Connect with us

ZEKİ ŞAN

DEİZM NEDİR?

Günümüzde bazı gençlerin dini bilgilerdeki tutarsız tutum ve davranış sergilemeleri bu tür gençlerin deizme kaydığı gözlemlendiği,

İtikadî anlamda sorunları olan gençlerde deizm inancı ön plana çıkmakta olduğu,

Dini anlatan kişiler arasında yaşanan dini bilgilerdeki tutarsızlıklar gençlerde din düşüncesinin saygınlığına zarar vermekte olduğu, öğretmenlerin sosyal medya aracılığıyla öğrencileri ile etkileşim içerisinde oldukları, belli ilke ve sınırlarla hareket etmesi gerektiği, öğretmenin öğrencilerinin görebileceği paylaşımlarına dikkat etmeli ve toplumun sinir uçlarını harekete geçirecek ideoloji, siyaset, mezhep ve cemaat tarafgirliği gibi ayrıştırıcı paylaşımlardan uzak durmaları ve polemiğe girmemelerinin gerektiği,

Deizm ;17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkmış tüm dinleri reddeden Tanrı’yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden yani tanrının varlığına inanan inanç felsefesi şeklidir.

Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, İslam dinlerinde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur. Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta mucizeler), yaradanın dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler. Bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal Dünya’nın kanunlarında görmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının ya da üstün varlığı kabul ederler. Deizm veya Yaradancılık, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır.

Deizm’in kabul etmediği öğeler nelerdir?

1-Tanrı tarafından ilan edilmiş veyahutta yazıldığı iddia edilen kitaplara sahip olan dinlerin reddi.

2-İncil’in Tanrı’nın sözü olduğunun reddi.

3-Mucizelerin ve kehanetlerin reddi.

4-Dini bilinmez öğelerin reddi.

5-İncil’deki yaratılış hikayesinin ve insanların doğuşta günahkar olduklarının reddi.

6-Hristiyanlığın reddi.

Deizm’in kabul ettiği öğeler nelerdir?

1-Tanrı vardır ve kainatı yaratmıştır.

2-Tanrı insanların mantıksal davranmasını ister.

3-İnsanların ruhları ölümden sonra hala vardır, bu doğrultuda ölümden sonra yaşam da vardır.

4-Yaşam sonrasında, Tanrı iyi davranışlarımızı ödüllendirecek, kötü davranışlarımızı cezalandıracaktır.

Deizm’in dayandığı temel nedir?

Akıla ve doğaya. Evrene bakınca bir düzen görürüz ve bu düzen bizi bir tanrı ya da tasarımcı inancına götürür.

Deizm tanrı inancını kabul ediyorsa deizm ile Dinlerin arasında ne fark vardır?

Deizm doğaya ve akla dayanır, vahiye dayanmaz. Diğer tüm dinler vahiye ya da kutsal kitaplara dayalıdırlar. Deizmde bir rahibe papaza ya da imama gerek yoktur. Deizm de ihtiyaç olan tek şey kendi sağduyumuz ve düşünme becerimizdir.

Deist :Deizm’e inanan kişilere verilen isimdir.

Deist’ler :Deizm’in gerekliliklerini yerine getirirler ve dünya görüşlerini ona göre belirlerler.

İnanış’ın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Evreni yaratan, işleyişi için doğa kanunlarını koyan, ayrıca insanlığa ve evrene müdahalede bulunmayan, doğruları keşfetmeleri için insanlara akıl veren bir Tanrıya duyulan inanç deizmi ifade etmektedir.

Deistler dua ederler mi? Sadece şükür ve teşekkür için dua edebilirler, tanrıya dikte etmezler. Dua için belli bir yer ve zaman, belirli bir vücut duruşları yoktur.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar