Connect with us

DR. PINAR YAZKAÇ

KÜTAHYA BELEDİYESİNDE KENT KONSEYİ’NİN ÖNEMİ ARTIYOR…

Kütahya Belediyesinin çatısı altında, belediye başkanımız sayın Kamil SARAÇOĞLU başkanlığında; 27 ocak 2016 tarihinde yapılan genel kurulda yeni Kent Konseyi Başkanı sayın Doç. Dr. Ercan TAŞKIN seçilerek, komisyon başkanları ve yeni üyeleri seçilmesinin ardından yeni ve güçlü bir sinerji ortaya çıkmıştır. Böylece kentin üniversitelerini de işin içine katan daha kurumsal, şehir –üniversite işbirliği içinde toplumun tüm dinamiklerini harekete geçirecek yeni bir dönem başlamıştır.
Kütahya belediyesinin ve başkan Kamil SARAÇOĞLU beyin proaktif çalışma prensibiyle, yeni imaj yeni duruş kabul gördü. SARAÇOĞLU ve yeni ekibinin enerjik, pozitif, çalışkan ve işi ehline vererek, danışarak akıl yürütme yaklaşımıyla güzel, doğru ve yaralı projelere imzalar atılmaya hızla devam ediliyor. Yenilenen ve yıllardır amacına uygun çalışmayan ,atıl durumdaki Kent konseyi artık aktif yeni komisyon başkanları ve üyeleri ile artık daha güçlü…İki yıldır değişen yeni yüzü ile kent yaşamına koyduğu katkılar nedeniyle, kent konseylerinin gelişmesin noktasında belediyemizde elinden gelen gayreti göstermektedir. Çünkü kentler hepimizin; karşımızda ben diyen değil biz diyen bir belediyecilik anlayışı ve başkan var.
Kentlerde şu anda bizler yaşıyoruz, gelecekte ise çocuklarımız, torunlarımız bizden sonraki nesillerimiz yaşayacak. Bu konuda sadece kentini seven insan, hemşerisini seven insan fedakârlık yapar, ortaya üretim koyar. İşte kent konseyleri yaşadığı kent için katkı koymak isteyen insanların seslerini duyurduğu yerlerdir. Bizler güçlü yönlerimizi ortaya koymaya, şehrimizin kalitesini ve marka değerini arttırmaya çalışıyoruz. Bu konuda tabi ki herkese görev düşüyor, herkesin bir uzmanlık alanı var.
Kütahya Kent Konseyi bünyesinde, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve engellilerimiz çalışıyorlar. Kendi açılarından şehirde geleceğe yönelik yapılması gerekenler konusunda çalışmalar yapıyorlar. Bizler de bunlardan istifade ediyoruz. Çünkü içinde yaşadığımız şehirler hızla büyüyen, dolayısıyla problemleri de hızla artan şehirler. Böyle bir durumda kent halkının bir bütün olması, herkesin kendi bilgisini, kendi tecrübesini bu kente katması, dolayısıyla sorunları birlikte çözmesi gerekiyor. Bizler kent konseyi olarak bu konuda tüm kesimlere açığız. Kimden gelirse gelsin, herkese kapımız açık. Kütahya Kent Konseyi’nde konularımızı tartışıyoruz.
Yeter ki; kenti geleceğe taşıyacak olan güzel fikirler ortaya çıksın. Onun içindir ki kent konseyimizin tavsiye kararlarını dikkate alarak çalışıyoruz. Kentlerin öncelikli sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda katılımcı mekanizmaların ülkemizdeki en güçlü aracı olan kent konseylerinin rolü her geçen gün artmaktadır.
Kent Konseylerinin görevlerine, işlevlerine ve önemine kısaca değinmek gerekirse; Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak. Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak. Bu görev kent konseyinin özellikle kent yönetiminde ortak bir akıl ile tüm paydaşların bir araya getirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek. Kent konseylerine demokrasiyi geliştirme işlevi de yüklenmiştir. Özellikle katılımcı bir perspektiften kentteki tüm paydaşları bir araya getirerek kent konseylerinin kent sorunlarını tespit etmesi, kararlar alması demokrasi ve uzlaşma kültürünün oluşturulması açısından önemlidir. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek. Kent konseylerinin en önemli görevlerinden biri olarak değerlendirilebilecek bu görev ile özellikle kent kimliğinin korunması, gelecek nesillere kültür mirasının aktarılması, kent değerlerine sahip çıkarak doğal ve kültürün korunması kültürel hayatın devamlılığı ve dolayısıyla toplumsal yapının korunması açısından önemlidir. Kent konseylerinin en önemi görevlerinden bir tanesi de kent kaynaklarının kullanılması ile ilgilidir. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanılması, artan nüfus karşısında azalan kaynakların korunması ve sürekliliğinin sağlanması açısından önemlidir.
Kent konseylerinin çevreye ve topluma karşı duyarlılığı artırma görevleri de bulunmaktadır. Kent konseyleri bu görevini sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek suretiyle gerçekleştirebilecektir. Kent konseyleri özellikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak akıl ve uzlaşmacı kültürün oluşturulması suretiyle kentte sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunma görevini yerine getirmektedir.
Kent konseyleri kentteki çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler gibi farklı toplumsal grupların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlama amacını taşımaktadır. Kent konseyleri özellikle yeni yönetim anlayışına uygun bir şekilde kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Kütahya Kent Konseyi olarak iddialıyız ve Türkiye’ye ve dünyaya örnek çalışmalar yapmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Kent Konsey Başkanımız sayın Doç. Dr. Ercan TAŞKIN Hocamızın samimi gayretli herkesin görüşüne saygılı demokratik bir çizgi izlemesi güvenimizi ve gücümüzü arttıran en önemli etkendir. Başkanımız; Kütahya ’nın her türlü dünya görüşünde insanı, kamu kurumları, meslek odaları, dernekler, cemiyetler, Kütahya Kent Konseyi’ni sahipleniyor. Çünkü bizler burada bazı prensipler oluşturduk. Herkese ve her kesime hitap ediyoruz. Herkese toplantılarımızda söz verme, konuşma hakkı tanıma ve görüşlerini ifade etme ortamı sağlıyoruz.
Kavga etmeden seviyeli bir biçimde fikir beyan ederek, ortak noktalarda buluşuyoruz.
Kent konseyleri bir demokrasi platformu olmalıdır. Konsey yöneticileri, değişik görüş ve düşüncelerin konuşulacağı ortamları oluşturmalıdır.
Yasa kent konseylerine çok önemli görevler vermiş; belediyeler, valilik, üniversiteler, siyasi partiler, kamu kurumları, muhtarlıklar, vakıflar, dernekler, cemiyetler… Hepsi kent konseylerinin katılımcısı olarak sayılmış. Türkiye Cumhuriyeti’nde başka hiçbir örgüt yapısı bu derece geniş değil. Onun için kent konseylerinin yapısının ve işlevinin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bu görev hepimize düşüyor. Demokratikleştirme yolundaki bu yapıyı gerçekten işlevsel olarak iyi değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Kütahya Kent Konseyi olarak bu görevlerin farkındayız ve çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdürüyoruz.
Kütahya Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi yeni başkanı ve Çini-Seramik (Geleneksel El Sanatları) Komisyonu başkanı olarakta; Üniversitemizin Kütahya Kent Konseyi’nin gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar