Connect with us

YAZILAR

Terör ve Terörizm -1

Son günlerde artan terör olayları özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da halkın yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir.

PKK’nın ilk eylemine başladığı 1984 yılından bu güne kadar 41.828 (Şehit, terör nedeniyle yaşamını yitiren sivil vatandaş) kişinin hayatını kaybettiği, bunun yanında 22.101 teröristin ölü ele geçirildiği, 4.937 teröristin ise yaralı olarak yakalandığı, yani 63.443’ün üzerinde kişinin ölü veya yaralı olarak zarar gördüğü, en çok terör olayları 1994 yılında 1145 ile meydana gelmiştir. Haziran 2015’den Aralık ayı sonuna kadar 257, günümüze kadar ise yaklaşık 400’ün üzerinde şehit haberleri geldiği, en çok şehit ise İç Anadolu Bölgesinde (İstanbul (2009 itibarı ile 303)-Ankara (2015 itibari ile 423)-Bursa (2015 itibari ile 368)-Konya (2015 itibari ile 301), Şırnak (2009 itibarı ile 302), Hakkari (2009 itibarı ile 264) İl’lerinde), özellikle 2015-2016 yıllarında ise Adana ve Osmaniye’de 20’nin üzerinde şehit verilmiştir.

TERÖR

Değişen dünya dengeleri ve uluslar arası ilişkilerdeki farklılaşmalar sonucunda, sıcak savaşlar, yerini soğuk savaş medotlarına bırakmışlardır. Soğuk savaşın gereği ortaya çıkan psikolojik savaş türü ve bu savaşın vazgeçilmez unsuru düşük yoğunluktaki çatışmalar, terör kavramını da beraberinde getirmiştir.

Terörizmin temel amacı:

Bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesidir. Bu “dikkat çekme” şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanmaktadır. Siyasal ve ekonomik isteklerini meşru olmayan yollarla elde etmektir. İktidarı yıldırmak ve halkı korkutmayı amaçlar. Terörün amaç ve stratejisi zamanla teknolojik gelişim ve sosyo-ekonomik yapıya paralel olarak gelişmiş, tahrip ettiği toplumların dini-ırki-ekonomik ve sosyal yapısını ideolojisi doğrultusunda araç olarak kullanmış ve bu suretle kendisine finans kaynağı yaratmıştır. Sağladığı bu büyük miktardaki finans kaynakları ile dar bölge sınırlarını aşarak sınırlar ve kıtalararası boyut kazanmıştır.

Bazı oluşumlar ekonomik ve siyasal çıkar kavgalarını hızlandırmış, böl parçala yönet veya kendi çıkarlarına zarar veremeyecek azami limitler arasında tut ilkesinden hareket eden bazı blok veya ülkeler, farklı dini-ırkı-etnik unsurları, sosyo-ekonomik az gelişmişliği terörizme

malzeme olarak sağlamış ve var olar terör örgütlerine bu şekilde katkıda bulunarak amaçları doğrultusunda taşeronluk görevi yüklemişlerdir.

Terörün Sebepleri

Terörizmin ortaya çıkmasında birçok sebep sayılabilir. Bunların başlıcalar ise şunlardır:

 1. Ekonomik güçlük ve eşitsizlikler,
 2. Eğitim eksikliği veya noksanlığı,
 3. Çevrenin kötü tesiri,
 4. Hükümetteki zaaf, iktidar yetersizliği,
 5. Aile ve okuldaki otorite eksikliği,
 6. Dış tesirler

Terörün Finansal Kaynakları

Terörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklara daha çok yasadışı faaliyetleri ve dış yardımlar ile ulaşır. Bu gelir kaynakları şu şekilde özetlenebilir:

 1. Dış yardımlar
 2. Uyuşturucu ticareti
 3. İnsan ve diğer kaçakçılık türleri
 4. Haraçlar
 5. Büyük çaplı soygunlar
 6. Zorunlu ve gönüllü bağışlar

Terörle Mücadele Kanunu

Türkiye’de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesinde;

“Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Terörizm Çeşitleri

 1. Devlet Terörü
  1. Devlet Girişimi
  2. Devlet Desteği
  3. Devlet Hoşgörüsü
  4. Devlet Zaafı
 2. Etnik-Milliyetçi Terör
 3. Dinsel, Radikal Terör
 4. Siber Terör
 5. Deniz Haydutluğu ve Korsanlık

Sağlıcakla kalınız…

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar