Connect with us

ALİ BİLCAN

İNSAN NESLİ ARTARKEN DÜNYA HIZLA TÜKENİYOR

Hak, hukuk tarafından korunan bir yarardır (Rex,M.1993) ve Dünyada hayvan hakları kavramı insan haklarının yerleşme sürecinden sonra gelişen bir kavram olmaya başlamıştır. Ancak etik değerlerimiz, hayvanlara karşı tutum ve davranışlarımızı yönlendirmeye devam etmektedir ki buda “hak” kavramını çemberin dışında tutmaya yetmektedir.

Neolitik dönemde; insanlar, avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişte çeşitli türlerden hayvanları evcilleştirmişlerdir. O dönemlerde insan-hayvan ilişkisinin çoğunlukla ekonomik boyutta olduğu görülmüştür. ( Pointing,2000)

Günümüz modern kentlerinde ise, insan-hayvan ilişkisinin boyutu farklılaşarak sevgi, arkadaşlık, yalnızlık paylaşımı ilişkisine dönmüştür. Ancak doğal yaşam hep göz ardı edilmiştir. Benzer bir ilişkinin sahipsiz sokak hayvanları ile kent toplumları arasında kurulması gerektiği söylenebilir. (Ankara Üni Sosyal Bilimler Ens dergisi, 2013)

WWF (Worl Wildlife Fund- Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 1970’den beri biyolojik çeşitliliğin %28’inin azaldığı ortaya çıkmıştır. Henüz keşfedilmemiş pek çok türün olduğu düşünüldüğünde kaybın bu rakamların çok üzerinde olduğunun farkına varmalıyız. Koruma altına alınan türler için ayrılan alanlar ise dünya yüz ölçümünün sadece %12 sini kapsamaktadır.

Ülkemiz; biyolojik çeşitlilik açısından 120 memeli, 400’e yakın kuş türü, 130 kadar sürüngen, 400’e varan balık türüyle Avrupa kıtasının çeşitliliğinin çok üzerinde olmakla birlikte ülkemizde nesli tükenen hayvanlara şöyle bir göz gezdirdiğimizde neleri kaybettiğimize inanamayacaksınız;

* Vaşak

* Leopar (Son Görülme-SG- 1974)

* Hazar Kaplanı (S.G 1974)

* İran Aslanı (S.G. 1905), Çıta (1879)

Ayrıca nesli tehlike altında olan yaklaşık 146 tür hayvan bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı da (MAK kararları 2016-2017);

* Yabani At

* Kızıl Geyik

* Alageyik

* Akdeniz foku

* Domuz Balinası

* Kunduz

* Yılan kartalı

* Oklukirpi

* Sırtlan

Hayvanların yaşam alanlarının daralması, beşeri üst yapılar, kirlilik, ticari amaçlı kullanım, denek olarak kullanmak, şiddete maruz kalmaları, gelir sağlamak amacıyla toplayıcılık ( ipek böceği, salyangoz vb), yasa dışı avcılık ve ticareti bizim dışımızdaki hayatın dengesini bozuyor ve yok oluşa doğru sürüklüyor. Sonuç olarak insan nesli artarken dünya hızla tükenmeye devam ediyor.

Kutlama faaliyetlerini her ferdin vicdanına bırakarak; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü buradan şifahen kutlamış olayım.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar