Connect with us

YAZILAR

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Büyük önder Atatürk’ün Türkiye devletini kurarken yaptığı en önemli devrimlerden biri de Cumhuriyet rejimini kurmasıdır. Mutlakiyetle yönetilen Osmanlı’da bile bir süre sonra padişaha yardımcı olsun diye bir danışma meclisi kurulmuş böylece mutlakiyetten meşrutiyete geçilmiş, padişahın yetkileri tam olarak kısıtlanmasa bile Cumhuriyet rejimine geçişte meşrutiyetin etkileri olmuştur.

Kurtuluş Savaşı döneminde Avrupa devletlerinin işgaline uğrayan Türkiye, kurtuluşunu büyük önder şu sözlerle belirtmiştir: “Tek bir egemenlik var o da milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.”

29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etti, savaş günlerinin yarası Cumhuriyetin ilanı ile sarılmaya başlandı. Cumhuriyet yurttaşların seçme ve seçilme haklarının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyeti korumak, kollamak ve yaşatmak her yurttaşın görevidir. Ulu önder bu görevi yeni nesillere şu sözleriyle vermiştir. “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

Her yıl 29 Ekim tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’nda, ülkemizin dört bir yanındaki kaymakamlık, valilik ve okullarda; yurt dışında KKTC ve büyük elçiliklerimizde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenir. Bu bayram her Türk gencinin Ata ya olan şükran ve bağlılığının en büyük göstergesidir. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet rejimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır.

Resmi törenler, 29 Ekim tarihinde Anıtkabir’deki törenin ardından başlar. Anıtkabir’i ziyaret eden, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Bakanlar ve milletvekilleriyle bürokratların katıldığı törenin ardından TBMM’ye geçilir. Okullarda yapılan törenlerde sınıflar süslenir. Türk bayrakları asılır. Cumhuriyetin önemine vurgu yapan konuşmalar yapılır. Halkoyunları oynanır, şarkılar söylenir, resim, müzik, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Askeri geçit törenleri ile fener alayları yapılır.

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler; Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi, şapka ve kıyafet yeniliği, tekke zâviye ve türbelerin kapatılması, soyadı kanunu, lâkap ve unvanların kaldırılması, uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü, mecellenin kaldırılması, Türk medeni kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi, öğretimin birleştirilmesi, yeni Türk harflerinin kabulü, Türk dil ve tarih kurumlarının kurulması, üniversite öğreniminin düzenlenmesi, güzel sanatlarda yenilikler, aşârın kaldırılması, çiftçinin özendirilmesi, sanayiyi teşvik kanunu”nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması, kalkınma planları”nın uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılmasıdır.

Cumhuriyetimizin 94.yılı kutlu olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar