Connect with us

HABERLER

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU (TİHEK) KÜTAHYA’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kütahya Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunuldu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ulusal Önleme Mekanizması çerçevesinde, Kütahya’daki çeşitli kurumlara habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

TİHEK İkinci Başkanı Mesut Kınalı ve TİHEK Kurul Üyeleri Hıdır Yıldırım ve Mehmet Altuntaş ile TİHEK uzmanlarının katıldığı ziyaretlerde, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kütahya Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde TİHEK’in ana görevlerinden olan Ulusal Önleme Mekanizması “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol (OPCAT)” hükümleri çerçevesinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU (TİHEK)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile kuruldu. Kurum, Türkiye’nin insan hakları alanında tarafı olduğu uluslararası mevzuatla uyumlu olarak kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz ve cumhurbaşkanının görevlendirdiği Adalet Bakanı ile ilişkili bir kurum.

TİHEK’in kuruluş amacı insan onurunu temel alarak,

– İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi,

– İşkence ve kötü muameleyle etkin mücadele edilmesi ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevinin yerine getirilmesi,

– Kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olarak kanunda yer alıyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi ve Kurum İkinci Başkanı Mesut Kınalı ve Kurul Üyesi Hıdır Yıldırım, Kütahyalı.

DEVAMINI OKU
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook

Öne çıkanlar