AV. GÖZDE IŞILDA AKIN

0

HAKARET SUÇU

Şeref;bireylerin sahip olduğu en yüksek değerdir.Şahısların şereflerinin korunmasını amaçlayan ve şerefe karşı kötü söz ve davranışların dışa vurumunu yasaklayan ,bu tür davranışların sergilenmesi sonucunda ise hakkında cezaya hükmedilmesine karar verilen suç ise hakaret suçudur.Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş olsa bile eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik olduğuna dair duraksanmayacak bir durum varsa da…

0

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Toplumun büyük çoğunluğu, özel hayatının gizli kalmasını;aile yaşantısına dair anlarının bir başkası tarafından paylaşılmasının engellenmesini  ister.Bu amaçla da Türk Ceza Kanunu’nda özel hayatın gizliliğini ihlal bir suç olarak sayılmıştır.TCK ‘ya göre;kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kişiye hapis ya da seçimlik olarak adli para cezası öngörülmüştür.Gizliliğin, görüntü ya da seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi…

0

BAKANLAR KURULUNUN OLUŞUMU

Parlamenter rejimin uygulanmakta olduğu ülkemizde yürütme organı iki başlıdır.Bir başı devlet başkanı olan cumhurbaşkanı diğer başı ise bakanlar kurulu oluşturur.Yürütme yetkisini fiilen bakanlar kurulu yani hükümet kullanır.Bakanlar kurulu başbakan ve bakanlardan kurulur.Başbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçilerek Cumhurbaşkanı tarafından atanır.Bakanlar kurulunda görev almak için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmak gerekmemekle birlikte,milletvekili seçilebilme…

Web Tasarım: Arena Ajans