Connect with us

ŞÜKRÜ ATAKAN

MUSTAFA YEŞİL (1905 – 1986) ÖĞRETMEN VE KÜTÜPHANECİ

Geçtiğimiz hafta Kütüphaneler Haftası idi. Bu nedenle Mustafa Yeşil Kütüphanesi’nde, Mustafa Yeşil hoca anıldı. İlimizdeki Mustafa Yeşil ve Vahit Paşa kütüphaneleri bölgenin en büyük arşiv ve kitap zengini olanlardan iki tanesidir.

Çeşitli dallarda ve şekilde Kütahya’ya hizmet etmiş Kütahya’nın kalkınmasında öncülük edip üst görevlerde bulunmuş insanlarımıza (ben bunlara akil, örnek adam diyorum) sağlıklarında sahip çıkıp, saygı ve hürmet gösterip desteklerken aramızdan ayrılanlara hayır ve rahmet duasıyla anılmalı, adalarına makaleler yazılıp, anma törenleri düzenlenmelidir. Bunu da en büyük amacı genç kuşaklara bu kişileri tanıtmak olmalıdır. Kendimce akil (örnek) bildiğim aramızdan ayrılmış olanları bir kere daha hatırlatmak istiyorum.

Abdurrahman Karaa efsane olmuş belediye başkanı idi. Kütahya asfalt yola ilk defa onun zamanında kavuştu. Döner Gazino, Ilıca Harlek Otel, Hasulhas onun eserlerinden sadece bir kaçıdır. Kütahyaspor onun zamanında tüm futbol takımlarının korkulu rüyası idi. Kütahya ismi Kütahyaspor ile adeta özdeşleşmişti.

Halil Kadri Erdem beyefendi, mümtaz bir insandı. Kütahya’nın örf adet ve geleneklerini düğünlerini, oyunlarını, ağır esbaplarını anlatan pek çok eser kaleme aldı.

Hamza Güneri hoca, Germiyan, Selçuklu, Osmanlı cami ve mescitlerini, “Camilerimiz” isimli kitabında detaylıca anlatmıştır. Aylık Aksu Dergisi çıkarmış olup, bu dergide Kütahya’nın tarihini, mesire yerlerini, kaplıcalarını, kültürünü ve sosyal yaşamını sade ve akıcı bir dille yazmıştır.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı hoca, Kütahya lisesinde öğretmenlik yaparken, zamanın padişahının görevlendirmesi ile Kütahya tarihini yazmıştır. En kapsamlı arşiv ve kaynak kitap olmayı günümüzde hala muhafaza etmektedir.

Mehmet Dumlu Hocaefendi, “Batmayan Güneş Devam Eden Gölgeler, Hiyel Fani Hüvel Baki, Kütahya Evliyaları” isimli kitaplarında Kütahya’nın hem manevi hem de kültürel değerlerine açıkça kılavuzluk etmiştir. Dumlu hocamın birebir sohbetlerine katılma imkânı buldum. Kendisi ile özel sohbetler ettim ve bu sohbetlerden haz duyup kendisinden çok istifade ettim.

Ahmet Yakupoğlu ağabey, ressamlık ve ney üstadı olarak Kütahya sevdalısı bir yaşam sürmüştür. Aynı zamanda sanatkar ruhu ile, büyükle büyük, küçükle küçük olan müstesna beyefendi bir insandı. Onunla da aynı Mehmet Dumlu hocam gibi bir çok özel sohbetimiz olmuştur. Ayrıca kendisinin tertip ettiği Neyzenler Gezeği’nin ilk yıllarından itibaren zaman buldukça katılma şerefine nail oldum.

Kimleri sayalım? Şair Ahmedi, Pesendi, Şair Şeyhi, Firaki, Arifi, Vasfi ve Vehbi gibi daha niceleri Kütahyalı idi.

Orgeneral Asım Gündüz Paşa, iki defa Genel Kurmay ikinci başkanlığı yapmış, batı cephesi kurmay başkanlığı, Hatay ilini topraklarımıza katan, Atatürk’ün Harp Okulundan sınıf arkadaşıdır ve bu mümtaz şahsiyet de Kütahyalıdır. “Hatıralırım” isimli yazmış olduğu kitapta İstiklal Savaşı’nı, Sakarya’dan Dumlupınar’a, Dumlupınar’dan İzmir’e kadar detaylıca yazmıştır.

Sun’ullah Gaybi hazretleri Kütahyalı bir insan-ı kâmil idi. Divanı hala günümüzde okunmakta ve geleceğe ışık tutmaktadır.

Evliya Çelebi, Kütahyalıdır. 12 ciltlik seyahatnamesinde başta Kütahya olmak üzere, Anadolu, Asya ve dünyanın birçok yerleşim yerini Osmanlı Orduları ile gezerek kaleme almıştır. Kısacası Evliya Çelebi hemşehrimizdir.

Abdurrahman Nurettin Paşa da Kütahyalıdır. 2. Abdülhamit Han’ın Sadrazamlığı görevinde bulunmuş büyük bir devlet adamı ve komutandır. Ayrıca tasavvufi yönü de vardır.

Kütahya ilkler, kuruluş, kurtuluş, cumhuriyetin temelinin atıldığı, çini diyarı, porselen ve kaplıca başkentidir. Kütahya’yı anlatmak sayfalara sığmaz. Onun için bu kısa ve öz açıklamadan sonra, yazımın başlığına gelip çok az hemşehrimizin tanıdığı kütüphaneci ve öğretmen olan Mustafa Yeşil’i kısaca anlatalım.

1905 yılında Kütahya’da doğdu. Babası halk arasında “Yeşil Hoca” namı ile bilinen Ulucami İmamı, hattat ve hafız Ahmet İzzet Yeşil efendidir. Cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerinden olan Mustafa Yeşil, Kütahya’nın birçok köyünde öğretmenlik yaptıktan sonra merkez okullarında bir müddet öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra Kütahya Vahit Paşa Kütüphanesi’ne müdür olarak görevlendirilmiştir. Buradan İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’ne atanmış, tespit ve tasnif komisyonunda görev yapmıştır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde görev yaparken emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak Başvekalet ve Topkapı Sarayı Müzesi arşiv ve tasnif görevi yapmıştır. Buradan Kütahya’ya döner ve ömür boyu topladığı 30 binden fazla eski ve yeni yazı kitap, eser, arşiv ve materyalleri kendisine büyük bir servet teklif edenlere satmayıp Kütahya Belediyesi’ne bağış yolu ile vakfetmiştir. 1980 yılında kurulan Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil kütüphanesinde ismi yaşatılıyor. Ruhu şâd olsun.

Yazımızı kardeşim merhum Avukat Sadık Atakan’ın yazmış olduğu duygu dolu ve çok anlamlı bir söz ile tamamlayalım.

“İnsan isminin anıldığı son güne kadar yaşar. Ne zaman ki artık ismi anılmaz, eserleri konuşulmaz ise esas o zaman ölür…”

Kalın sağlıcakla…

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar