EŞEK OLMAK MI İYİ, ÂDEM OLMAK MI?

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;

Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

Necip Fazıl Kısakürek

İnsan… Sadece beş harften müteşekkil bir kelimedir esasında. Özünde, halifesidir Cenâbı Hakk Teâlâ’nın… Melekleri, insana secde ettirmiştir ki ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılsın diye. İnsan olmak ne büyük nimet, ne büyük devlettir düşünüldüğünde.

Şöyle bir düşünelim hadi… Mesela bir taş parçası olarak yaratılmış olsaydık. Ağrı Dağı’nın zirvelerinde bir yerde, kocaman bir kayadan kopmuş bir taş parçası. Ya da bir köy çayırında bir ot olarak dünyaya gelseydik. Afrika’nın o ürkütücü coğrafyasında yaratılmış bir ceylan da olabilirdik değil mi? Bildiğimiz ya da bilmediğimiz ne varsa hepsini yaratan Allah, bizi yukarıda saydığım şekillerde yaratamaz mıydı? İman ettik ki O “ol” dediği an oluverirdik… Ve bize “İNSAN OL” buyurdu ki insan olarak geldik bu hâneye.

Ne büyük bir devlettir ki insan olarak yaratıldık. Hazreti insan… Bunun kıymetini bilip, bize emrolunan gibi dosdoğru olur isek, bu sefer adımızın yanına “kâmil” kelimesi de gelir. Yani mükemmel, olgun, olmuş. Daha da ileri gidelim, ölmüş… Olmak yetmez, bir de ölmek gerekir. Öyle buyuruyor Hazreti Peygamber (s.a.v.); “Ölmezden evvel ölünüz”… İşte bunun için, ten ölümü gelmeden ölmek için çıkılan yolun adıdır sıratı müstakim… Dosdoğru olmak için çıkılan yol… Niyâzî Mısrî hazretlerinin bir nutku şerifini de paylaşmak isterim sizinle;

Hakk ilmine bu âlem bir nüsha imiş ancak,

Ol nüshada bu Âdem bir nokta imiş ancak.

Ol noktanın içinde gizli nice bin deryâ,

Bu âlem o deryâdan bir katre imiş ancak.

Âdemliğini her kim bulduysa odur Âdem,

Yoksa görünen sûret bir gölge imiş ancak.

Bu zevki yeler herkes bulmaz veli her nâkes

Eren anâ Âdemde bir fırka imiş ancak.

Kim ol deme buldu yol vasl oldu Niyâzî ol,

Nâcî denilen fırka bu zümre imiş ancak.

Adam, Âdem olmak böylesine kutlu bir şeydir velhasılı kelâm… Niyâzî hazretlerinin nutkunda da belirttiği üzere, “Nâcî” denilen fırkaya katılmak, kurtuluşa ermenin tek yolu imiş.

“Oku” emrine itaat ederek, kendimizi okumaya başlamak lazım. İnsanı okumak lazım ki adam olalım. Mehmet Akif Ersoy’un dizlerinden oluşan, “ADAMLIĞIN YOLU” şerefli sözleri ile yazımızı nihayete erdirelim.

Sevgiyle kalın…

Nasihatim sana: Her şeyle iştigali bırak;

Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak.

Adam mısın: Ebediyyen cihanda hürsün, gez;

Yular takıp seni bir kimsecikler sürükleyemez.

Adam değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere;

Küfür savurma boyun kestiğim semercilere.

Mehmet Akif Ersoy


Web Tasarım: Arena Ajans