Connect with us

EĞİTİM

AK PARTİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. VURAL KAVUNCU: “KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu, Yeni Kütahya ekibinden Ahmet Emre Özevren’in sorularına cevaplar verdi. Kavuncu, Kütahya Sağlık Üniversitesi ile ilgili bilinmeyenlere de açıklık getirmiş oldu.

YENİ KÜTAHYA: TBMM Genel kurulunda 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni Üniversite kurulumunun kanunlaşması ile birlikte Kütahya’da 2. Devlet Üniversitesi olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmuş oldu. Yeni kurulan Üniversite ile ilgili bilgi verir misiniz?

VURAL KAVUNCU: Kütahya için 2. Üniversite uzun zamandır söylenilen ancak şimdiye kadar herhangi bir mesafe kat edilememiş bir konuydu. YÖK’ün önünde bekleyen, iyi çalışılmış ve alt yapısı yapılmış çok sayıda yeni Üniversite teklif ve talebi arasından Kütahya’mızın da seçilerek yeni bir Devlet Üniversitesi kurulmuş olması çok önemli ve değerlidir. Bu talebimizin karşılık bulmasının temelinde tematik, misyon yüklenmiş bir Üniversite projesi ile çıkmış olmamız bulunmaktadır.

YENİ KÜTAHYA: Yeni bir Üniversite mi kuruldu, yoksa sadece DPU mü bölündü?

VURAL KAVUNCU: Kabul edilen kanuna göre Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Gediz ve Simav Sağlık Hizmetleri MYO ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ayrılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlandı. Mevcut Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülürken Mühendislik ve Doğa Bilimleri ismi ile yeni bir Fakülte kurulmuş oldu. Burada iki öğe de var, hem mevcut Üniversite’mizin Sağlıkla ilgili eğitim birimleri yeni Üniversite’ye aktarılmış oldu hem de bir yüksekokul fakülte haline dönüştü, böylece alt bölümleri ile akademik gelişme imkanı arttı, hem de kuruluş şemasına yeni bir Fakülte daha eklenmiş oldu. Ayrıca 300 yeni akademik ve idari kadro tahsisi yapıldı.

YENİ KÜTAHYA: Üniversitenin bölünerek yeni bir Üniversite oluşmasını yanlış bulanlar var, siz ne dersiniz?

VURAL KAVUNCU: Eğer böyle düşünenler 1992 yılında karar verici durumda olsalardı Dumlupınar Üniversitesi olmayacak, hala Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi olarak kalmış olacaktı. Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi’nin yakın zamanda Dumlupınar Üniversitesi’nden ayrıldığını, Uşak Üniversitesi’nin Afyon Kocatepe’den ve daha bir çok üniversitenin de benzer şekilde nüve aldığını unutmayalım. Ülkemizde ki saygın ve büyük Üniversiteler dahil hiçbir Üniversite daha kurulduğu andan itibaren tam organize olmuş, tüm altyapı ve binaları inşa edilmiş değildi. Yeni Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise devir aldığı alt yapı ile avantajlı bir başlangıç yapmış olacak. Ayrı bütçesi, yatırımları, yeni bölümler, yeni öğretim üyesi kadrosu ve yeni öğrencileri ile birlikte ilimize 2 Üniversite katkısını verecek. Bugün Dumlupınar Üniversitesi’nin ayrılarak bağımsız bir Üniversite olarak kurulmasına vesile olanlar nasıl hayır ile yad ediliyor, dua alıyor ise gelecekte de bu yeni Üniversite’nin kurulmasına vesile olanlar aynı şekilde anılacaklardır.

YENİ KÜTAHYA: Yeni Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kampüsü neresi olacak? Mevcut Üniversitenin kampüsü de mi bölünecek?

VURAL KAVUNCU: Kanun sadece akademik yapılanmayı tarif ediyor, kampüs alanı ile ilgili bir düzenleme getirmiyor. Elbette yeni Üniversitenin akademik ve idari hizmet binaları, uygulama alanları ile ilgili bir kampüs ihtiyacı olacak. Bu belirleme Üniversite kurulumu ve idari yapılanmasından sonra değerlendirilecek, karar verilip talep edilecek. Tıp Fakültesi ve Yeni Rehabilitasyon Hastanemiz yeni binalarında eğitim ve hizmet veriyor. Burası da DPU kampüsünün batı yakasında ayrı bir alan. Doğal olarak bu alan yeni Üniversite için tahsis edilir, ancak burayla kısıtlı kalınmaz. Örneğin merkezde Germiyan kampüsü var. Yine Kütahya’nın daha geniş yeni gelişim alanları var, bunların hepsi artısı eksisi değerlendirilir. Mevcut Evliya Çelebi Hastanemiz Üniversitemizin aynı zamanda uygulama alanı. Yeni Şehir Hastanelerimizi de ortaklaştırırsak Üniversite Yoncalı’ya da uzanmış olur. Diğer taraftan Üniversiteyi, eğitim ve uygulamalarını kampüsle, okul binaları ile sınırlamak da doğru değil. Çeşitli işbirlikleri ile Üniversitenin elinin, bilgi ve akademik yapının ilçelerimize uzanması da söz konusu. Mesela ilçelerimizde kaplıca sağlık turizmi gelişimine bilgi ve organizasyon katkısı olabilir, uzaktan eğitim planlanabilir.

YENİ KÜTAHYA: Bu bölünme ile Dumlupınar Üniversitesi zayıflamış, değeri düşmüş mü olacak? Tıp Fakültesi olmayan Üniversitelerde diğer bölümlerin tercih edilebilirliği azalıyor mu?

VURAL KAVUNCU: Böyle bir düşünce tamamen yersiz. Dumlupınar Üniversitesi şimdiye kadar ilimizin önemli ekonomik dinamiklerinden biri olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Sayısal değerlere baktığımızda mevcut üniversitemizin yaklaşık 55.169 öğrencisi vardır. Bölünen ve ayrılan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısı ise 2719 öğrenci. Yani öğrenci sayısı itibarıyla% 5’den daha düşük bir oranda öğrenci yeni Üniversiteye aktarılmış oldu. Toplam sayıda bir eksilme olmadığını da özellikle vurgulayayım. Aksine iki ayrı Üniversitede yapılanma daha hızlı olacak, ilimizde ki öğrenci sayısı olumlu etkilenecek. Bir Üniversite’nin diploma değeri, ne öğrenci sayısı ne de bünyesinde Tıp Fakültesi ya da diğer sağlık birimlerin yer alması ile ilgilidir. Öğretim üyesi kadrosu, eğitim ve uygulama olanakları, buluş, patent ve yenilikçi değerleri, mezunlarının iş bulma avantajı diploma değeri açısından öne çıkar. Öğrenciler ayrıca barınma başta olmak sağlık, ulaşım, şehir ve yaşam imkanlarını da araştırırlar. Ülkemizde Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Sabancı, Galatasaray gibi üst sıralarda yer alan Üniversitelerimizde Tıp Fakültesi bulunmuyor ancak her biri alanında marka ve dünya sıralamalarında yer alıyor. Dumlupınar Üniversitesi bölünme ile bir şey kaybetmeyecek, aksine belirli alanlara odaklaşarak daha hızlı yol alacaktır.

YENİ KÜTAHYA: Sağlıkla ilgili bölümlerinin ayrılmasından sonra Dumlupınar Üniversitesi nasıl bir yol izlemeli?

VURAL KAVUNCU: Kütahya’mız da enerji ve maden, sanat, turizm zenginlikleri ve gelişen sanayisi başta olmak üzere Dumlupınar Üniversitesi’nden çok şey bekliyor. Üniversitemiz için her yıl önemli bir mali kaynak sağlıyoruz, 2018 bütçesi 230 milyon TL. Bu hali ile en çok kaynak alan devlet kurumumuz. Üniversitemizin teknokenti de tamamlandı. Bu imkanları ile birlikte Üniversitemizin şehrimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yapılanması ve faaliyet göstermesi, bilimsel çalışma ve araştırmalarını bilimsel yazılarla, patent ve buluşları ile bezemesi, ilimizin zenginliklerini göz önüne getirerek mal ve hizmet üretimine innovatif katkılarının olması bizim de arzumuz. Gündemde olması dolayısıyla bir örnek vereyim; bilindiği üzere “yerli oto” olarak bilinen önemli bir milli projemiz var. En son bildiğim içlerinde Kütahya’nın da yer aldığı 26 il ev sahipliği yapmaya talip. Her il tercih edilebilmek için kendi avantajlarını ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz, İTÜ Rektörü kendi Üniversitelerinde üretilmiş bir elektrikli oto prototipinin üzerine binerek açıklama yapıyor, bilgimizle, teknolojik altyapımızla biz yerli otoya hazırız diyor. Şimdi sormak isterim, Üniversitenin bu önerisini hangi başka teklifle karşılayabilir, yatırımcılar nezdinde karşılık bulabilirsiniz? Vurgulamak istediğim Üniversitelerin şehrin gelişme ve kalkınma hedeflerine ulaşmasında ki rolüdür ve Dumlupınar Üniversitemiz gerekli altyapıya ve imkanlara sahiptir. Haydi, o zaman, biz gereken siyasi desteği verelim, hedefler doğrultusunda Üniversitemizi geliştirelim.

YENİ KÜTAHYA:  Yeni Üniversitenin hedefleri ne olacak?

VURAL KAVUNCU:  Sağlık Bilimleri Üniversitesi ismi üzerinde, sağlık temalı üniversite olacak. İlk yapılacak iş temel yapılanmasını hızla oluşturmak. Ülkemizde en çok ihtiyacını duyulan konu nitelikli insan gücü. Üniversiteler için de akademik personel önemli. Nitelikli, kapasiteli, heyecan dolu akademisyenleri Üniversitemize çekebilmek gerekli. Bunun için yurtdışında yaşayan ve çalışan önemli sayıda sağlık akademisyenimiz ile temasa geçilerek tersine beyin göçü için çalışılmalı. Akademisyenlere çalışmalarını huzur ve konfor içinde yürütecekleri çalışma ortamının yanısıra yasal mevzuat çerçevesinde en üst düzeyde gelir sağlayacak imkanlar oluşturulmalı. Kısa dönemde Kütahya için önemli olan akademik kadronun güçlendirilmesi olmalı. Böylece hocalarımız ve asistanları ile her branşta yeterli  sağlık hizmeti sunulabilmeli, yan dal branşları ile hizmetin niteliği ve çeşitliliği artırılmalı. Yeni Üniversitemizin ilk hedeflerinden birisi Diş Hekimliği Fakültesine bağlı bir Ağız Diş Sağlığı, Uygulama ve Eğitim Hastanesine sahip olunması, öğrenci eğitimine başlamak olmalı. Orta vadede ise sağlık teknokenti ve innovasyon merkezi ile bilimin üretime ve ekonomik katma değere dönüştürecek, Üniversite-Özel sektör şirket yapılanmalarına gidilebilir. Sağlıkta gelecek şimdiden okunmalı, geleceğin meslekleri, çalışma alanlarına göre pozisyon alınmalı. Tıbbi genetik, kök hücre, kanser araştırmaları, biyotekonoloji, yerli ilaç ve tıbbi cihaz tekonolojisi, robotik tıp, tele tıp bu alanlardan bazıları. Çalışmayı bekleyen çok sayıda mezun dururken artık tıbbi sekreter, tıbbi laboratuar, anestezi teknikeri gibi bölümler yerine belki de robotik cerrahi teknikeri, karypraktik uzmanı, iş uğraşı teknikeri, mesleki terapist gibi ülkemizde ihtiyacı duyulan alanlara yönelinmeli.  Yeni bir Spor Bilimleri Fakültesi,belki de bir Spor Hastanesi hedeflenmeli, bu alanda da gelişmeli. Yaşlanan dünyada sağlıklı yaşlanma, kronik hastalıkların yönetimi konusunda Yaşlı Araştırma Merkezi, Rehabilitasyon Teknoloji Enstitüsü, yeni Mühendislik fakültesi altında da tıbbi cihaz teknolojisi ile ilgili mekatronik, biyomedikal, endüstri, tıbbi genetik gibi bölümler yapılanabilir. Osteopati, fitoterapi, tamamlayıcı tıp gibi bölümler geliştirilmeli. Yeni Üniversitenin yükleneceği en önemli misyonlardan birisi de Kütahya’yı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında dünya ile rekabet eder düzeyde bir mükemmeliyet merkezi yapmak, termal kaynaklarımızın ekonomik değere dönüşmesi için katkı vermek olacaktır. Yeni Üniversite çok alanda gelişmeye açık olacak, şehrimize, ülkemize önemli katkı sunacaktır. Özetle yapacak çok iş var.

YENİ KÜTAHYA:  Son olarak neler söylemek istersiniz?

VURAL KAVUNCU: İlimiz için, hatta tematik bir Üniversite olarak ülkemiz için bir kilometre taşı özelliğinde olan bu yeni Üniversitemiz ile ilgili bu projede bizi dinleyen, değer veren, önümüzü açan, projenin esas sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hemşehrilerimiz adına en derin şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, millete hizmet yolunda gayretlerini daim eylesin. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a da Kütahya ziyaretlerinde projeyi takdim imkanı bulduk. Danışmanlarını görevlendirerek konunun takipçisi oldu, müteşekkiriz. Projeye destek vererek şekillenmesini sağlayan, teknik düzenlemesini yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, başkan vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ve yönetim kurullarına, Başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere ilgili tasarıda Kütahya’nın da yer almasını sağlayan bakanlarımıza, tasarının kanunlaşmasını sağlayan Milli Eğitim Komisyonu üyelerimize ve TBMM’de destek veren milletvekillerimize içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca konunun gündeme geldiği andan itibaren yerelde destek veren siyasilerimiz, yerel yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşları, basınımız ve vatandaşlarımıza da çok şey borçluyuz. Vatandaşlarımıza iletmek istediğim mesaj ise yeni Üniversitemizin kazanımları konusunda sabırlı olmaları. Kurulur kurulmaz her şeyin bir anda olmasını beklemek çok gerçekçi olmaz. Bu toprağa verdiğimiz filiz çalışarak, emek vererek gelişecek, yıllar içinde serpilecek. Geride hoş bir sadamız kalırsa, hayırla yad edilirsek de ne mutlu bize.

 

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar