Connect with us

DİĞER

KÜTAHYA ORGANİK TARIMDA DA KÖTÜ DURUMDA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, organik tarım konusunda Uşak’tan sonra en kötü olan il Kütahya olarak ortaya çıktı. 2016 yılı verilerine göre durum hiç de iç açıcı olarak görünmüyor.

2016 yılında Ege Bölgesi’nde organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı bir önceki yıla göre %2,7 artarak 23 bin 126 kişiye, üretim yapılan alan %12,2 artarak 144 bin 749 hektara ve üretim miktarı % 53,5 artarak 851 257 tona yükseldi. Ege Bölgesi’ndeki organik tarım yapan çiftçiler toplam organik tarım yapan çiftçilerin % 34,1’ini, Ege Bölgesi’ndeki organik tarım üretim alanı toplam organik tarım üretim alanının % 27,6’sını ve Ege Bölgesi’ndeki üretim miktarı ise toplam organik tarım üretiminin % 34,4’ünü oluşturuyor. 2016 yılı geçici verilerine göre Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım üretim miktarı en yüksek olan il 350 bin 337 ton ile Manisa, en düşük olan il ise 605 ton ile Uşak oldu. Kütahya ili ise 5 bin 884 ton organik üretim miktarıyla Ege Bölgesi illeri arasında 7’inci sırada kaldı. 2016 yılında Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım üretim alanı en fazla olan il 68 bin 103 hektar ile Aydın, en az olan il ise 296 hektar ile Uşak oldu. Kütahya ili 629 hektar ile Ege Bölgesi illeri arasında en fazla organik tarım üretim alanına sahip 7’inci il konumunda. 2016 yılı geçici verilerine göre Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım ile uğraşan çiftçi sayılarına bakıldığında en çok organik tarım yapan çiftçiye sahip olan il 12 bin 721 kişi ile Aydın, en az organik tarım yapan çiftçiye sahip olan il ise 49 kişi ile Uşak ili oldu. Kütahya ise 188 çiftçi sayısı ile Ege Bölgesi illeri arasında en çok organik tarım yapan çiftçiye sahip 7’inci il konumunda kaldı. 2016 yılında Kütahya ilinde organik tarım ile uğraşan çiftçi sayısı bir önceki yıla göre % 20 oranında azalarak 188 kişi oldu ve bu değerle organik tarımla uğraşan çiftçiye sahip 39’uncu il konumunda kaldı. Kütahya ilinde organik tarım yapan çiftçi sayısı ülkemizdeki toplam çiftçi sayısının % 0,3’ünü oluşturuyor. 2016 yılında Kütahya ilinde toplam 629 hektarlık alanda 5 bin 884 tonluk organik tarım üretimi yapıldı. Kütahya ilinde organik tarım yapılan alan, ülke genelindeki toplam organik tarım yapılan alanın % 0,1’i olduğu bildirildi. Bu büyüklük bakımından Kütahya ili, organik tarım yapılan alana sahip 45’inci il konumunda kaldı. Kütahya ili, 5 bin 884 tonluk organik tarım üretimi ile organik tarım üretimine sahip 37’inci il konumunda ve bu üretim miktarı Türkiye’deki toplam organik tarım üretiminin %0,2’sini oluşturuyor. ABDURRAHMAN ARIN

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar