Connect with us

DİĞER

TANI VE TEDAVİDE SON TEKNOLOJİ; GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dört yıl önce hastane radyoloji hekimlerinden Doç. Dr. Mehmet Korkmaz tarafından başlatılan ameliyatsız tedavi olarak bilinen Girişimsel Radyoloji, bugüne kadar birçok hastaya şifa oldu. Dr. Korkmaz çalışmalarına ilerleyerek devam ediyor.
Korkmaz birçok başarıya imza atarak Girişimsel Radyoloji hakkında ve yaptığı önemli hastalıklar hakkında bilgiler verdi. Korkmaz; “Girişimsel radyolojinin son yıllarda gösterdiği gelişme ve geldiği nokta değerlendirildiğinde, temel olarak modern tıp; en az invaziv, konforlu, işlem sonrası hospitalizasyonun olabildiğince kısa olduğu tedavileri öncelemeye başlamıştır. Girişimsel radyolojinin önemli bir çalışma alanı olan embolizasyon, vasküler yolla ya da perkütan olarak, görüntüleme modalitelerinin kılavuzluğunda, çevredeki normal dokulara zarar vermeden, özel olarak geliştirilmiş sıvı ya da katı çeşitli maddelerin kontrollü olarak enjeksiyonu ve bu yolla patolojilerin tedavisi şeklinde tanımlanabilir. Bu yolla kanamaların kontrolü, rezeksiyonu mümkün olmayan benign ya da malign tümörlerin palyatif tedavisi, operasyon sırasında kanama kaybını azaltmak amaçlı preoperatif devaskülarizasyon, kemoterapatik ilaçların sistemik yan etkilerini azaltmak için kemoembolizasyon ya da arte-riovenöz malformasyon (AVM) ve anevrizma gibi vasküler malformasyon/ anomalileri icine alan aenis bir soektrumda hastalıkların tedavisine varılabilir. “Girişimsel Radyoloji tedavi yöntemleri çeşitli beyin, damar ve kanser hastalıkları, böbrek tıkanıklığına bağlı su toplaması, karın içerisinde oluşan apseler, parazitlere bağlı kist hastalıkları gibi pek çok sağlık sorununun tedavisinde kullanılmaktadır.” dedi.

KANAMASIZ OLARAK ŞAH DAMARINA KOMŞU TÜMÖR ÇIKARTILDI

Son zamanlarda yaptığı birkaç başarılı işlemden bahseden Korkmaz; “Karotis bifürkasyon (Şah Damarı) bölgesinde ‘Glomus Tümörü’ (Şah Damarına Komşu)(‘Non-Chromaffin Paraganglioma’, ‘Chemodectoma) olan hastaya preoperatif embolizasyon tedavisi yapıldı. İşlem sonrasında oldukça vasküler olan tümör kanamasız bir şekilde çıkartılabildi.” dedi.
ÜÇ AY SONRA KİTLE KÜÇÜLDÜ 

Korkmaz “Sağ böbreğinde hipervasküler kitlesi (anjiomyolipom) yağ, vasküler ve düz kas elementlerinden oluşan iyi huylu bir böbrek neoplazması olan ve aksesuar renal arterden beslenen kitlenin besleyici damarına selektif olarak kateter yardımıyla girilerek embolizasyon tedavisi yapıldı. 3 ay sonrasında çekilen kontrol tomografisinde kitlenin boyutlarında belirgin küçülme saptandı. Hastanın ağrı şikayeti geçti.” İfadelerini kullandı.

BİRKAÇ SAAT SONRA TABURCU EDİLDİ

Dr. Korkmaz “Guatr nedeniyle yutma güçlüğü ve boğazında baskı hisseden hastaya Troid RF (Rodyofrekans) uygulandı.Hastanın kontrolünde kliniğinde belirgin düzelme ve nodülünde küçülme izlendi. Troid Rodyofrekans Ablasyon tedavisi ameliyatsız ameliyatsız guatr tedavisi olarakta adlandırılmakta olup biyopsi işlemine olduğu gibi elektrot olarak adlandırılan ince iğnenin nodül içerisine ultrasonografi eşliğinde ciltten herhangi bir kesi yapmadan yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Burada amaç nodül içerisine RF (Rodyofrekans) dalgaları göndererek nodülün küçülmesi sağlanmaktadır. Troid ince iğne biyopsisi ile iyi huylu olduğu saptanmış Boğaz ağrısı yutma güçlüğü oluşturan nodüllerde kozmetik rahatsızlık veren nodüllerde aşırı hormon salgılayan sıcak nödüllerde (hipertroidi) ve cerrahi sonrası nüks eden nödüllerde uygulanabilir. İşlem bittikten sonra hasta birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilir.” dedi.

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar