR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sıkı takibi ile devam eden Gediz Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar ile Gediz Nehri’nin su kalitesinde önemli iyileşmeler meydana geldiği bildirildi.

Gediz Nehri’ndeki kirliliği önlemek maksadıyla Mayıs 2008’de hayata geçirilen ve Aralık 2013’te güncellemesi yapılan Gediz Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Gerek Bakanlığımız gerekse ilgili kurum ve kuruluşların sorumlu oldukları çalışmaları ben de çok yakından takip ediyorum. Yapılan çalışmalar neticesinde Gediz’in su kalitesinde önemli ölçüde iyileşme sağladık” dedi.

Eylem planının koordinasyonunu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın üstlendiğini ifade eden Veysel Eroğlu, “Eylem planı ile su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi açısından gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar eylem başlıkları altında belirlendi ve iş takvimine bağlandı. Bu işlerin takibi için ise bütün kurum, kuruluş, belediye, STK, üniversite ile ticaret ve sanayi odalarının temsilcilerinden müteşekkil Gediz Havza Yönetim Heyeti 2013 yılında kuruldu ve bu heyet düzenli olarak bir araya gelerek çalışmalarını yürütüyor” ifadelerini kullandı.
Eylem planının 7 ana başlıktan oluştuğunun altını çizen Eroğlu “Bu başlıkları Evsel Atıksuların Kontrolü, Endüstriyel Atıksuların Kontrolü, Katı ve Tehlikeli Atık Kontrolü, Dere Yatağının Temizlenmesi ve Islahı, Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü, Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü ve Nehir Su Kalitesinin İzlenmesi oluşturuyor” diye konuştu.

Gediz Havzasının kendileri açısından büyük önem arz ettiğini ve bu önem gereği titizlikle çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, “Gerek 2007-2011 arasındaki Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekse 2011 yılından bu yana halen devam etmekte olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde bu titizliği gösterdik. 2007-2011 arasında evsel atıksu arıtma tesislerini inşa etmeleri ve katı atıklarını düzenli bir şekilde bertarafını sağlamaları için belediyelere 12 milyon liralık hibe verdik. Ayrıca proje ölçeğinde destek sağladık” değerlendirmesinde bulundu.
Yapılan çalışmalarla nehirdeki su kalitesinde 2007 yılına göre iyileşmeler olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri BakanıVeysel Eroğlu çözünmüş oksijen konsantrasyonunun artarken kirlilik parametrelerinde ise azalmalar meydana geldiğini söyledi.

Gediz Havzası’nda 13 adet organize sanayi bölgesi (OSB) bulunduğunu belirten Veysel Eroğlu “Bu OSB’lerin 11’in de Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) bulunuyor. Geriye kalan 2 OSB’den Akhisar OSB AAT inşaat, Turgutlu OSB AAT proje safhasında yer alıyor. Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen yer üstü ve yer altı sularının tehlikeli maddelerden korunması için detay proje çalışmaları ise devam ediyor” şeklinde konuştu.
Gediz Havzası sınırları içerisinde yer alan muhtelif büyüklükteki akarsu ve derelerden kaynaklanan taşkın zararlarını da önlemeye yönelik çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Bu çerçevede DSİ Genel Müdürlüğü’nce 295 adet taşkın koruma projesi geliştirildi. Projelerden 190 adedinin inşaatı tamamlanarak işletmeye alındı. Yapılan bu tesislerle 1 il merkezi, 28 ilçe, 8 belde, 123 köy ve yaklaşık 1 milyon dekar tarım arazisi taşkın zararlarından korundu. Ayrıca, planlaması tamamlanmış diğer taşkın koruma projelerinin uygulanması ile 15 adet ilçe, 40 adet belde ve 120 adet köyde taşkın zararlarından korunacak” diyerek sözlerini tamamladı.

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar