Connect with us

ŞÜKRÜ ATAKAN

Toplumu Temelinden Sarsan Olaylar

Tabiat içinde canlılar, insan, hayvan ve bitkiler olmak üzere 3 ana gruba ayrılırlar. İnsan dışındaki canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları her şeyi yaratanımız Allah’ın (c.c.) bahşettiği kaynaklardan kendileri sağlar. Örneğin ot ve et yiyen hayvanlar hiç kimseye muhtaç olmadan beslenerek hayatlarını sürdürürler. Konumuz olan insan ise, ihtiyaç duyduğu her şeyi aklı ve buluşu sayesinde kendi temin etmek zorundadır. Konuşmak ve alet yapmak insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliğidir. Hayatta kalabilmenin üç önemli şartı barınmak, beslenmek ve soyunu devam ettirmektir. Allah (c.c.) yarattığı insanlar için yaşamın şartı olan oksijeni, suyu, güneşi, toprağı vermiştir. Bunların dışında diğer canlı ve cansız tüm varlıkları insanların hizmetine sunmuştur. İnsan, aklı sayesinde önce ateşi, sonra tekerleği ve alet yapmasını, bazı hayvanları evcilleştirmeyi başarmıştır. Tabiattaki taştan, ağaçtan, topraktan evler yapmış, demiri, çimentoyu bulmuş, kiremit, tuğla, çivi vs. yapmıştır. Toprağı işlemeyi yaşam için ihtiyacı olan besinleri bulmak için keşfetmiştir. İnsanoğlu daha sonraları elektriği, buharlı gemiyi, treni, uçağı ve diğer motorlu taşıt ve tarım araçlarını yapmıştır.

Günümüze gelince; Haberleşme ve iletişim aletleri, mutfak aletleri ve beyaz eşyalar, televizyon, bilgisayar yaşantımızı daha da kolaylaştırmıştır. Ancak tüm bu olumlu gelişmeler yanında, terör ülkelerin baş belası olmaya devam etmektedir. İnsanın var olma sebebi öldürmek değil, yaşatmaktır. Allah, “ben insanları birbirini sevip yardımlaşsınlar, bana ibadet etsinler diye yarattım” buyuruyor. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) “sebepsiz yere bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi günah işlemiş olur” buyuruyor.

Dünyayı ateş çemberi haline getirip, insanları vahşice ve hunharca öldüren anayı babayı evlatsız, çocukları öksüz ya da yetim, kadınları dul bırakan terörist gruplarını ABD, Rusya, İngiltere, İsrail ve diğer emperyalist (sömürgeci) ülkeler oluşturup, silahlandırıp, eğitip destek veriyor. Şayet emperyalist devletler bu şiddeti durdurmazlar ise gerilim daha da yükselir. Canlı bombalar çoğalır. Şiddet şiddeti, şiddet öfke ve kini doğurur.

İnsanlar evlerini, yurtlarını, tüm servetlerini bırakıp güvenli bölgelere göç ediyorlar. Kendi ülkelerinde rahat, mutlu, güven içinde yaşayan milyonlarca insan sığınacak bir ülke arıyor. Gittikleri ülkelerde onurları ile oynanıyor. Küçümsenip, hor görülüp, aşağılanıyorlar. Üzerlerinden pazarlıklar yapılıyor. Orta doğu karıştıkça ABD ve diğerleri kâr ediyor. Son bir yılda ABD bu ülkelere 30 milyar dolarlık silah satmış. Ancak batının ve Rusya’nın tüm oyunları yirmi Müslüman ülkenin oluşturduğu ortak ordu, tüm bu terör örgütlerinin sonunu getirecektir.

Unutmayalım; Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Beslediğin yılan bir gün olur seni de sokar.

Kalın sağlıcakla…

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar