Connect with us

ZEKİ ŞAN

DÜNYADAKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN HUSİLER -4-

Husiler, 2004-2009 yıllarında aralarındaki ihtilaflardan dolayı birbirleri ile de savaşmışlardır. Ancak Arap Baharı denilen sürecin başında, şimdi müttefik oldukları Ali Abdullah Salih’e de karşı gelerek, Yemenlilerin isteklerine tabi olmuşlardı. Aslında biri Katar diğeri de Körfez işbirliği teşkilatının girişimi ile Merkez-Husi gerginliklerine iki kere aracılık yapılmış ama başarılı olunamamıştır. Zira onların amaçları hareketlerini Sa’da’nın dışına taşımaktı. Nitekim Arap Baharı sonrası ortaya çıkan otorite boşluğu imkanı ile 2012 yılından itibaren kurdukları bazı ittifaklar sayesinde Sana’ya kadar gelip, oradan nüfuzlarını Babulmendeb’e doğru uzatmak istediler. İşte en büyük hataları bu olmuştur. Zira dünya petrol taşımacılığının nerede ise yarısından fazlasının geçtiği bir alana bu gurubun yaklaşması kabul edilemez bir hareket olarak değerlendirilecekti. Eğer Babulmendeb’e doğru yönelmemiş olsalar idi, -İran desteğine rağmen- bir iç siyasi muhalefet hareketi olarak çeşitli tarafların, hatta Yemen’in Sünni bölgelerinde yerleşmiş olan el Kaide’ye karşı ABD’nin de desteğini alabilirlerdi. Fakat onlar Sana’ya girerken, yönlerini belli ettikleri gibi “kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail” sloganları kullanarak bu şanslarını yitirdiler.

Teori ve inanç sistemleri; Yemen ile Suudi Arabistan sınırında bulunan Sa’da kent merkezinde yaşayan Husiler önceleri, Hazreti Muhammed’in torunları olan ilk 5 İmam’ı (Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, İmam Zeynelabidin ve İmam Zeyd) meşru İslami önder kabul eden ancak Sünni Müslümanlarla teorik ve pratik alanda çatışmayan Zeydi mezhebine mensuptu. 12 İmamcı Şii Caferi mezhebini kabul ettiğine dikkati çekiyor. Dağşi, Husi hareketinin, ideolojik açıdan Yemen’deki Sünni ve Zeydi hareketlerden bağımsızlaşarak İran yönetimiyle paralel bir siyasal oluşuma dönüştüğü değerlendirmesinde bulunuyor.

Siyasal perspektifleri; Husiler, demokratik ve çoğulcu bir devlet yönetimini reddederek, devletin meşruiyetinin Hz. Muhammed’in soyundan gelen yöneticilere ait olması gerektiğini iddia ediyor. 1979 Devrimi sonrası İran’da kurulan, Din adamlarının egemen olduğu “Velayet-i Fakih” sistemine benzer bir “İmamlar devleti” talep eden Husiler, Yemenli analistler tarafından İran yönetimiyle koordineli olarak hareket eden Lübnan Hizbullah hareketine benzetiliyor. 1517’de Memlükler’den Osmanlı yönetimine geçen ve 1918’de Zeydi İmam Yahya’nın yönetimine giren Yemen, 1962’de cumhuriyet ile tanışmıştı. Husi Ensarullah hareketi ise 1962 öncesindeki İmamlar Devleti’nin kendi soyları çerçevesinde tekrar kurulmasını talep ediyor. Husilerin devlet teorisi, Husi soyunun Hz. Muhammed’e dayandığı ve dolayısıyla devletin egemenlik hakkının Husi soyuna ait olduğu tezine dayanıyor. Önemli gelişim evreleri: İç çatışma ve dönüşüm. Bedreddin el-Husi tarafından 1992 yılında kurulan Husi Ensarullah hareketi’nin temelleri “Genç Mü’minler Forumu”nda atıldı.

Zeydi tabana seslenen Hak Partisi’den siyasete atılan Bedreddin el-Husi’nin oğlu Hüseyin Bedreddin el-Husi de babası gibi İran ve Lübnan’da Şii okullarda eğitim aldıktan sonra, 1993-1997 yılları arası milletvekilliği yaptı. Husi, 2000’de partiden ayrılarak forumun liderliğine geldi. Ayrışmaların başlamasıyla, davetçi kültürel bir sivil toplum kuruluşu niteliğinde olan Forum, “Genç Mü’minler Teşkilatı” adını alarak siyasi bir yapı halini aldı. Teşkilat içindeki baba ve oğul yanlıları arasında husumet yaşanmasının ardından, Genç Mü’minler, Zeydilikten ayrılarak Şiileşmek ile suçlandı. Sonuç olarak Husiliğin, Zeydiliğin marjinal kolu olan Carudi ekolünden 12 İmamcı Şii ekole evrilmesi, Ensarullah hareketinin siyasal açıdan da İran ile paralel bir çizgiye oturmasına yol açtı. Gözlemcilere göre Husiler, 2011’de yaşanan Arap Baharı ile başlayan halk devrimine katılmamalarına rağmen Ensarullah Hareketi adı altında 18 Mart 2013’te başlayan Ulusal Diyalog Konferansı’na katılarak büyük kazanımlar elde etti. Ayrıca Husilerin Diyalog Konferansı’nda toplumdaki imajlarını iyileştirmeyi hedeflediği de savunuldu.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar