Connect with us

ALAADDİN UYGUN

KÜTAHYA DA BALIKÇILIK

Balık en önemli besin kaynaklarımızdan birisi, deniz balıkları haricinde tatlı su balıkçılığı yapılması konusunda son zamanlarda yetkililerimiz oldukça mesafe kat ettiler ama yetersiz görüyorum. Balıkçılığın yaygınlaşması demek hem protein hem de ekonomik açıdan oldukça önem arz etmektedir.
Kütahya su kaynakları yönünden oldukça iyi durumdadır, özellikle akarsularımız yeterli kaynaklara sahip olup, Gediz nehrinin başlangıcı ile devamında Porsuk su havzası, Domaniç , Gediz yörelerimiz oldukça verimli ve devamlı su kaynaklarımız vardır. Yani akarsu bakımından zenginiz . Bunun yanı sıra sulu tarıma geçmek amaçlı oluşturulan barajlar, su göletleri hızla çoğaldı ve bunların kapladığı alanda oldukça fazla bir potansiyeldir. DSİ ile başlayan ve Aslanapa , Altıntaş ta kurulan Beşkarış ve Kureyşler barajları hem sulu tarıma hem de balıkçılık yapmaya müsait alanlar oldu.
Diğer yandan Porsuk nehri önemli bir alanda akmakta ve potansiyel bakımından verimli sulara sahiptir. Bu su havzalarının BALIKÇILIK yapmaya elverişli olması avantajı ile burada amatörce yapılan balıkçılık ile Sofça köylülerinin geçim kapısı olan Balıkçılık artık daha verimli kullanılması lazım. Kanaatimce Porsuk nehrine balıkçılık üretimi konusunda Tarım il müdürlüğü destek vermeye çalışıyor ve bu havzaya balık üretimi konusunda yavru balıklar salmakta. Tarım müdürlüğünün havzaya daha çok balık üretimini artırıcı tedbirler alıp, on binlerce sazan, yayın, hatta tatlı su istakozu üretimine katkı yapması halinde hem ilimizin ekonomisine hem de besin kaynaklarına katkı yapacak. Bu nedenle Tarım müdürlüğü yetkililerinden ricam çevre köylülerle, balıkçılarla daha çok diyaloğa geçip ilimize katkı yapabilirler.
Yine özellikle Domaniç yöresinde ALABALIK tesisleri vardır, bunlar kendi imkanları ile bir şeyler yapıp üretim yapmaktalar, oysa bu potansiyel daha verimli hale gelip, kurulu bulanan işletmeler desteklenip büyütülürse ve tesisleşme sağlanırsa yine olumlu bir işe imza atılmış olur. Yöredeki balıkçıların kooparatifleşme hatta şirketleşmesi sağlanmalı ve devlet desteği artırılıp ilimize fayda sağlanmalı.
Aslında Balıkçılık deyip geçmemek lazım bakınız İskandinav ülkeleri özellikle Norveç balıkçılık konusunda dünya lideridir. Ürettikleri balıklarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayıp büyümüşlerdir. Ülkemizdeki ve Kütahya daki su havzaları oldukça büyük ve önemlidir. Suyu bol ilimizin geçim kapısı olabilecek Balıkçılık artık daha ciddi düşünülüp daha ciddi bilimsel desteklerle verilerek hem ekonomimize hem de sağlıklı beslenmemize artılar sağlayacaktır.
Günün sözü… Aşk insanı sürükleyen bir taşıttır.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar