Şükrü Atakan


0

GÜLÜMSER HATUN VE EFSANESİ

Zengin bir tarihi geçmişe sahip, çeşitli medeniyetlere beşiklik yapan, ilimiz Kütahya jeotermal kaynaklar açısından da ülkemizin en önemli termal su kaynaklarına sahiptir. Halen merkezde iki, ilçelerimizde altı olmak üzere toplam sekiz termal turizm merkezi vardır. Kaplıcaların tedavi edici özellikleri efsanelerde yer aldığı gibi tıbbi laboratuar tetkikleri ile de kanıtlanmış olup en büyük üstünlüğü tedavi edici…

0

Toplumu Temelinden Sarsan Olaylar

Tabiat içinde canlılar, insan, hayvan ve bitkiler olmak üzere 3 ana gruba ayrılırlar. İnsan dışındaki canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları her şeyi yaratanımız Allah’ın (c.c.) bahşettiği kaynaklardan kendileri sağlar. Örneğin ot ve et yiyen hayvanlar hiç kimseye muhtaç olmadan beslenerek hayatlarını sürdürürler. Konumuz olan insan ise, ihtiyaç duyduğu her şeyi aklı ve buluşu sayesinde…

0

DEVLET – MİLLET – HAK – HUKUK – ADALET

DEVLET içinde nitelik ve nicelik konularındaki anlayış ayrılığı çağlar boyunca değişmiş, bu değişiklik ideolojik ilkelere göre de devlet anlayışları belirlenmiştir. Devlet anlayışındaki görüşler ve tanımlar ne olursa olsun, bir devletten söz edilebilmesi için, sınırları belli bir toprak parçası ile insan toplumuna ihtiyaç vardır. Devlet bir hükümet yönetiminde ve kanunlara göre örgütlenmiş bağımsız, siyasi bir topluluktur….

0

YEREL BASINDAN SEÇTİKLERİM

Hedef Marka Şehir Olmak: AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Kütahya adına yapılacak projelerde seçilmişler, atanmışlar, sivil toplum örgütleri ve DPÜ olarak birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışarak, hedeflerinin Kütahya’yı marka şehir haline getirmek olduğunu ifade etti. Nazlı, “bizler Kütahya için yapılan projeleri hızla hayata geçirerek Kütahya’yı marka kent yapmak istiyoruz” dedi. Nereden Nereye Geldik:…

0

ILICA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK

Kütahya, çevre illere göre pek çok bakımdan artı değerlere sahip bir ildir. Bugünkü yazımın konusu termal kaplıcalarımızdan Ilıca olacak. Kütahya denilince ilk akla gelen üç değer, Çini, Porselen ve termal sularımızdır. Çevre iller ile Kütahya termal sularını karşılaştırdığımızda, Ilıca ve Yoncalı kaplıcalarımızdaki termal suların kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, kükürt ve radyoaktif içeren şifalı sular olup romatizma,…

0

DARILMACA YOK!

Ülkemizde iyi veya kötü ne varsa tek sorumlu TBMM’dir. Çünkü ülkeyi halk adına seçilmiş iktidar ve muhalefet milletvekilleri yönetiyor. Meclis üç ana unsur üzerine kurulmuştur. Yasama, yürütme ve yargı. Yasama ve yürütme TBMM üyesi vekillere, yargı bağımsız Türk mahkemelerinindir. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Kürsü ve yargı özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez iki ilkesidir. Her türlü sorunun çözüm…

0

ET FİYATLARI VE HAYVANCILIK

Türkiye; Üç tarafı deniz ile çevrili, 7 iklim bölgesine ayrılmış, yer altı ve yer üstü zenginlik kaynakları ile tarım ve hayvancılık alanlarında kendine yeterli, hatta fazlasını satan dünyadaki nadir ülkelerden biri iken, bugün dışa bağımlı bir hale geldik. Bugünkü yazımın konusu, et ve ürünlerinin pahalılık nedenleri. Kırmızı et fiyatlarının düşmesi için, ülkemizdeki kesimlik hayvan sayısının,…

0

SİZLER BU SUÇA ORTAKSINIZ!

Yurt içi ve yurt dışındaki 89 üniversiteden değişik kariyere sahip 1128 akademisyen, “Bizler bu suça ortak olmuyoruz” başlıklı bir basın bildirisi hazırladılar ve 11 Ocak 2016 günü Ankara ve İstanbul’da düzenledikleri basın toplantısında kamuoyu ile paylaştılar. Aradan 15 gün geçmesine rağmen bu menfur bildiri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, bazı milletvekilleri, bazı basın kuruluşları Türk Milleti tarafından…

0

KÜTAHYA ALTIN DEVRİNİ YAŞIYOR

Kütahya; zengin kültür, sanat, tarih ve termal kaplıcalara, verimli topraklara, bol akarsulara, başta asrın madeni bor cevheri olmak üzere 36 çeşit zengin maden rezervlerine sahip, çini ve porselen başkenti, bölgenin en büyük kargo hava alanına sahip, yatırım yapmaya elverişli organize sanayi bölgelerine, genç, yetenekli, kalifiye elemanlara sahip bir ildir. Bu müstesna değerleri ile ekonomik ve…

0

KÜTAHYA BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR!

İster büyük şehir statüsünde olsun ister en küçük bir belde,belediye o beldede oturanların mahalli nitelikteki her türlü ihtiyacını karşılayacak imkanları sağlamak için kurulmuş yerel bir yönetimdir. Belediye tüzel kişiliğinin yürütme organının başı halkın doğrudan doğruya, çoğunluk usulüyle seçtiği belediye başkanıdır. Organları belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümenidir. Bu günkü yazımın konusu Kütahya belediyesinin çalışmaları hakkında…

0

BİTMEYEN KAVGA!!!

Yeni bir yıla giriyoruz. Her girilen yıl için iyi temennilerde bulunuyor, yeni yıldan beklentilerimizi sıralayıp umutlanıyoruz. Ancak her yeni yıl geçen yılı aratıyor. Geçtiğimiz 2015 yılında ülkemizde, bölgemizde ve dünyada pek çok acı olaylara şahit olduk. Terör ülke içinde ve dışında almış başını gidiyor. Ne yazık ki terör teşkilatlarını kuran da silahlandırıp eğiten de durumdan…

0

KÜTAHYA’NIN DÜĞÜN ADETLER 4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KINA NİKAH VE DÜĞÜN Kız ve oğlan anaları bir araya gelerek kına nikah ve düğün günlerini kararlaştırırlar. Buna gün kesme denir. Oğlan ve kız tarafı kına gecesine kimlerin çağrılacağı tespih tutarak belirlenir. Düğün ve nikaha çağrılacakları taraflar kendi tespit eder ve okuyucu çıkarılır. Okuyucu dünürlerin lakaplarını söyleyerek önce dünürlerden başlayıp diğer akraba ve…

0

KÜTAHYA’NIN DÜĞÜN ADETLERİ 3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜBAREKE Nişan merasimini kutlamak için her iki tarafın akraba, dost ve komşuları nişan sahiplerine tebriğe giderler. Giderken hediyeler götürmek adet cihetindendir. Tam bu noktada aklıma gelen bir husus var. “Teşbihte hata olmazmış” sözüne sığınarak, Kütahyalılar için söylenen espiritüel bir sözü aktaracağım. Büyükler şöyle der; “Kütahyalının kedisi doğursa, komşuları ve yakınları mübarekeye gider.” Burada…

0

KÜTAHYA’NIN DÜĞÜN ADETLERİ 2

İKİNCİ BÖLÜM Görücülük Dün başladığımız Görücülük ara başlıklı konumuza bugün devam edelim. Oğlan tarafı gördükleri itibar, ikram ve ortama göre kızı alıp alamayacaklarını tahmin ederler. Eğer olumlu bir hava sezildi ise aile efradı ve yakın akrabalar ile aralarında görüşülüp bir yolunu bulup kızı oğlana gösterirler. Bu hiçbir zaman aşikârî olmaz. Büyük bir edep içerisinde kıza…

