Connect with us

ZEKİ ŞAN

TÜRKİYE’DE SEÇİMLER CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ (1876’DAN 24 HAZİRAN 2018’E)

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin, vatanımıza, milletimize hayırlı olması, huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, aday olanlara bol şanslar ve başarılar dilerim

            Ülkemizde geçmiş yıllarda yapılan seçimler hakkında bilgilerimizi tazelemek amacıyla böyle bir yazı dizisi yapıldı, umarım beğenirsiniz.

            Seçimlerle ilgili bilinmesi gereken terimler;

Devlet: Sınırları belirli bir toprak parçası ile bu topraklarda yaşayan insanlar üzerinde egemenlik hakkı kullanan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik örgütlenmelere devlet denir.

Anayasa: Devletin temel ilkelerini, yönetilenlerle ilişkilerini, ana kuruluşunu; yasama, yürütme ve yargının örgütlenmesini ve birbirleriyle ilişkilerini; vatandaşların temel hak ve ödevlerini düzenleyen ve tüm kişi, kurum ve kuruluşları bağlayan en üst hukuk normudur.

Seçim: Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, halk çoğunluğunun istediği temsilcilerin alabilmesini sağlamak için yapılan seçme işi. Seçime katılmak Anayasal hak olup, her Türk vatandaşının bir oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vardır.

Seçmen: Seçimde oy verme hakkı olan kimse, müntehip

Aday: Halk içinde yüksek fazilet, gerçek ilim, mutlak dürüstlük, adalet ve ahlâki erdemlerle temayüz etmiş;, şerefli, soylu, prensip/ilke ve yerleşik karakter sahibi, kendini millet hizmetine adamış, mahalle halkı ve yerel unsurlar tarafından, millet yöneticiliğine önerilen kişi,

Cumhurbaşkanı: Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi, devlet adamı. 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından genel oyla seçilen kişidir.

Başbakan: Hükümetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil. Cumhurbaşkanınca atanan, hükümetin ve Başbakanlık teşkilatının başı olan bakandır. Başbakanın, TBMM üyeleri arasından atanması zorunludur.

TBMM: “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile kurulan ve varoluşunun temelinde bu ilke olan Türkiye Büyük Millet Meclisi yada kısaca TBMM, 23 Nisan 1920 tarihinde kuruldu. kurulması ile Osmanlı Devleti resmi olarak yıkılmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuryeti’nin yasama görevini yerine getiren bir anayasal devlet organıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer anayasal organlarından kesinlikle üstün değildir. TBMM’nin yasama yetkisinin anlamı yasa ve kanun yapmaktır. ama bu yasalar ve kanunlar anayasaya aykırı olmamalarıdır.

Milletvekili: Anayasaya göre millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil. Genel oyla, dört yıllığına, milletin tümünü temsil etmek üzere TBMM’ye seçilen kişi,

Hükümet: Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanının atadığı bir Başbakanca TBMM üyeleri ya da üye olmasa da milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından belirlenen ve Cumhurbaşkanınca atanan bakanlardan oluşan, devletin her alandaki siyasetini belirleyip uygulamakla görevli en üst yürütme kuruludur.

Bakanlar Kurulu: Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanınca atanan bir Başbakanca TBMM üyeleri ya da milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından seçilen ve Cumhurbaşkanınca atanan bakanlardan oluşan, yürütme erkinin bir organıdır.

Anamuhalefet Partisi: Bakanlar Kuruluna katılmayan ve grubu bulunan siyasi partiler arasında en fazla milletvekiline sahip olan partidir.

Siyasi Parti: İktidar olmak ve devleti yönetmek amacında olan, ülke sorunları üzerinde belli bir siyaseti benimseyen ve bu görüşü gerçekleştirmek isteyen insanların oluşturduğu yasal kuruluş.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK): Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, seçim işlerini düzenleyen, seçimin yasalara uygun olmasını gözeten, seçim sonuçlarını kesinleştiren, aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

 

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar