Connect with us

ŞÜKRÜ ATAKAN

KÜTAHYA’NIN 50 YIL ÖNCESİ – 1.BÖLÜM

Kütüphanemi karıştırırken elime Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 50 yıl önce hazırladığı (1968) Kütahya İl Yıllığı geçti elime. 230 sayfadan oluşan bu eserden o gün ile bugünü kıyaslamak amacıyla bu özel makaleyi kaleme aldım. Kitabın tamamını okudum ve size aktarmam gereken kısımları özetle bu yazıya taşıdım. Amacım yeni nesil geçlerimizin de bu eserden bir nebze olsun yararlanmasıdır.

KİTAPTAKİ ANA BAŞLIKLAR

*Kütahya’nın coğrafi yerleşimi ve yapısı *Nüfus *Sağlık Sistemi ve Eğitim *Ulaştırma *Ticari Yapı *Tarım *Hayvancılık *Ormancılık *Madencilik *Sınayi Durum *Turizm *Sair Hizmetler *Kurulması arzu edilen sanayi

KÜTAHYA’NIN COĞRAFİ YERLEŞİMİ VE YAPISI

Kütahya vilayeti Orta Anadolu ile Ege ve Marmara havzaları arasında geçit bir bölgede olup, yüksekliği 500 – 2500 metreye kadar değişen bir yayladır. İl merkezinin rakımı 932 metredir. İl Ege ve Marmara bölgelerinin ılık ve İç Anadolu’nun soğuk iklimleri arasında bulunmaktadır. Genellikle yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve soğuktur.

NUFUS – İKTİSADİ GELİŞİM VE ŞEHİRLEŞME

Sanayi ve hizmet sektörü dediğimiz fabrikalar, tesisler, karayolları, sulama tesisi, eğitim, sağlık ve kültürel yapılarının şehirleşmede büyük bir hızlılık meydana getirdiği aşikârdır. 1953 – 1966 yılları arasında bu yönlerde ilimiz büyük bir gelişim göstermiştir. Bir bölgede bulunan istihsal mekanizmasının hareketi için beşeri nüfusa ihtiyaç olduğu bir vakıadır. 1935 yılında Kütahya’nın nüfusu 347 bin Türkiye’nin nüfusu 16 milyon 158 bindir. 1955’de Kütahya 330 bin 978, Türkiye 24 milyon olmuştur. 1953 yılında Uşak il olup Kütahya’dan ayrıldığı için nüfus azalmıştır.

KÜTAHYA’DA SOSYAL TEŞEKKÜLLER

İlimizdeki sağlık tesisleri, Kütahya Devlet Hastanesi, Verem Dispanseri, Çocuk Bakım Yuvası. 1965 yılında merkezde 17 mütehassıs ve tabip, 2 sağlık memuru, 4 ebe, 6 hemşire ve 17 hemşire yardımcısı vardı.

KÜTAHYA’NIN EĞİTİM DURUMU

İlimiz eğitim durumunda her yıl devam eden artış memnuniyet vericidir. 1965-66 ders yılı ile ilgili istatistiki veriler; merkez ilçede 13 ilkokul, 4 orta dereceli okul, 1 lise, 1 sanat enstütüsü, 1 kız öğretmen okulu, 1 kız sanat okulu. Kurulması çalışmalarına başlanan Eskişehir Bölge Üniversitesi’ne bağlı olarak maden ve kimya fakültelerinin şehrimizde açılması için her türlü imkân mevcut bulunduğundan ilgililerin mevzuyu hassasiyet ile eğilmeleri gerekmektedir. Kız enstütüsünde ve halk eğitim merkezinde marangozluk, halıcılık, demircilik, biçki nakış kursları açılmaktadır. Bu hizmetler köylere de götürülmektedir.

KÜTAHYA’DA ULAŞTIRMA DURUMU

Bölgedeki dağlık alanlar hariç, ulaşım imkânları ve araçlar köy, kasaba, şehir bağlantılarını olumlu bir hale getirme çabasındadır. İlimizde demiryolu ve karayolu ile ulaşım ve nakliyat yapılmaktadır. Gelişen Kütahya’nın 40 yıl evvel (1928) yapılan ve ufak bir köy istasyonu görünümü arz eden gar binasının yenisinin yapılma zamanı gelmiştir.

KÜTAHYA’DA TİCARİ DURUM

İlimizin ticari durumu müsait tabii şartlar, uygun ulaşım imkânları, muhtelif imalat sanayinin mevcudiyeti ve süratle ele alınan yatırımlarının başlaması ve yıldan yıla artan nüfusumuz sayesinde gözle görünür bir ilerleme kaydetmektedir. 1966 yılında ilimize 220 milyon TL (o günkü para ile) devlet yatırımı gerçekleşmiştir.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar