MUTLU NOELLER EY TÜRK HALKI!

Miladi takvime göre yılbaşında yapılan kutlamalara çok itiraz ediliyor. ‘Hıristiyanların yılbaşı’ falan deniliyor… Hıristiyanların olsa şükredeceğiz. Fakat yılbaşı Hıristiyanların değil putperestlerin yılbaşıdır. Bildiğiniz gibi putperestlerle kitabiler arasında bir çatışma olduğunda Müslümanlar kitabileri tutarlar. Sureyi Rum’un tefsirine bakarsak Bizans-İran savaşında Ehli Kitabı tutma yükümlülüğümüz olduğunu orada okursunuz. Ehli kitap bize putperestlerden daha yakındır. Hz. İsa 25 Aralık’ta dünyaya gelmiştir. Anadolu’daki Hıristiyanlar merasimlerini bu tarihte yaparlar.

Bilindiği gibi dünyanın her yerinde şu an kış mevsimi yaşanmıyor. Güney Yarım Küre’de şu an yaz. Peki, kırmızı beyaz kürkü ve ren geyiğiyle noel babanın yaz mevsimini yaşayan ülkelerde ne işi var? Akıl kârı değil. Yılbaşı eğlenceleri yapılıyor. Eğlenmek, İslam’da elbette vardır. Ancak eğlence, Allah’ın koyduğu hudutlar dâhilinde olur. İçkinin eğlencede yeri yoktur ve İslam’da fıtrata uymayan hiçbir kâide yoktur. İnsan şuurdan ibarettir, bedenden ibaret değildir. İçki içerek eğlenmeye çalışanlar mutlaka bir huzursuzluk çıkartırlar, çünkü şuurlarını kaybederler. Eğer inanmıyorsanız, gece vaktinde bir meyhanenin önüne gidin, kendi gözlerinizle görün. Bizim kandillerimiz var. Yılbaşında birbirine hediye alanlar, kandillerde neden birbirine hediye almaz, birbiriyle hediyeleşmez?

Çok fena bir güruh olduk. Müslüman bir kız, boynunda haç sembolü taşıyan bir kolye takıyor. Ama sorsan, ‘Ben Müslümanım, moda diye takıyorum’ der. Böyle bilinçsizlik olmaz. Taklit, tefekkürü yok eder.

Noel bir putperest âdetidir ve bunu putperest toplumlar yapınca yadırganmaz. Ancak Müslüman olduğunu söyleyen bir kitlenin noel kutlaması, acayip ve komik bir durumdur. Ya da Müslüman olmakla uzaktan yakından alakası yoktur. Yıl bitiyor, yeni bir yıl giriyor diye de büyük bir coşku yaşamak neyin nesidir? 10’dan geriye doğru sayıp, çılgınlar gibi bağırarak alt kattaki komşunu rahatsız etmek adaletli bir durum mudur? Yılbaşında evinde oturup, normal bir günden farksız bir akşam geçirmek isteyen adamı çileden çıkartmanın, sövdürmenin âlemi var mı Allah aşkına?

Türk Milleti eğer putperest bir toplum olsaydı, bu yazımın başlığı, “MUTLU NOELLER EY TÜRK HALKI” olmazdı. Çünkü noel ve yılbaşı denilen durumun bizim inanç sistemimizde yani İslam’da zerre miktarı yeri yoktur. Olamaz, olması da mümkün değildir. Ve fakat adet haline gelmiş olan yılbaşı eğlenceleri içinde “zındıklar” dememi beklemeyin. Adam eğelenmek istiyor, noel ya da yılbaşını eğlenme işine kılıf ayarlıyorsa diyecek bir sözüm yok. Tatlı tatlı yemenin acı acı nihayeti olur demekle yetineceğim. Yani işin hem maddi hem de manevi bir faturası çıkar diye de belirtmeliyim. Bu konu adamın şahsını bağlar, günahını sevabını kendi bilir. Eğlenmek günah değil ama haddi aşmak, haram olanı eğlenceye katmak yasaktır kardeşim. Haddi aşmamak gibi bir durum var. Hatta hadde yaklaşmamak bile gerekir.

Bu kadar şehidimiz varken, Türkiye içeride dışarıda resmen savaş halinde iken, eğlenebiliyorsan eğlen kardeşim. Zaten senin durumun iç açıcı değil…

Senin gönlün, Allah’ın evidir. Gönlüne kıymet ver, putlardan temizle. Kendin temizleyemezsin, bir bilen temizleyebilir. Gönül, Allah’ın nazargâhıdır, bir temizliğe bakar.

Sevgiyle kalın…

Izdırabın sonu yok sanma, bu âlem de geçer,

Ömr-i fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer,

Gam karar eyleyemez hande-i hurrem de geçer,

Devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer,

Gece gündüz yok olur, an-ı dem âdem de geçer.

Neyzen Tevfik Kolaylı


Web Tasarım: Arena Ajans