Connect with us

RESMİ İLAN

SOĞUK HAVA DEPOLARININ, ÜRETİM VE DEPOLAMA İHALESİ

İHALE İLANI

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1) Aşağıdaki listede vasıfları belirtilmiş olan, ilimiz, Çalca Mahallesi, 2. Etap soğuk hava depolarının, üretim ve depolama yapmak kaydı ile ayrı ayrı görüldüğü şekliyle 10- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihaleye konuşmuştur.

İhalenin Tarihi / Günü / Saati

:

14 Kasım 2017/ Salı / Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)

S.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen

Belede+KDV

Geçici Teminat

İhale Saati

1

2 Nolu Soğutma Sistemli

Yeraltı Soğuk Hava Deposu

5.000,00 TL

18.000,00 TL

14:00

2

3 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu

2.000,00 TL

7.200,00 TL

14:03

3

4 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu

2.200,00 TL

7.900,00 TL

14:06

4

5 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu

2.200,00 TL

7.900,00 TL

14:09

5

6 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu

1.300,00 TL

4.700,00 TL

14:12

6

7 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu

2.200,00 TL

7.900,00 TL

14:15

7

8 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu

2.200,00 TL

7.900,00 TL

14:18

2) İhalelere katılacakalrdan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) :

  1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
  3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olamdığına dair yazılı beyanı,
  4. Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,
  5. Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K’dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,
  6. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
  7. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde , şirketi temsil etme yetkisi ve yetkinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküleri
  8. Bir başkası adına iştirak edecekelrin noter tasdikli vekaletnameleini,

ı. Geçici Teminatını yatırıdğına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

  1. Ortak girişim olması halinde geçerliliği ola noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

İhaleye katılacaklar istenen belgeleri  eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi’ne teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenelrin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar