Connect with us

ZEKİ ŞAN

İSLAM VE TERÖR -4-

Son söz; toplum halinde birlikte yaşamak istiyorsak, belirli müşterek noktalarda asgari uzlaşmayı sağlamalıyız. Bunun yolu, müşterek akıldan geçer.

Siyasete batmamış hukuktan, yani hukukun üstünlüğünden, kişiselleştirilmiş vakıaların yansıtılmadığı ve emsal alınmadığı yargıdan, ifade hürriyetinin korkmadan ve baskı hissetmeden kullanılmasından bahsederken, aslında ana sorunun bundan daha ötesi olduğu, insanların bedenlerine, maddi ve manevi bütünlüklerine, yani yaşam haklarına yönelen ihlallerin öne çıktığı, deyim yerinde ise insanın hiçe sayıldığı görülebilmektedir. Kötü olan da budur. Varlığın hiçe sayıldığı ve önemsenmediği, değişik nedenlerle ötekileştirildiği bir ortamda, hangi hak ve hürriyeti olması gerektiği gibi, neye ve kime göre kullanacaksınız, bu noktada “eşitlik” ilkesini ve hukuk güvenliği hakkını nasıl koruyacaksınız?

Bu nedenle; farklı ırk, din, mezhep ve siyasi görüşlerin birlikte yaşama ve bir ulus altında toplanma, ortak değerlere ve politikalara saygı çerçevesinde ulusu oluşturan her bireyin temel hak ve hürriyetleri eşit düzeyde kullanma kültürü oluşturulmadan, temel sorunun çözülmesi mümkün olamayacaktır.

Çözüm yeri; Türk Milleti ve temsili demokrasiye göre iradesini yansıttığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Çözüme ise; ancak birlik ve beraberlikle, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı hareket etmekle, “sen – ben” demeden kişi hak ve hürriyetleri, Millet ve Ülke için çalışmakla ulaşılabilir.

Terör ve Terörizmin Amacı Nedir?

Terörün; “dini, dili, ırkı, ülkesi, rengi, haklısı, vs.” olamaz.

Terör ve Terörizmin Amacı Nedir? Onların tek amacı (hedefi) toplumda korku ve kaos oluşturarak kargaşa yaratmaktır. Bu sayede hem propagandalarını yapar, hem de nihai amaçlarına yönelik stratejilerini geliştirirler. Özetle; terör eylemleri vasıtasıyla toplumu terör ve terörizmin tuzağına düşürmeye çalışırlar.

Terör ve Terörizm Farklı Kavramlardır

“Terör; her türlü şiddet hareketlerini içermekte olup, örgütlü ve kuralsız şiddet hareketleridir. Terörizm ise siyasi unsur içeren, yani bir ideolojisi bulunan ve mevcut sistemi şiddet yoluyla tahribe yönelmiş, bir ideoloji etrafında örgütlenen birden fazla kişinin şiddet eylemleri temelinde, mevcut siyasi iktidarı ve rejimi hedef alan faaliyetlerdir.” İster Terör ister Terörizm fark etmez, çünkü her ikisi de hedef gözetmeksizin şiddet eylemlerinde bulunarak, masum insanları katletmektedir.”

Terörizm Kavramı ve Dönüşümü

“Terör ve terörizm kavramları, zihinlerde her şeyden önce korku, dehşet, tehdit, şiddet, yasa dışılık gibi olgular çağrıştırmaktadır. Gerçekten de Latince terrere kelimesinden gelen sözcüğün, korkutmak, dehşete düşürmek, korkutup kaçırmak, caydırmak gibi anlamları vardır. Günümüzde ise bu anlamların başına, siyasi bir amaçla yapılıyor olmak eklenmiş,yani siyasi bir amaçla hareket etme ve dehşete düşürme, korku salma terör eyleminin temel unsurları haline gelmiştir. Uluslararası terörizm kavramı ise, terörist eylemin sınırlar-ötesi boyuta taşınmasına ve uluslararası etki ve sonuçlar doğurur hale gelmesine odaklanmaktadır.

Wilkinson’a göre: Terörizm, bir takım siyasi taleplerin karşılanmasını sağlamak amacıyla; bireyleri, grupları, toplumu ya da hükümetleri yıldırmak için, cinayet ya da imha hareketlerinin sistematik olarak uygulanması ya da bu amaçla tehdit oluşturulmasıdır.” tamamını buradan okuyun.

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar