ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?

Alzheimer; beynin, ilk önce hafıza olmak üzere, bütün bilişsel fonksiyonlarında gelişen kayba sebep olan ve mikroskobik şekilde beyinde anormal olarak protein birikmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Demans, halk arasında bilinen adıyla bunama; lisan, hafıza, matematik, karar verme yetisi ve diğer bilişsel fonksiyonlarda meydana gelen ilerleyici kayıp demektir. Alzheimer hastalarının hepsi demanslıdır, fakat her demanslı hasta Alzheimer değildir. Bunun nedeni, demansa sebep olan farklı birçok hastalığın olmasıdır. Alzheimer ise, en çok görülen demans türüdür. Bundan dolayı, bazen yanlışlıkla ve sıklıkla, demans ile Alzheimer hastalıkları birbirine karıştırılmaktadır.
Türkiye’de ki Alzheimer hastalarının yaklaşık 250 bin civarında olduğu tahmin edilmekte ve yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu sayının da daha fazla artması öngörülmektedir. Artan yaşla doğru orantılı olarak, bu hastalığın görülme sıklığı da artar. Buna rağmen, Alzheimer’ın genel olarak yaşlanma sonucu olmadığı bilinmelidir. Normal yaşlanma zamanında beyinde bazı yapısal değişiklikler olur, ancak zihinsel yetilerde net bir kayıp söz konusu değildir. Yeni bilgileri öğrenme güçlüğü, Alzheimer hastalığının en belirgin özelliğidir. Bu rahatsızlık bir ruh hastalığı da değildir, fakat hastalığın gidişatı içinde bazı psikiyatrik veriler eklenir ve bundan dolayı psikiyatri hastalığıyla benzerlikler gösterebilir.
ALZHEİMER HASTALIĞININ NEDENLERİ VE HASTALIĞIN SEYRİ
Alzheimer hastalığının nedenleri arasında kalıtsal faktörler, beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölümü, sinirsel iletimin bozulması, çeşitli zehirli maddeler yer almaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe, alzheimerın görülme ihtimali artar. Fakat hastalığın kesin nedeni henüz bilinmiyor.
Hastaların sadece yüzde 10’unda ailede alzheimer varlığı tespit edilmiştir. Bu yüzden, bu hastalık sadece tek bir kalıtsal faktöre bağlı değildir.
Alzheimer, yavaş ilerleyen ve sinsi bir hastalıktır. Beyindeki sinir hücreleri yok olmaya başlamıştır. Önceleri kısa süreli unutkanlıklar şeklinde ortaya çıkar. Örneğin, hasta bir gün önce ne yaptığını, ne yediğini hatırlayamaz.Hastalık ilerledikçe, kişinin günlük işleri aksamaya başlar. Sorduğu bir şeyi tekrar sorar, yakınlarını tanıyamaz hale gelir. Bu durumda kişinin psikolojisi bozulur. Psikolojisi bozulan hasta, içine kapanık bir hale gelir. Konuşma, yürüme, tuvalete gitme gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz ve yatağa mahkum bir yaşam sürmeye başlar. Yani hem fiziksel hem zihinsel problemler vardır.
İlerlemiş alzheimer hastalığı, hastaların ailesi için de bir yüktür. Hastanın bütün bakımı aile tarafından yapılmak zorundadır.
ALZHEİMER HASTALIĞINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Hafıza sorunları
Karar vermede güçlük
Nedenselleştirme ve düşünme zorluğu
Aritmetik işlemlerinde güçlük
Kelime bulma güçlüğü
Kaybolma durumları
Davranış ve kişilik değişiklikleri
Eskiden kolayca yapılan şeyleri yapma güçlüğü
Bunların dışında; erken dönemde genellikle ihmal edilen belirtileri mevcuttur. Yorgunluk, unutkanlık, kelimeleri hatırlayamama, karar verme ve sosyal davranış bozukluğu ile yeni şeyleri öğrenememe gibi durumlar yaşanır. Orta vadede, günlük aktivitelerin engellenmesine neden olacak düzeyde belirtiler ve problemler oluşur. Hastanın bakıma muhtaç hale gelmesi ve fiziksel bozuklukların ortaya çıkması ise, ileri düzey Alzheimer hastalarında görülen durumlardır. Ayrıca, bağırsak ve mesane kontrolünde bozulma, basit emirlere uyma ya da konuşmada bozukluk, emosyonel bozukluk, hayal görme, sürekli dolanıp durmalar ve farkındalık halinin kaybı gibi durumlarda vardır.
ALZHEİMER HASTALIĞIYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER
Bu hastalık öldürücü değildir, fakat getirdiği olumsuzluklar ile yaşam süresine etki edebilir.
Alzheimer bulaşıcı bir hastalık değildir.
Alzheimer’ın neden olduğu kesin şekilde bilinmemektedir, fakat Alzheimer olma riskini yükselten bazı hususlar vardır. Bunlar; 60 yaş üstünde riskin artması ve 80-90 yaşlarından sonra riskin sabit kalmasıdır. Bunun dışında, kadınlarda daha fazla görülür ve hastalığın süresi daha uzundur. Hastalığın ortaya çıkışı, eğitim düzeyinin artmasıyla gecikir.
Her demans hastası ve her unutkanlığı olan, Alzheimer hastası değildir. Unutkanlık olayının birçok değişlik sebebi olabilir.
Alzheimer, her yaşlanan kişi de olacak diye bir şey yoktur.
Alzheimer hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir, fakat bazı risk durumları bu hastalığın ortaya çıkmasına kolaylık sağlar.
Alzheimer bulaşıcı bir hastalık değildir ancak, tanı aşamalarında bazı bulaşıcı rahatsızlıkların da araştırılmasını gerektiren hususlar olabilir.
Alzheimer hastalığı öldürücü bir hastalık değildir, fakat hastalık ilerleyip hastanın bakım ihtiyacı arttıkça, yeni eklenen hastalıklar yaşam süresinin kısalmasına sebep olabilir.
Hiçbir test Alzheimer hastalığının tanısını tek başına koyamaz. Diğer demans durumlarının olup olmadığını kesinleştirmek için birçok tetkik yapılması gerekebilir.
Bu hastalığın kesin tedavisi henüz mümkün değildir. Buna rağmen, doğru ve erken tanı önemlidir.
Alzheimer hastalarıyla beraber yaşamak hiç kolay olmasa da, yeteri kadar bilgi ve paylaşım sonucunda, bu durumun üstesinden gelmek mümkün olabilir. Böyle bir olayda, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz her anın değerini unutmamalısınız.
ALZHEİMER TEDAVİSİ
Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Yani yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir; bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir.
Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Ayrıca, ortaya çıkan psikolojik problemlerle başa çıkabilmek için de çeşitli ilaçlar (antidepresan gibi) kullanılır. Fakat bu ilaçlar doktor kontrolünde alınmazsa daha kötü sorunlara yol açabilir.
Gün geçtikçe, alzheimer hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor ve daha fazla ilaçlarla karşılaşıyoruz. Yapılan çalışmalar, hastalığın tedavisinde büyük adımlar atılacağını göstermektedir.Bu yüzden bu hastalıkla ilgili şikayetleri olanların en kısa zamanda Aile Hekimiyle görüşmesi önemlidir.SAĞLICAKLA KALIN…


Web Tasarım: Arena Ajans