Connect with us

ŞÜKRÜ ATAKAN

YAHUDİLİK – “İNSANI ÖLDÜRMEYECEKSİN”

Hz.Musa’nın Peygamberi olduğu din”

Orta Doğu’da ve Müslümanların kutsal şehri Kudüs’te meydana gelen olayları, ABD ikiyüzlülüğünü, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırım hareketlerini, hepimiz görüntülü ve yazılı basından takip ettik ve ediyoruz.

Güncelliğini koruması ve dünyanın gündeminde birinci sırada olan İsrail ve ABD ortaklığında Yahudilik konusunu ele aldım. İslam Ansiklopedisi’nden derlediklerimi özet olarak sunuyorum.

Yahudiliğin etnik kökeni ilk İbrani atası kabul edilen Hz.İbrahim’e ve ondan sonra gelen iki İbrani atasına Hz.İshak ve Yakup’a dayanmaktadır. İsrailoğulları Levi soyundan gelen Musa önderliğinde Mısır’dan çıkıp, mucizevi biçimde Kızıldeniz’den geçirilip, Sina Dağı’na ulaştırılıp burada Tanrı tarafından Hz.Musa’ya İsrailoğullarının uyması gereken kuralları içeren Tevrat verilmiştir. Tevrat kurallarına göre yaşamaları karşılığında kendilerine Tanrının Has Kavmi (Seçilmiş Kavim) olma ve Ken’an topraklarını mülk edinme fırsatı bahşedilmiştir. (M.Ö.15.Yüzyılda) Hz. Musa Sina Dağı’na çıkıp Tanrı’dan Ahid sözlerini (on emir) içeren levhaları almış, fakat İsrail oğulları on emre itaat etmeyip Hz. Musa’ya isyan etmişler. Tanrı’ya karşı gelme cezası olarak 40 yıl boyunca çölde zor şartlarda yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Çölde geçen 40 yıllık süre, Yahudi geleneğinde, ıslah olup kutsal topluluk haline gelme süreci olarak kabul edilmektedir. Bu süre zarfında İsrailoğulları Tanrı ile buluşma mekanı olarak inşa ettikleri, on emir levhalarının muhafaza edildiği Ahid Sandığı’nın da içine konduğu taşınabilir tapınaklarda, Tanrı’nın rehberliğinde yaşamışlardır. Hz. Musa’dan sonra liderlik önce Yeşü peygambere verilmiş, daha sonra da onun yerine Filistinlilere karşı gösterdiği kahramanlıkla öne çıkan Yahuda Kabilesi’nden Davut’a verilmiştir.

Davut zamanında krallık en geniş sınırlara ve topraklara ulaşmıştır. Davut’tan sonra oğlu ve halefi Kral Süleyman döneminde Kudüs’te görkemli bir mabet inşa edilmiş, Ahid Sandığı bu mabede yerleştirilmiştir.

İsrailoğulları daha sonraları peygamberlerinin bütün uyarılarına rağmen Tevrat öğretisinden sapmış, bunun sonucu olarak İsrail Krallığı ilahi ceza olarak Âsurlular tarafından işgal edilip, sürgüne gönderilmiştir. Bu sürgün ve ahde dönüş bir asır kadar sürmüştür. Yaşiya zamanında Musa’nın kitabı Tevrat öğretisi yeniden tesis edilmiştir. Konu çok uzun…

Hristiyan dünyasında da dışlanan Yahudiler, uzun yıllar Osmanlı hakimiyetindeki Müslüman coğrafyasında özgür bir şekilde yaşamışlardır. Avrupa’da ise Fransa’da başlayan Yahudi düşmanlığı Almanya’da Irkçı Nazi yönetimi, Yahudiler üzerinde sistemli bir soykırım başlatmış. Avrupa Yahudileri’nin üçte ikisi yok olmuş ve 4000 yıllık Yahudi tarihinin en korkunç katliamı olmuştur. Araştırmalara göre dünya Yahudi nüfusu 15 milyon kadardır. Yahudiler tarih boyunca peygamberlerine isyan edip, Allah’a kulluk için verdikleri sözleri sürekli olarak yerine getirmemiş, ahitlerini bozmuşlar, ahirete karşılık dünya hayatına önem vermiş, masum Müslüman halkları ABD’nin verdiği destekle katletmiş, bin bir dalavereyle zapt ettikleri toprakları genişletmişlerdir. Kur’an’da Yahudilerin lanetlendiği belirtilmektedir. Yazımıza günümüzdeki Tevrat’da bulunan on emri sıralayarak son verelim.

1- Yalnız Tanrı’ya tapacaksın ve onu her şeyden çok seveceksin.

2- Tanrı’nın adını ancak saygıyla anacaksın.

3- Rabbi’nin gününü kutlulaştıracaksın.

4- Ananı, babanı sayacaksın.

5- Kimseyi öldürmeyeceksin.

6-  Zina yapmayacaksın.

7- Hırsızlık yapmayacaksın.

8- Yalan söylemeyeceksin.

9- Kendini kötü isteklere kaptırmayacaksın.

10- Başkalarının malına göz dikmeyeceksin.

Kimsenin şüphesi olamasın, bu zulmü yapanlar, yaptıklarının cezasını hem bu dünyada hem de ahirette en ağır biçimce göreceklerdir diye düşünüyorum.

Kalın sağlıcakla…

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar