SEKİZ YAŞINDAKİ ÇOCUĞA PERKÜTAN YÖNTEMLE BÖBREK TAŞI AMELİYATI YAPILDI

D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi’nde 8 yaşındaki çocuk böbrek taşından kapalı ameliyatla kurtuldu. Böbrek taşı tanısı alan 8 yaşındaki hastaya, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hakan Türk tarafından, perkütan yöntemle (kapalı böbrek taşı ameliyatı) başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Bu yöntemin hastanede yetişkin hastalara başarılı bir şekilde uygulandığı ancak şimdiye kadar hiçbir çocuk hastada kullanılmadığını belirten Dr. Türk; “Bundan sonra böbrek taşı rahatsızlığı olan çocuk hastalarda, Kütahya’da perkutan yöntemle tedavi edilecek. Çocuklarda hastalığın nüks ihtimali fazla olduğundan yaşamları boyunca birkaç kez ameliyat olmak zorunda kalabilirler. Bu nedenle böbreğe en az zararı verebilecek kapalı ameliyatları tercih ediyoruz. “Perkütan nefrolitotomi” diye adlandırılan kapalı böbrek taşı ameliyatının bu tekniklerden birdir. Söz konusu yöntemle ameliyata alınan çocuğa anestezi uygulanarak sırtından bir iğne ile böbreğinin içine girildi ve bir kalem kadar genişletildi. Buradan özel aletlerle böbreğin içine girerek, taşlar kırılarak tüpün içerisinden dışarı çıkarıldı. Yani, açılan tek bir delikten böbrekteki tüm taşlar temizlendi ve eski sağlığına kavuştu.” Dedi.

Dr. Türk böbrek taşı konusunda aileleri de uyardı. “Taş görülme yaşı yoktur. Taş oluşumunu etkileyen faktörler; metabolik, anatomik faktörler ve enfeksiyonlardır. Ayrıca sıvı alımı iyi olmayanlar çocuklar ile özellikle proteinden fakir beslenen çocuklarda çok sık böbrek taşına rastlanabiliyor. Anne ve babasında böbrek taşı olan çocuklarda da taş oluşum riski artmaktadır. Böbrek taşı oluştuğunda ise genelde aileler fark etmiyor. Çünkü aileler ‘bu yaştaki çocukta taş olur mu’ diyorlar. Evet çocuklarda da taş oluşumu olabiliyor. Yetişkinlerdeki gibi böbrek taşı çocuklarda yan ağrısı ve kanama yapmayabiliyor. Çocuklarda en sık şikayet karın ağrısı ve sık geçirilen enfeksiyonlar şeklinde kendini gösteriyor. Dolayısıyla karın ağrıları önemsenmelidir. Karın ağrısı olduğunda, çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinde, idrarında yanma, idrar yaparken zorlanma ve sızlama olduğunda ailelerin mutlaka hekime başvurması gerekmektedir.” Dedi.


Web Tasarım: Arena Ajans