DEPREME NE KADAR HAZIRIZ

Kaçınılmaz gerçek olarak karşımızda duran DEPREM konusunda bilinçlenmek gerek. Deprem kaçınılmaz gerçek ve Kütahya deprem kuşağında birinci derece bölgede. 1970 yılında yaşadığımız Gediz depremi sonrası bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve koskoca ilçe maalesef haritadan silinmişti.

Şimdi bu gerçek ile yaşamasını ne kadar öğrendik onu sorgulamamız gerek. 199 depremi sonrası ülkemiz büyük bir facia yaşamadı ama bu yaşamayacağı anlamına gelmez. Yıkıcı etkisi olan deprem aslında deprem dede nin tabiri ile, deprem öldürmez, çürük bina öldürür sözü ile özdeştir. Evet deprem ülkesi Japonya ve diğer ülkelerde depremler olmakta ama can kaybı çok az olmakta. İşte gerçek bu, yüzleşmemiz gereken gerçek bu deprem öldürmez çürük bina öldürür.

Depreme ne kadar hazırız, deprem konusunda Kütahya da sağlıklı bir yapı varmı, bunu sormak ve cevap beklemek kamu oyu adına beklentimiz. Kütahya il afet ve acil durum müdürlüğü bu konuda kamu oyuna bilgi vermeli ve bu bilgileri sık, sık tekrar etmelidir. Çünkü olduğunda yani testi kırıldığında önlem fark etmez, önemli olan o kritik dakikalar ve kritik saatlerde ne yapacağımız çok önemli, yani toplum bilinçli olursa hasar ve cam kaybı en aza inecektir. Deprem olurken, deprem olduktan sonra yapılacaklar kamu oyu ile sık, sık paylaşılırsa efdal olacaktır. Evet bir şeyler yapılmakta ama sık bilgilendirme ve hafızaları taze tutma adına mahallelerde, köylerde muhtarlar ile bir araya gelip bilgilendirmeler yapılıp halka anlatmak birinci görev olmalıdır. Deprem sonrası oluşturulacak toplanma yerleri belirlenmeli ve halka duyurmalıdır. Acil kurtarma ekipleri sıkı ve sık bir eğitime tabi tutulmalı, gönüllüler grubu oluşturulup bunlar sıkça eğitilmeli. Personel eğitimi kadar halk eğitimide önemlidir. Arama kurtarma ekiplerinin malzemeleri geliştirilmeli, teknolojiye uyarlı hale gelmelidir.

Deprem öncesi tedbirlerin başında KENTSEL DÖNÜŞÜM ve YAPI DENETİMİ çok önemlidir. Kütahya Belediyesi ve Valilik afet müdürlüğü verilerini gözden geçirmeli eğitim kadar önemli olan Yapı denetimi hususunda taviz vermeden ve yeni binalara ruhsat verilirken deprem testine tabi tutulmalı inşaatın başlangıç aşamasından sonuna kadar bu konuya önem verip af ve yumuşatma yolunu seçmemelidir. Çürük binaları güçlendirmek adına çalışmalar hızlanmalı eğer güçlendirme mümkün değilse yıkım yapılmalı, bu belki insanların canını acıtır ama önemli olan insan canı oluca maddiyat ön planda olmamalı.

Son olarakta kentsel dönüşüm hızlanmalı ve belirlenen yerlerdeki kentsel dönüşüm işi hızlanıp bir an önce depreme dayanıklı bir kente sahip olmalıyız. Şehir merkezinden geçen fay hattı belli bu yerlerin güvenli hale gelmesi adına dikkatli olup en azından fay hattı bölgelerini güçlendirmeliyiz. Sonuçta depreme ne kadar hazırız derken iyi düşünmeli ve eğitim boyutunu sıkça yapmalıyız. Unutmayınki deprem öldürmez çürük bina öldürür ve 3 kuruştan kaçarken yarınlarımızı yok etmeyelim İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.

Günün sözü…Özür dilemek istemiyorsan davranışlarını düzelt.


Web Tasarım: Arena Ajans