Connect with us

ZEKİ ŞAN

POLİS GÜNÜ (10 NİSAN) POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 173.YILI

Polis Teşkilatı, halkın güvenliğini ve toplum düzenini sağlamak ve korumakla görevli bir devlet örgütüdür. Polisler, yasaların ve tüzüklerin koyduğu kuralları uygulayarak uygun emirleri yerine getirirler. Polis, genellikle şehir ve kasabalarda görev yapar. Kırlık yerlerde ve köylerde ise güvenliği Jandarma sağlar. Çok eski çağlardan beri bütün topluluklarda güvenliği korumak, kanunlara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla kolluk kuvveti kurulması zorunlu görülmüştür. Devletin başlıca görevlerinden birisi de budur.

Osmanlılarda ilk kolluk örgütü “Yeniçeri Ocağı” ile birlikte kuruldu (1362). Bu zamanda gece bekçilerine Ases denirdi. Yeniçeri ağasının bir görevi de başkentte güvenliğin ve düzenin sağlanması idi. Eyaletlerde ise bu görev, tımarlı sipahilere verilmişti.

Yeniçeri Ocağının 1826’da kaldırılmasının ardından yeni bir güvenlik teşkilatı kuruldu.

10 Nisan 1845’te ayrıntılı bir tüzük hazırlanarak “Zaptiye Teşkilatı” oluşturuldu. Bir yıl sonra güvenlik işleri yeniden düzenlendi. Polis teşkilatı yeni kurulan zaptiye nezaretine bağlandı.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Ankara’da Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü’ne bağlı Vilayet Polis Müdürlükleri kuruldu. Yeni çıkarılan kanunla bu kurum geliştirildi ve 1937’de “Emniyet Genel Müdürlüğü” adıyla bugünkü şeklini aldı. Devlet ve millet olarak varlığımızın demokratik düzen içinde her türlü iç ve dış tehlikeden uzak tutulması, kanun egemenliğinin sağlanması ve korunması, yurt içinde güvenliğin temini, vatandaşların mal, can, namus güvenliklerinin sağlanması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi, trafik hizmetlerinin yürütülmesi polisin temel görevlerindendir.

* Türk Polisine!

Dün sizin hal-i tavrınızda mertlik ve erkeklik, yürüyüşünüzde intizam ve ciddiyet size olan haklı itimadı kuvvetlendirdi ve herkesi memnun etti. Çünkü herkes biliyor ki ve bilmelidir ki; polis ve jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükun temin eden, Cumhuriyet kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır. Binaenaleyh, Cumhuriyet kanunlarına, memleketin huzur ve asayişine karşı gelebilecek ve vatandaşların hürriyetine tecavüz edebilecek her şerrin kafası behemehal bu kalkana çarpmalı ve parçalanmalıdır. Polis; bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı ve bir anne kadar şefkatli olmalıdır.

M. Kemal ATATÜRK

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, bütün polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Ayrıca tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, Türk Polis Teşkilatının 173. yılı kutlu olsun.

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar