Connect with us

ZEKİ ŞAN

İSLAM VE TERÖR -5-

Terörün Tuzağına Düşmeyelim

Amaçları Nedir?

1- Terör örgütlerinin öncelikli amaçları propaganda yaparak davalarının varlığını ortaya çıkarmak, diğer amacı toplumda korku ve kaos yaratmaktır. Nihai amacı ise terör eylemlerini kitle hareketlerine dönüştürerek, devlete karşı bir isyan başlatıp kendi iktidarlarını oluşturmaktır.

2- Terör örgütleri kamuoyunu etkilemek için propaganda faaliyetlerine çok önem verir ve bu faaliyetlerde kitle iletişim araçları etkin olarak kullanılmaya çalışılır. Örgütsel işlevlerini gündeme getirip halkın duygularını istismar etme amacını güderler. Örneğin; bazı terör örgütü mensuplarının öldürülen teröristlerin cenazelerine sahip çıkması, onları bir kahramanmış gibi göstermeleri en sık başvurulan istismar yöntemlerindendir.

3- En Önemlisi İse; toplumda farklı kültür, farklı inanış, farklı yaşam şekli ve farklı siyasi tercihleri olan grupların, bu farklılıklarından yararlanarak, anılan grupları karşı karşıya getirmek suretiyle çatıştırmaya çalışmaları, dolayısıyla toplumun birlik ve bütünlüğü ile düzenini bozmaya çalışmaktır.

Ne Yapılmalıdır?

1- Başta iktidar, muhalefet partileri, devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve basın sektörü yetkilileri, terör konusundaki söylemlerinde; 3. maddede değinilen ‘Farklılıkları ASLA dile getirmemeleri, bu suretle toplumda ayrıştırmayı değil, tam tersi birlikteliği öne çıkaracak, pekiştirecek söylemler’ gerçekleştirmelidir.

2- Böyle olduğu zaman; Terör örgütlerinin Terör uygulamak suretiyle gerçekleştirmek istediği amaçlarına zarar verilecek, onların tuzağına düşülmeyecektir.

3- Geçmişte Irak, son dönemde Suriye terör örgütlerinin bahse konu amaçlarının tuzağına düşmüş, büyük zararlar görmüş ve halen de görmektedir…

Terörün Ama’sı Olmaz! “İmam kıyafetiyle Ortaköy Camii’ne girerek, içerde namaz kılan müslüman cemaati kurşuna dizerek 39 kişiyi öldürmekle; Noel Baba kıyafetiyle Ortaköy Reina’da yeni yılı kutlayan 39 insanı öldürmek arasında hiç bir fark olmadığını anladığınız zaman insanlıktan bahsedebilirsiniz! ‘Ne işleri varmış Reina’da!’ derseniz yarın öbür gün ‘Camiide eylem olacağı belliydi, onlar da evde namaz kılsalarmış!’ dedirtirsiniz. Terör, herkes için terördür! Dili, rengi, eteğinin uzunu kısası, haklısı, yanlısı, dinlisi, dinsizi, vatanı, milliyeti, etniği, kökeni olmaz! Terör, terördür! Ama’sı lakin’i aranmaz!”

Terör ve Terörizm Türleri Terör: Bir yasadışı ideoloji etrafında örgütlenen birden fazla kişinin, şiddet eylemleri temelinde mevcut siyasal iktidarı ve rejimi hedef alan faaliyetleridir. TDK sözlüğünde ise Terör yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş olarak tanımlanmıştır. 1937 Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 1. maddesinde ise : Bireylerin ya da bir bireyler grubunun ya da umumi halkın zihninde bir terör hali yaratmak için tasarlanmış ya da planlanmış bir devlete karşı yöneltilmiş kriminal eylemlerdir. Terör en temelde bir siyaset biçimidir hem de en radikal türden bir siyaset yapma biçimidir. Alçak gerilimli savaş ta denilmektedir nedeni ise hedef olan kitlenin savaşa hazır ve istekli olmamasıdır. Yine terör eylemlerinde güçsüz devletler güçlü devletlere karşı bu yöntemi kullanmaktadırlar. Terör daha çok devlet altı grupların kendi devletlerine, güçsüz devletlerin güçlü devletlere karşı kullandığı bir tehdit eylemidir. Terör eyleminde önemli olan eylemin kendisinden ziyade yarattığı etkidir. Yaratılan can ve mal kaybı da bu noktada önem taşımamaktadır çünkü terörün amacına ulaşmasını sağlayan da bu etkidir. Örneğin bir yılda terörden ölen insan sayısı adi suçlardan ölen insan sayısından daha azdır ancak burada da terör eyleminin yarattığı manevi tahribat önem kazanmaktadır. Bir örnekle somutlaştırmaya çalışırsak örneğin Türkiye’de herhangi bir bakanlığın veya önemli tarihsel miraslarımızdan Topkapı Sarayı’nın ya da Anıtkabir’in bombalanmasının yaratacağı manevi tahribat gücü bombalama eyleminin kendisinden de orada ölen kişi sayısından daha önemli olacaktır.

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar