SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATIMIZIN ÜSTADLARINDAN 5. VE 6. DÖNEM KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

17 Ağustos 1864 tarihinde İstanbul’da doğdu. Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa’nın oğlu olan Hüseyin Rahmi, üç yaşında iken annesinin ölümü üzerine, Girit’te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula başladı ancak babasının evlenmesi üzerine altı yaşında tekrar İstanbul’a anneannesinin yanına gönderildi ve eğitimine burada devam etti. Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve idadide okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey’in himayesiyle Mekteb-i Mülkiye’ye girdi (1878). Okulun ikinci sınıfında iken ciddi bir hastalık geçiren Hüseyin Rahmi buradaki öğrenimini yarıda bıraktı (1880). Kısa bir süre, Adliye Nezareti Ceza Kalemi’nde memur, Ticaret Mahkemesi’nde Azâ Mülazımı olarak çalışan Hüseyin Rahmi hayatını kalemiyle kazanmaya çalıştı.

1887’de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlayan Hüseyin Rahmi, ardından İkdam ve Sabah gazetelerinde mütercim ve muharrir olarak çalıştı. II. Meşrutiyet döneminde 37 sayı süren Boşboğaz ve Güllâbi adlı bir gazete çıkardı. İbrahim Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı Millet gazetesi de uzun ömürlü olmadı. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine neşretti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5. ve 6. dönemlerde Kütahya milletvekili olan Hüseyin Rahmi, ömrünün son otuz bir yılını geçirdiği Heybeliada’daki köşkünde 8 Mart 1944 tarihinde vefat etti ve oradaki Abbas Paşa Mezarlığı’na defnedildi.
Hüseyin Rahmi Gürpınar; İstanbul halkının toplumsal, töresel yaşantılarını, aile geçimsizliklerini, batıl inançlarını, yaşadığı çağdaki Türk toplumunun geçirmekte olduğu krizleri hümuristik bir mizah dehasile anlatır. Servet-i Fünuncuların yaşıtı olduğu halde, ayrı bir sanat görüşünü sürdürür. Romanlarındaki kahramanların çoğu 19. yy sonu İstanbul’un canlı, renkli insan, hayat manzaralarıdır. Eserlerinde Anadolu yoktur. Mizahı, güldürücü olduğu kadar, gülünç yönlerimizin yansıtılması, hicvedilmesi için gerekli bir araçtır. Hüseyin Rahmi, seçtiği tipleri seviyelerine uygun, ustaca konuşturur ve olayları gülünçlü, acıklı yönleriyle belirtir. Kuvvetli bir gözlem gücü vardır. Realist, natüralist bir görüşle “toplum için sanat” yapar. Ertem Eğilmez tarafından 1976 yılında çekilen Süt Kardeşler sinema filminin konusu Hüseyin Rahmi’nin Gulyabani (1913) isimli romanından uyarlanmıştır. Bağımsız sanatçılardan biri olarak da anılır.
Edebi Kişiliği ve Edebiyat Anlayışı, Natüralist bir yazardır. Ahmet Mithat Efendi’nin temsil ettiği edebi geleneği sürdürmüştür. Romanları teknik açıdan kusurludur. Dili sadedir. Eserlerindeki kişileri, yöresel şiveleriyle yansıtır. Sokağı edebiyata getiren sanatçıdır. Romanlarında sık sık olayla ilgisiz bilgiler verir ve olaya kendisini katar. Yapıtlarında İstanbul halkının günlük yaşantısından bahseder; eski İstanbul hayatını son derece canlı tasvirlerle ve kıvrak bir üslupla hikâyeleştirir. Eserlerinde 19 ve 20. yüzyılı gerçekçi ve yalın bir dil kullanarak betimlemiştir. Bundan dolayı halk tarafından sevilen bir yazar olmuştur. Serveti-i Fünun edebiyatının bağımsız yazarlarındandır. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanları ve öyküleri yeni nesiller tarafından da kolayca anlaşılabilmesi için 1960 sonrasında içinde Mustafa Nihat Özön’ün de yer aldığı bir edebî kurulca sadeleştirilmişti. Bu sadeleştirme kimilerince yerinde bulunurken kimileri de özgün dilin dokunulmadan bırakılması gerektiğini savunmuşlardı.
Eserleri Hikaye, oyun ve roman türündeki eserlerinin sayısı 54’tür.
Servet-i Fünun, Fenlerin serveti (bilimlerin hazinesi, zenginliği) anlamına gelmektedir.
Edebiyat-ı Cedide, Yeni edebiyat demektir. 1896-1901 tarihleri arasında Avrupa tesiri ile meydana gelen edebiyat cereyanına verilen isim
Dönemin başlıca sanatçıları
Şairler, Tevfik Fikret, Canap Şahabettin, Hüseyin Şiret Özsever, Hüseyin Suat Yalçın, Süleyman Nazif (İbrahim Cehdi)
Yazarlar, Halit Ziya Uşaklığil, Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Rahmi Gürpınar (bağımsız yazar), Ahmer Rasim (bağımsız yazar), Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu (daha sonra milli edebiyat çevresinde eserler verdi).
Kütahya TBMM V. Dönem 1934 Milletvekilleri; Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Besim Atalay, İbrahim Kazım Tahtakılıç, Lütfi Kırdar, Ömer Dinç, Recep Peker, Reşat Muhlis Erkmen, Şekip Ahmet Ediz, Mehmet Somer, Mustafa Naşit Uluğ, Vedit Uzgören
Kütahya TBMM VI. Dönem 1939 Milletvekilleri; Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Besim Atalay, Recep Peker, Reşat Muhlis Erkmen, Vedit Uzgören, Aşir Atlı, Mustafa Bacak, Ali Süha Delilbaşı, Sadri Ertem, Alaattin Tiritoğlu
Türk Edebiyatına ve siyasetine büyük katkıları ve hizmetler veren Kütahya Milletvekilimiz olan siyaset, şair, gazeteci ve yazarımıza Allahtan rahmet dileriz.


Web Tasarım: Arena Ajans