Connect with us

AHMET YAYLIOĞLU

KÜTAHYA VE MEVLEVİLİK

Birçok defa yazdığım konuyu tekrar gündeme getirmek istedim.
Konya, Kütahya ve Afyon illeri, Mevlevilik konusunda en önemli merkezlerimizdir. Kütahya’mız, daha çok Sultan Veled zamanında Mevleviliği tanımaya başlamış, onun duasını almış bir şehirdir. Sultan Veled’in Kütahya’yı tasvir ettiği şiirinden bir beyit şöyledir: “Kütahya şehri gibi bir şehir yoktur, orada bir ay kalan kişi rahatlar. (Şehir) mum gibi iç halini tamamen yüzüne yansıtmıştır, nuru hiçbir zaman kesilmez / Letafetiyle cennete benzer. Ya rab! Ona hiç sıkıntı ve belâ gösterme.”
1925’te tekkeler kapanınca semahâne kısmı, cami olarak kullanılmaya başlamıştır.

Buranın tekrar mevlevihâneye dönüşmesi için birçok kez yazmama rağmen kimseden ses çıkmadı.

Çünkü çok bilmiş birkaç kişinin olumsuz görüşleri maalesef bir adım atılmamasına neden olmaktadır.

Yanında Ulu Cami ve daha birçok camilerin olmasından dolayı cami ihtiyacının olmadığını hepimiz çok net görmekteyiz.

Buranın mevlevihane olması Kütahya’mıza maddi ve manevi katkı sağlayacaktır.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar