onderyaylioglu

MUHTELİF İLLER

Yıllardır hep tartışmalara ve yorumlara açık olan,yatırımların önemli bir bölümüne göz gezdirip  bazı yorumlar yaptım.Bazen Doğu ve Güney Doğu’ya yapılan yatırımlara bakıp özendim,bazen de 1990’lı yıllarda başlamış ancak 2004’te hız kazanmış yatırımlara bakıp sevindim.

***

Doğu ve Güneydoğu’ya;planlanan,başlanan ve tamamlanmış yatırımlar Batı’da ki illere oranla (nüfus oranını da göz önünde bulundurursak) çok ciddi rakamları ortaya koyuyor.Yatırımları bölgesel olarak ele aldığımızda,rakamsal ve nüfusa oranla Batı bölgesi geri kalmış diyemeyiz.

Ancak;kendinden birçok şeyden feragat eden bu yörelerin (Muhtelif Batı illerinin) insanlarının,bu yatırım konusunda da kendinden feragat ederek daha az yatırımlar aldığını üzülerek söyleyebilirim.

***

2004’ten bu yana hız kazanmış 1990’lı yıllarda ki yarım kalan projelerin güzelliği de var.Ancak;Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Bingöl açılış törenleri konuşmasında,Bingöl’e 200 katrilyonluk yatırımın yapıldığını ve daha yapılacağını dile getirdi.Bu yatırımların olacağını birinci ağızdan öğrendiğimde,sevindim.Pek tabi sevinecektim.Üzülerek öğrendiğimi söyleyeceğimi düşünmeyin.Çünkü orası da bizim.

***

Terör bölgesine,terör bölgesi olmayan yerlere yapılan yatırımlar diye ikiye ayırmak,hainlerin en arzu ettiği önemli hedeflerinden birisi.Üzülmedim.Ancak;başta Kütahya olmak üzere tüm muhtelif Batı illeri adına imrendim hatta tabir-i caizse kıskandım.

Ümit ettiğim odur ki;2015-2020 yatırım planlarında da muhtelif Kütahya ve muhtelif Batı’da ki illerinde  Katrilyonluk yatırım planlarına dahil olması.

Siz de; bu yatırımların tablolarına yıl olarak http://www.kalkinma.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Web Tasarım: Arena Ajans