Connect with us

AHMET YAYLIOĞLU

ÇİNİCİLERİMİZDE BİRLİKTELİK İSTİYOR

Geçen hafta yazdığım “ÇİNİCİLERİMİZ NE ZAMAN BİRARAYA GELECEKLER?” başlıklı yazıma inanılmaz mesaj ve yorumlar geldi.

Bu konuda çinilerimizde çok dertliler, bir araya gelinmesi için destek istiyorlar. Birbirleri ile adeta fiyat düşürme konusunda yarış ettiklerini para tahsilatında da sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler. Kütahya’nın değerli şahsiyeti, ağabeylerinden Şair Cevdet Doğan Işık bu konuda görüşlerini öyle güzel anlatmış ki sizlerle paylaşmak istiyorum. “Yine Kütahya için hayati önemi haiz bir konu. Kütahya’mızın sembolü haline gelen, dünyaca tanınmamızı sağlayan ve de en önemli gelir kaynaklarımızdan biri olan çiniciliğimizin tarihçesine ve bu günkü durumuna göz atacak olursak Sayın Ahmet Yaylıoğlu’na hak vermemek mümkün değil.Malumunuz olduğu veçhile çini, seramik hamurundan üretilen, renk ve motiflerle süslenmiş, bir yüzeyi sırlanmış süsleyici bir üründür. Ancak 18.yy. ikinci yarısında renkler ve motifler ve şekil bakımından Kütahya çinilerinin kalitesi bozulmuştur. Bu kötü gidiş uzun süre devam etmiştir. 1905′ de Kütahya’ da vali (mutassarruf) olan ve çini süslemeli kâgir hükümet konağını yaptıran Giritli Fuat Paşa, daha sonra merkeze gönderdiği bir raporda şunları yazmıştır; (Kütahya’ da üç asır evvel üç yüzü mütecaviz (aşkın) çini imalathanesi varmış. 1795 tarihinde imalathanelerin sayısı yüze inmiş. 1902 senelerine doğru Hafız Emin ve Hacı Minasyon Efendilerin imalathaneleri de kapanmıştır.)görüşlerini bildirmişti. II. Dünya Harbi esnasında ihtiyaç karşısında Kütahya çiniciliği bir defa daha canlanmışsa da günümüzde ucuz satabilmek endişesiyle kalite korunması kaybedilmiş olduğu için ileri teknolojiden faydalanılmasına rağmen tarihteki kaliteli örneklerin seviyesine ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu kaliteye tekrar kavuşabilmek için haksız rekabetin ortadan kaldırılarak kooperatifleşip satışların tek elden organize edilmesi uygun olacaktır.”

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar