Connect with us

ŞÜKRÜ ATAKAN

MESİRE YERLERİMİZ 2

İKİNCİ BÖLÜM

KIRKLAR MEVKİİ

İlkbaharda ağaçlar çiçek açtığı zaman gidilip, çiçek helvası basılan Sultan Bağlarının bittiği noktada Kırklar başlar.Bu çam ve gürgen ağaçları ile kaplı tepeler üstünde Yediler mevkii vardır. Hıdırlığın eteğinde Aşık Hasan’ın (kapak durur,sahan durmaz)diye tarif ettiği yerle, bunun üstünde Kumarı köyü yolu ve bu yol üzerinde Kundukören bahçeleri, ara sıra çıkılan tenezzüh yerlerindendi. Halkın her yönden bunalıp gaipten teselli aradığı devirlerde Allah(cc) den bir dileği olanlar Kırklara adak adar, dileği yerine geldiğinde burada aş kaynatılır, gelene gidene yedirilirdi. Yine dileği olanlar tarafından homu kuşları yesin diye helvalar basılıp, saçılır, ciğerler, etler parçalanır ağaç dallarına asılırdı. Ayrıca asker anaları ile kocası askerde olan kadınlar, gidip de yıllarca gelmeyen erleri için sarıkız, oğlum-kocam askerden gelecek mi? Diye seslenir bu acıklı haykırışla dereler inler ve dertli kadın bu aksi sedayı, dinleyerek manalar çıkarıp, teselli arardı.
ÇAMLICA
Gündönümü (21 Haziran) sıralarında havaların iyice ısınıp, kirazların olgunlaşmaya başlaması ile, vilayetçe tespit edilen bir tatil günün de Çamlıca’da kiraz bayramı yapılır.kendisine mahsus yumuşaklığı,gönül çekici koyu kırmızı rengi ve nefis tadı ile yer yüzünde eşi menendi bulunmayan Kütahya kirazları Kumarı, Kundukören,Aydoğdu ve Çamlıca yakınlarında ki Okçu Güveççi, Sofu, Demirciören ile Sekiören Ortaca köylerinde yetiştirilen kirazlar Çamlıca’da görücüye çıkardı.
Bayramın yapılacağı günün belirlenmesi ile Çamlıca’ya bir akım başlar, bütün aileler buraya taşınır. Şehir de bulunan yüzlerce nakil vasıtası ve arabalar bir gün önce gece yarısından itibaren müteaddit seferler yapmak sureti ile halkı taşır, bazı aileler çadır kurar kadını, erkeği, çocuğu, reçine ve çam kokulu gölgelerde yerini alırdı. Orada dağlardan gelen şırıldayarak akan derenin sesini bülbül sesleri, kuş cıvıltılarına karışırdı. Burada gezip dolaşmak tepelere tırmanmak, oyunlar oynamak,salıncak binmek, yemek yemek ,içmek, çalıp çığırmakla akşam olurdu.
Kiraz müsabaka törenine çok kabalık halk katılr. Ziraraat odası ve Ziraat Müdürlüğü elemanları tarafından teşkil edilen jüri tarafından sandıklar içinde hazırlanan kirazlar tat, renk irilik, parlaklık ve gösteriş bakımlarından teste tabi tutulur 1. ,2., 3., gelen kiraz yetiştiricilerine Ziraat Odası ve Ziraat Müdürlüğü tarafından buzağı, koyun, keçi, sapan, pulluk vs. hediye edilir. Kalan kirazlar orada bulunan halk tarafından yenilirdi.çamlıca gününden sonra buraya yüzlerce çadır kurulur, havasından, suyundan, tabiat güzelliği ve zenginliklerinden istifade edilirdi.
Çamlıca deresinde asırlar öncesinden kalma bir Bektaşi Tekkesi vardır. Tekkeşin denen bu mevkide 3-5 ev mevcut olup, tekkenin temizliği ve gelen gidenle bu evlerde oturanlar ilgilenirlerdi. Mahalli itikata göre Çamlıktan bir ağaç kesenin, hatta bir dal veya kozalak götürenin evi yanar, çocuğu sakat doğar, gece rüyasında bu yatır tarafından korkutulduğuna inanılırdı.yatırla ilgili bu inanç, güzel çam ormanının geçmişten günümüze kadar muhafaza edilmesine vesile olmuştur.
Burada bir senatoryum kurulması üzerinde hükümetçe yaptırılan etütler hep müspet çıkmış, şimendifere (trene) yakın bulunan bu müstesna tabiat harikası için düşünülen yatırımlar bir türlü gerçekleşmemiştir. Günümüzde bir vali konağı ile yangın gözetleme kulubesi mevcuttur. Akan derenin önüne duvar çekilerek bir sulama havuzu yapılmıştır.
MUSALLA
Meydan mahallesinin yakınında, Musalla denilen etrafı duvarlarla ve söğüt ağaçları ile çevrili düzlük alandır. Eskiden yağmur dualarının ve güreş müsabakalarının yapıldığı yerde mutat kır oyunları oynanır, yemekler yenirdi. Etrafında her türlü meyve ağaçları ile yonca pınarı ismi ile anılan bir çeşme vardı. Bu muhitteki bahçelerin gelincik elması, Hüsnü Yusuf armudu, turşu armudu, elma ve cücem, hekmena erikleri ile kelemi, marulu, ıspanağı, mısırı çok meşhurdu DEVAMI YARIN

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar