HOŞ GELDİN EY ŞEHR-İ RAMAZAN

Ramazan ayı nedir?
Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “kadir gecesi” yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona “on bir ayın sultanı” denilmiştir.

Ramazan da Kur’an-ı Kerimin yeri;
Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur’an’da ” Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır. “(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur’an’, Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur’an insan için hayati değer taşır. Kur’an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah’ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur’an’ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur’an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur’an’dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur’an’ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur’anı kerim, ramazan ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi’nin “Bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Ramazan ayı, istigfar zamanıdır.
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: “Ramazan-ı şerifin her günü müminler için bayramdır. Bu günleri değerlendirenin, bütün bir yılı bereketli geçer. Cuma ve Ramazan-ı şerifin her günü, kâfirler dâhil hiç kimseye azap edilmez”. Ramazan-ı şerif, kirli elbisenin, çamaşır makinesinde temizlenmesi gibi oruç tutanı temizler. Bu ayın ilk günü temizlik başlıyor, son günü oruç tutan, tertemiz oluyor. Ramazandan sonra, günahlardan dolayı yine kirlenmeye başlıyor. Bu ayda şöyle dua etmeli:

“Yâ Rabbî, bizi Ramazan-ı şerifin şefaatine nail et!
Oruçlarımızı kabul et!
Bu ayda affettiğin kulların arasına bizleri de dahil et!”

Ramazan, bizi biraz hâlsiz bırakıyor, ama zaten ibadet de, aczini ve ihtiyacını göstermek demektir. Regaib gecesinde Allahü teâlâ çok ihsan eder. Duaları kabul eder. O hâlde Regaib gecesinin, Ramazan ayından farkı ne? Bu ayda ibadet edip günahtan sakınana, bütün yıl bunları yapmak nasib olur. Mücevher hiç tütün kağıdına sarılır mı? Güzel kutuya konur. İşte bunun gibi, Şaban, Şevval ve Hac ayları da Ramazan-ı şerifin özel muhafaza kutusu gibidir. İslâm dinine uyan, Allahü teâlânın dostlarına, yani Peygamber efendimize ve onun vârisi olan Ehl-i sünnet âlimlerine uyar; nefsine uyan da, Onun düşmanlarına uymuş olur. Bu ayda çok istigfar etmeli. İstigfar, dünya ve âhiret zararlarına şifadır, ilaçtır. Her gün yüz kere, (Estagfirullahel azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyh) demeli .

Günümüzde Ramazan ayı orucuna takvimle başlandığı için, başından ve sonundan birer gün şüpheli oluyor. Bunun için, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri, (Ramazandan sonra iki gün kaza orucu tutmalı) buyuruyor.

Kadıhan fetva kitabında da diyor ki:
(Takvime bakarak, bir ay oruç tutulsa, Ramazanın başlaması ve bitmesi şüpheli olur. Ramazandan bir gün önce veya Ramazanın ikinci günü yahut tam Ramazan başında oruca başlanmış olabilir. Birinci hâlde, Ramazandan bir gün evvel tutmuş ve Ramazanın son günü bayram yapmıştır. İkinci hâlde, Ramazanın birinci günü tutmamış, son günü de bayramda tutmuştur. Her iki hâlde de, Ramazanın 28 gününde oruç tutmuş olup bayramdan sonra, 2 gün kaza tutması lazım olur. Üçüncü hâlde, oruç tutulan bir ayın ilk ve son günlerinin Ramazana tesadüf ettiği şüphelidir. Böyle şüpheli günlerdeki oruç sahih olmadığı için, bayramdan sonra iki gün kaza orucu tutulmalı.).


Web Tasarım: Arena Ajans