0

KÜTAHYA DÜĞÜN ADETLERİ 1

BİRİNCİ BÖLÜM Devlet Hatunun Yıldırım Bayazıt’a Gelin Gitmesi Yaşadığımız il Kütahya’yı değişik yön ve değerleri ile tanıtmaya devam ediyoruz. Bunun için geniş bir araştırma yaptım ve kendi yaşadıklarımı, gözlemlerimi de katarak bu yazı dizisini sizler için yazdım. Kütahya düğün adetlerinin 650 sene gibi uzun bir geçmişi vardır. Araştırmalarım sonucu öğrendiğim ilk görkemli düğün Germiyan beyi…

0

KÜTAHYA’NIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ 2

YÖRESEL DEYİMLER Gerçek anlamından uzak, ayrı bir anlam taşıyan özlü ve kalıplaşmış sözlerdir. Kütahya ve yöresinde çok kullanılan ancak bazıları günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır. İşte bunlara birkaç örnek. Aba altından sopa göstermek. Ağzı var dili yok. Aklını peynir ekmekle yemek. Anasının gözü. Ateş pahası. Bağrına taş basmak. Baltayı taşa vurmak. Dalına basmak. Dert deşmek. Eceline…

0

KÜTAHYA’NIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM Milletler, varlıklarını (kültür, örf, adet ve gelenekleri) ezelden ebede çağlar boyunca akıp gelen maddi ve manevi değerlerini yani tüm hasletlerini koruyup kollayıp yeni nesillere aktarabildikleri ölçüde sürdürebilirler. Dört bölümden oluşan “Mesire Yerlerimiz” belgesel yazı dizimiz, her kesimden hemşerilerimizin ilgi, alaka ve övgüsüne mashar olunca, gazetemiz yönetim kurulu başkanı Mehmet Yaylıoğlu ile konuşup Kütahyamıza…

0

MESİRE YERLERİMİZ 4

MESİRELİK TÖREN YERLERİ Teferrüc (Âhilik)… Eski esnaf teşkilatı “Âhilik” zamanında ustalığa geçen kalfalara peştamal kuşatmak için esnaflarca yapılan ve Teferrüc denilen törenler Kırlar’da, Beşikkaya’da, Aksu’da olurdu. Teferrücü yapan esnaf teşkilatı tarafından önceden merasim alanında tertibat alınır, çadırlar kurulur, kazan yerleri hazırlanır, yüzlerce kazan yerleştirilir, duagürler ve sesi güzel hafızlar temin edilirdi. Teferrüc merasimini tertip eden…

0

MESİRE YERLERİMİZ 3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KORU ÇAYIRI Musalla’dan sonra çimenler iyice gelişip, miskirûnî denen mor renkli çayır çiçekleri ile, laleler, sarı borular, papatyalar ve çayır zambakları açtıkları zaman Yenimahalle altındaki “Koru” denilen çayılığa gelinirdi. Burada delikanlılar ve genç kızlar sarı çiçeklerden papatyalardan taçlar örerek birbirlerine armağan eder, arkadaşlık kurarlardı. Bu büyük çayırlık alanda Hacıevran ve Yenimahalle’de beslenen sığır…

0

MESİRE YERLERİMİZ 2

İKİNCİ BÖLÜM KIRKLAR MEVKİİ İlkbaharda ağaçlar çiçek açtığı zaman gidilip, çiçek helvası basılan Sultan Bağlarının bittiği noktada Kırklar başlar.Bu çam ve gürgen ağaçları ile kaplı tepeler üstünde Yediler mevkii vardır. Hıdırlığın eteğinde Aşık Hasan’ın (kapak durur,sahan durmaz)diye tarif ettiği yerle, bunun üstünde Kumarı köyü yolu ve bu yol üzerinde Kundukören bahçeleri, ara sıra çıkılan tenezzüh…

Web Tasarım: Arena Ajans