Connect with us

ŞÜKRÜ ATAKAN

HRİSTİYANIN CANI CAN DA MÜSLÜMANINKİ PATLICAN MI?

Yaradanımız Allah tüm insanları eşit olarak yaratmıştır. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed “Arabın – Aceme, Acemin Araba üstünlüğü yoktur.” sözleri ile ırkçılığı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmıştır. Peygamberimizin ölümünden asırlar sonra Fransa’da soylular, fakir halk ve din adamları arasında ayrılıkçı sınıflar vardır. Halkın büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerin, işçilerin ve orta hali insanların (Burjuva) hiçbir hak ve özgürlükleri yoktu. Hâlbuki çalışan, askerlik yapan, vergi ödeyen bunlardı. Fransa’da sorun çıktığında kral tarafından soylular ve din adamları toplantıya çağrılıp kararlar alınırdı. Halk buna isyan etti. Paris’te karışıklık çıktı, halk silaha sarıldı, kralın askerleri isyanı bastırmak için sivil halka ateş açtı. 14 Temmuz 1789’da Bastille hapishanesini basarak tutukluları serbest bıraktılar. Soylular ve bazı din adamları yurt dışına kaçtılar. 27 Ağustos 1789’da insan ve yurttaş hakları bildirisi yayınlandı, tüm insanların kanunlar önünde eşitliği, özgürlüğü, can, mal ve ırz güvenliği gibi ilkeleri kapsayan bu bildiri sonra ki yıllarda tüm dünyada yayılarak demokrasi ve özgürlüklerin temeli oldu.
Dünya’da savaşları önlemek, barışı sağlamak üzere devletler arasında ekonomik, sosyal, kültürel iş birliğini sağlamak amacıyla 1945 yılında Birleşmiş Milletler (BM) örgütü kuruldu. BM Türkiye’nin de içinde bulunduğu 193 üyesi vardır. Daha sonraları dünya ülkeleri batı ve doğu blok ülkeleri olarak ikiye ayrıldı. Batı ülkeleri NATO’yu Doğu ülkeleri VARŞOVA paktını kurdular. Sovyetler birliğinin dağılması ile Varşova paktı sona erdi. Günümüzde pek çok Varşova paktı üyesi devlet AB örgütüne alındı. Türkiye 1952’den beri Batı Blok’unda (NATO), 1945’den itibaren Birleşmiş Milletler üyesi olduğu halde bin bir bahane uydurularak AB’nin kapısında bekletiliyor. ( Dünya’da savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, barış ve huzur içinde yaşasınlar diye kurulan NATO, BM, UNESCO) gibi kuruluşlar geri kalmış ülke halkları ezilirken ve birbirlerini boğazlarken ne yapıyorlar? Hiçbir şey, üstelik silah satıp, zenginlik kaynaklarını sömürüyorlar. ABD, İsrail ve yandaş emperyalist ülkelere dur diyecek henüz hiçbir kuruluş ve örgüt yok. Dünya’da ezilen Müslüman ülke halklarına her türlü destek ve yardımı sağlayan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.
Şimdi esas konumuza gelelim dünyada pek çok ülke ABD ve İsrail’in saldırgan tutumundan şikayetçi, ancak tüm ülkeler içlerinden düşman olsalar da bunu açıktan söylemekten çekiniyorlar. Terör örgütlerini örgütlendirip, silahlandırıp eğiten Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde terör estiren onlar. Irak, Libya, Mısır devlet başkanlarını asılsız bahanelerle iktidardan düşürüp öldürdüler. Şimdilik İran ve Türkiye’ye diş geçiremediler. Amerika’nın BOB planına göre önce Suriye, İran daha sonra hedefte Türkiye var.
Türkiye AFŞİN Harekatı ile Amerika’nın bu menfur planını bozmuş bulunuyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Ülkesi ve diğer İslam ülkeleri akılarını başlarını alıp, Amerika Birleşik Devletleri ile birlik olmayı bırakmalı. Türkiye liderliğinde İslam örgütü kurulmalıdır. Günümüzde, ABD ve Avrupa ülkelerinde bir kaç istisna dışında teröre hedef olan ülke yoktur. Orta Doğudaki İslam ülkelerinin ve terör örgütlerinin baş düşmanı olan İsrail’e hiç bir terör saldırısı olmaz. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, İnsan haklarının, basın ve ifade özgürlüğünün, hukukun, demokrasinin ve mükemmel güvenlik sistemlerini kurdukları için terör saldırılarının olmadığını söylüyorlar. Ayrıca Batı Ülkeleri kendilerine yönelik terör örgütü saldırısı olduğunda dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Şimdi onlara sormak lazım. Kendilerinin canları canda, başkalarının ki patlıcan mı?
Kalın Sağlıcakla….

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar