Connect with us

ZEKİ ŞAN

ÇOCUK İSTİSMARI-TECAVÜZ -2-

Çocuklar genellikle stres uyaranlarına normal olmayan tepkiler gösterebilirler. Özellikle, 0–3 yaş arası çocuklarda yeme ve uyku bozukluğu, yabancılardan korkma ve yaşına uygun olmayan cinsel oyun oynama görülür. 3–6 yaş arasında ise, çocuklarda bebek gibi konuşmalar, sosyal olarak geri çekilme ya da birine yapışma, cinsel oyunlar ve mastürbasyon, boyun eğici davranışlar, yeme ve uyku bozuklukları, altına kaçırma ve agresyon gözlenmektedir, İhmal ve istismara maruz kaldıkları kişi ya da yerlere karşı korku geliştirirler, Yaşıtlarına oranla ölüm oranı daha sık görülür. İntihar eğilimleri daha fazladır, Yaşıtlarına oranla suça karışma durumları daha fazladır, Aradan uzun zaman geçse bile, yıllar sonra ihmal ya da istismara maruz kaldıkları kişilerden intikam alabilirler, Yaşıtlarına oranla madde bağımlısı olma ihtimalleri yüksektir.

Tecavüz Hakkında: Tecavüz kadınlara karşı işlenen bir suçtur, tecavüz cinsel bir suçtur. 1.Tecavüzcü Hastadır. 2.Tecavüz kadınlara karşı işlenen bir suçtur. 3.Tecavüz cinsel bir suçtur. 4.Tecavüz sokakta olan bir şeydir. 5.Tecavüzden sonra en yüksek sesle bağıran, tecavüze en şiddetle karşı olandır. 6.Tecavüz Türkiye’ye, Şark’a, azgelişmişliğe özgü bir sorundur.

Cinsel Saldırı Suçu Cezası Ne Kadardır? Temel cinsel saldırı suçu, yani saldırı sarkıntılık boyutunda olduğunda bu suçun cezası TCK’da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak öngörülmektedir. Burada saldırının ağırlığı ve saldırının gerçekleşme şekli gibi bir çok unsur cezanın süresini belirlemektedir. Nitelikli cinsel saldırı suçlarında ise TCK’nın öngördüğü ceza, 5 yıldan 10 yıla kadar hapistir.

Tecavüz İdam Cezasının Olduğu Ülkelerde Daha Yaygın: Afganistan’da her 100 bin kadından 60’ı tecavüze uğruyor. İdam cezalarında Çin başı çekiyor, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde de hayli yaygın. Uluslararası Af Örgütü’nün rakamlarına göre, 2012 yılında dünya çapında 1923 idam cezası verilirken, idam cezasının en fazla uygulandığı ülkelerin başında Çin, ABD, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Ortadoğu ve Arap Yarımadası ve Afrika ülkeleri geldi. Dünyada tecavüzün en yaygın olduğu ülkelerin başında, 100 bin kadından 60’ının tecavüze uğradığı Afganistan, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Yemen, Irak, Suriye, Ürdün, İran, Sudan ve diğer Afrika ülkeleri var. Çin, Vietnam, Laos, Tayvan, Güney Kore, Tayland gibi ülkeler oluşturuyor. Çin olmak üzere idam cezasının uygulandığı ülkeler ABD dünyada idam cezasının en fazla uygulandığı ülkelerin arasında ön sıralarda yer alıyor.

İslam’da Tecavüzün Cezası Nedir? Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesinin şartlarından biri de, zinanın kendi özgür iradesiyle yapılmış olmasıdır. Zinaya zorlanan kadına had cezası gerekmediği konusunda İslâm bilginleri görüş birliği içindedirler. Ayrıca, zinanın ispatında dört şahit arandığı halde, ırza geçmede şahitlerin adedinin dört olması zorunlu değildir. Kadının tecavüze uğramış olduğuna şahitlik edenlerin adedi, dörtten az ise bu durumda mütecavize tazir cezası uygulanır. Kadının, tecavüze uğradığını ispatlayamaması halinde ise, kendisine kazf (zina iftirası) cezası gerekmez. Diğer taraftan, bu tür davalarda kadının yemini muteber değildir. Zina ve ırza tecavüz suçları için öngörülen cezalar Allah’a ait haklardandır, suçun sabit olması halinde mütecaviz cezaya çarptırılır. Tecavüz vuku bulmazsa bile, bu tür tacizler için de ta’zir cezası söz konusudur. Ta’zir cezası, suçlunun durumuna ve suçun niteliğine göre ağır söz, hapis, dayak, ölüm gibi hakimin uygun göreceği cezalardır.

Kur’an-ı Kerim’de, zinanın cezası şöyle belirtilmiştir:

“Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun, Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı beslediğiniz acıma duygusu, Allan’ın dinini uygulamaktan sizi alıkoymasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şâhit olsun.”(Nur, 24/2). Zina eden kimsenin evli veya bekar olmasına göre caza değişmektedir. Bekar ise yüz sopa, evli ise recim cezası gerekir.

Allah’ım bizleri, çocuklarımızı, sevdiklerimizi kötülerden korusun, bu tür suç işleyenlerin cezası Kanunda belirtilen cezanın ağırlaştırılarak verilmesi, ateş düştüğü yeri yakar.

 

Continue Reading

Facebook

Öne çıkanlar