2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2016/293 Esas

konu : İLAN

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine AdınaTescil) davası nedeniyle;

Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/04/2006 tarih ve 2006/613 E.-2006/854 K. sayılı ilamı ile Kütahya Merkez Börekçiler Mah. 326 ada 1 nolu parselde soyadı ve diğer kimlik ilgileri belli olmayan Derviş Ahmet (Ali Oğlu), Mehmet (Mustafa Oğlu), Hatice (Mustafa Kızı), Şerife (Mustafa Kızı), Emetullah (Mustafa karısı) hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atanmıştır.

Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/05/2013 tarih ve 2010/282 E.- 2013/186 K. Sayılı kararı ile maliklerden Mehmet (Mustafa Oğlu)’nun 28/96 hissesinden 84/3072 hissesinin iptali ile Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesinin 625-613 sayılı 18/05/1999 tarihli veraset ilamındaki paylar ölçüsünde iptal edilen hisse yönünden de olmak üzere hali bozulmaksızın tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

4721 sayılı Medeni kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazina tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince bir (1) ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;

Bir (1) er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLANolunur.

TAPU MALİKİ

Derviş Ahmet (Ali Oğlu), Mehmet (Mustafa Oğlu), Hatice (Mustafa Kızı), Şerife (Mustafa Kızı), Emetullah (Mustafa Karısı),

 


Web Tasarım: Arena Ajans