Connect with us

EKONOMİ

KIRSAL ALANLARDA YAŞAM LABORATUVARI ARAŞTIRMA KONSEPTİ PROJESİ

Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve ZEKA’nın ortağı olduğu 4.1 milyon avro bütçeli “Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti – Living-Lab Research Concept in Rural Areas (LIVERUR)” isimli projenin açılış toplantısı İspanya’da gerçekleştirildi.

Toplam bütçenin 176.687,50 avrosu (yaklaşık 950.000 TL) Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 Bölgesi’nde gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılacak. Toplantıya Ajans Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Başkanı İskender Cem Leblebici ve Uzman Ahmet Sever katılım sağladı.

LIVERUR projesi, 1 Mayıs 2018 tarihinde proje koordinatörü Universidad Católica San Antonio de Murcia (İspanya) ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan hibe sözleşmesiyle resmi olarak uygulanmaya başladı. 27 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile fiili olarak uygulamaya başlanan LIVERUR projesi kapsamında kırsal alanda yenilikçi iş modelleri oluşturulacak. İtalya’dan dört; Fransa, Avusturya ve İspanya’dan üçer; Çekya’dan iki; Slovenya, Portekiz, Yunanistan, Malta, Litvanya, Tunus ve Almanya’dan ise birer ortağın bulunduğu konsorsiyumda Türkiye’den Zafer Kalkınma Ajansı yer alıyor. 13 farklı ülkeden 23 kurum ve kuruluşun yer aldığı LIVERUR projesi, çok ortaklı uygulanan örnek bir proje.

Projenin uygulanacağı 13 bölgeden biri olan Manisa’da yaş ve kuru meyve – sebze konusunda araştırma yapılacak. Proje kapsamında hâlihazırda farklı alanlarda kullanılan Living-Lab konseptinin kırsal alanlarda uygulanması, proje uygulama alanlarının canlı laboratuvarlar olarak ele alınması, bölgenin sosyo-ekonomik ve rekabetçilik analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Geleneksel değer ve tedarik zinciri yaklaşımları ile yeni Living-Lab yaklaşımı arasındaki farkların ortaya konulması ve böylece kırsal bölge ekonomisini daha rekabetçi, esnek ve daha girişimci hâle getirecek iş modelinin geliştirilmesi de projenin amaçlarından bir tanesi. Proje faaliyetleri kapsamında ise Avrupa’da hâlihazırda uygulanan kırsal iş modelleri incelenecek ve proje uygulama yeri olan 13 bölgede Living-Lab yaklaşımının uygulanması konusunda fizibilite çalışması gerçekleştirilecek. Yapılacak analiz ve araştırmalar sonucunda uygulama alanlarına özel iş modelleri oluşturulacak ve bu iş modelleri proje süresi içerisinde uygulanacak.

Ufuk 2020 Programı Kırsal Rönesans Çağrısı (Kırsal bölgelerde inovasyonun teşvik edilmesi ve iş olanaklarının oluşturulması çağrısı) kapsamında araştırma ve geliştirme eylemi altında yer alan LIVERUR projesi, kırsal alanlarda uygulanacak yeni bir yaklaşımı hayata geçirmeyi amaçlıyor. Projenin açılış toplantısına katılım sağlayan Avrupa Komisyonu temsilcisi Alexia Rouby, kırsal alanların geleceğinin LIVERUR projesinde olduğunu ifade ederek farklı alanlarda uygulanan Living-Lab yaklaşımının ilk defa kırsal alanlarda uygulanmasının önemine dikkat çekti. 36 ay sürecek LIVERUR projesi kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından elde edilecek bilgi ve deneyimler ışığında bölgede yaygınlaştırma çalışmaları devam edecek. Ajans hibe ve destekleri ile kırsal alanda kalkınmaya katkı sağlanacak.

DEVAMINI OKU

Facebook

Öne çıkanlar