PROF. DR. HÜSAMETTİN İNAÇ

0

FETÖ’NÜN SON OYUNU: 15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜ

Gezi kalkışmasını örgütleyen, 17-25 Aralık operasyonunu yapan hain Fetulahçı Terör Örgütü, bu defa kendinden beklenen – belki de- son adımı attı. Farklı kurumların en etkin pozisyonlarında bulunan bu terör örgütünün mensupları, “Ramazanı bekleyin, Ramazan olmazsa Temmuzda sürpriz gelecek” diye bas bas bağırıyorlardı. Adeta ayarı dışarıda kurulmuş bir mekanizmanın kaçınılmaz ve nihai adımıydı o meşum gece…

0

SURİYELİ MÜLTECİLER VE VATANDAŞLIK MUAMMASI

  Suriye’de altıncı yılına şahit olduğumuz kaos ve savaş hali tüm şiddeti ve karmaşasıyla birlikte devam ediyor. Amerika’nın, Rusya’nın, İran’ın, farklı uluslararası terör örgütlerinin, IŞİD’a karşı savaştığı iddiasıyla 85 ülkenin, ajanların ve provokatörlerin cirit attığı dağılmak üzere olan bir devletten söz ediyoruz. Köşenin takipçilerinin hatırlayacağı üzere, Mart 2011 ‘de Arap baharının tesiriyle barışçıl bir biçimde…

0

ÜLKEDE BAYRAM, DIŞ POLİTİKADA BAYRAM

Bu sene bayrama buruk bir sevinçle giriyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanında kırktan fazla insanın kurban edildiği bir terör örgütünün vahşeti bayrama gölge düşürüyor.  Nitekim “dehşete düşürme” kavramından türeyen terör, insanları ve devletleri çaresiz kılmak ve gelecek ümitlerini kaybetmelerine yol açmak ve var olan düzen, asayiş ve toplumsal barışı yok etmek için hayata geçirilir. Ancak bizim bu…

0

FARKLI BOYUTLARIYLA “BREXİT” VE SONUÇLARI-2

AB yanlıları göç konusunda, başta AB ülkelerinden gelenler olmak üzere göçmenlerin, ülkeye yaralandıkları kamu hizmetlerinden çok vergi vererek katkı sağladıklarını belirtiyor. “AB’den çıksak dahi ortak pazarda kalmak için serbest dolaşımı kabul etmemiz gerekecek” diyen AB yanlıları, göçmenlerin ekonomi için faydalı olduğunu belirtiyor. Bu kesime göre, İngiltere ancak AB’de kalırsa küresel çapta hayati kararlarda söz sahibi…

0

FARKLI BOYUTLARIYLA “BREXİT” VE SONUÇLARI-1

İngiltere, 23 Haziran’da gerçekleştireceği referandumla AB’de kalıp kalmamayı oylayacak. Referandumun sonuçlarının İngiltere kadar AB’nin geleceğini de etkileyebileceği düşünülüyor. Brexit, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını ifade ediyor. Brexit, “Britain” (Britanya) ve “exit” (çıkış) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. İngiltere’de son yıllarda, Muhafazakâr Parti’deki bazı milletvekillerinin ve UKIP’in (İngiltere Bağımsızlık Partisi), İngiltere’nin AB’den çıkması yönünde çağrıları artmaya başladı. Başbakan David Cameron…

0

BIRAKIP GİDERKEN

 Şu Ramazan ayı da göstermektedir ki, bu dünyada her şey gelip geçicidir. Bizatihi dünyanın kendisi fanidir zaten. Asıl olan bu fena âleminden geçerken bekaya ve mutlak bakiye hakkıyla vakıf ve vasıl olabilmektir. Fani olduğumuzu idrak ederek talep, arzu ve ihtiyaçlarımızı kısıtlı ve hayatımızla orantılı tutabilmektir adil olmak. Bu bakımdan biz, dünyada yaşamıyoruz, dünyadan geçiyoruz.  Bu…

0

RAKKA’YA DEĞİL,TÜRKİYE’YE OPERASYON-2

    Bununla yetinmeyen Türkiye, Amerika’yı ve uluslararası camiayı geç olmadan askeri bir müdahaleye davet etti. Zira bu müdahale yapılmazsa tüm Ortadoğu’yu kana bulayacak bir kaos ve istikrarsızlık dönemi hakim olacaktı. Ne var ki büyük güçler müdahale etmekten imtina etmekle ve olaylara seyirci kalmakla iktifa etmediler, vaziyeti daha da içinden çıkılmaz hale getirmek için her…

0

RAKKA’YA DEĞİL, TÜRKİYE’YE OPERASYON-1

Sonda söyleyeceğimizi başta ifade ederek yazımıza başlayalım: ABD terör örgütüyle işbirliği yaparak Rakka’ya değil, Türkiye’ye operasyon yapmıştır. Zira Türkiye sınırından başlanarak aşağıya doğru bir süpürme harekâtı yapılması gerekirken bilinçli bir şekilde Rakka’dan Türkiye’ye doğru IŞİD akını yaratacak bir biçimde bir operasyon yapıldı. Rakka’ya operasyon yapıldığı takdirde burada sıkışan DAEŞ’li teröristlerin kaçabileceği iki nokta var: Biri…

0

BALKANLARI OKUMAK-3

Bir sonraki durağımız, Bosna fethedildikten sonra bölge halkının dini özgürlüğünü taahhüt altına alan, 28 Mayıs 1463’de yazılan ve Fatih’in Bosna Ahitnamesi olarak bilinen belgenin saklandığı ve sergilendiği Fransisken Manastırı oluyor. Sözü geçen manastır Saraybosna’ya 55 km uzaklıkta bulunan Foynitsa şehrinde. Şehre hâkim bir tepede konumlanan ve yarı müze, yarı mabet olarak işlev gören bu mekân,…

0

BALKANLARI OKUMAK-2

    On senedir mutat hale geldi. Bahar ayları gelince Balkanlara, özellikle Bosna-Hersek’e gitmek benim için adeta ekmek-su gibi elzem bir ihtiyaç haline geliyor. Bu sene seyahatin arka planında, sevgili dostum/meslektaşım Ahmet Türkan’ın birkaç ay önce Paris’te yaptığı bir teklif yatıyordu. Ana sponsorluğunu TİMAV’ın üstlendiği 2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumuna “Çokkültürlülük Pratiği…

0

Balkanları Okumak-1

Bir akademisyen, bir düşünce kuruluşunun üyesi ve birkaç güncel yayın organında düzenli makaleler kaleme alan bir yazar olarak iç ve dış gündemin yakıcı gerçekliğini takip etme mecburiyetinde olmam beni ziyadesiyle yoruyor. Sırf bu nedenden dolayı bir uluslararası sempozyuma tebliğ sunmak için gittiğim Balkan coğrafyasında gündeme dair hiçbir haberi okumama ve hiçbir yayın organını takip etmeme…

0

GERİ KABUL VE VİZE ANLAŞMALARI AKAMETE Mİ UĞRUYOR?-2

Bir önceki makalemizde üzerinde durduğumuz, Geri kabul Anlaşması ve Türkiye’ye sağlanacak Vize Serbestisi arasındaki ilişkileri tartışmaya devam ediyoruz. Yolsuzlukla mücadele Bir diğer kriter ise yolsuzlukla mücadele. AB bu alanda  Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tarafından  Türkiye değerlendirme raporlarında ifade edilen eksiklerin yerine getirilmesini istiyor. GRECO özellikle TBMM üyeleri ve yargıç ve savcılar konusunda…

0

Geri Kabul ve Vize Anlaşmaları Akamete mi Uğruyor?-1

Avrupa Birliği ile vize anlaşması 2013 yılında, iki tarafın Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamasıyla başladı. Bu anlaşmayla birlikte vize serbestisi yol haritası oluşturuldu.  Vize serbestisi için toplam 72 kriterin yerine getirilmesi gerekiyor.  Avrupa Komisyonu 4 Mayıs 2016 tarihinde yayımladığı 3’üncü  Vize Serbestisi Raporu’nda  Ankara‘nın 72 kriterden 65’ini karşıladığını, 2 kriter için adımların atıldığını, 5 kriterde ise…

0

Türk Demokrasi Tecrübesi ve Ortadoğu-2

Darbelerden Sivil Hayata Geçiş  Türk demokrasisi doğal gelişim seyri içerisinde pek çok defa sekteye uğratılmış, anti-demokratik rejimler tarafından malul bırakılmış ama her defasında sivil hayta geçiş kısa sürede, kansız ve görece az maliyet ödenerek gerçekleşebilmiştir. Tabii ki bu olgunun arkasında iki yüz yıllık demokrasi tecrübesi yatmaktadır. Bu bağlamda ilk durağımız meşrutiyet rejiminin kurulduğu, ilk anayasa…

0

Türk Demokrasi Tecrübesi ve Ortadoğu-1

2011 yılının başından itibaren Ortadoğu’da “Arap baharı” olarak da adlandırılan sosyo-politik hareketlilik;  demokrasi talebi, gayri safi milli hasıladan daha fazla pay alarak ekonomik refahı yükseltme emeli ve sivil alanı genişleterek haklar ve özgürlükler temelinde yeni bir dünya kurma arzusu gibi insiyaklarla başlayan ve bölgede son yüzyılda benzerine daha önce hiç rastlanmamış bir toplumsal olgu olarak…

0

Kolektif Temsiliyet ve Çözümsüz Siyaset : Teorik Bir Çözümleme

Bu köşede ülkemizin ve dünyanın yaşadığı siyasi ve toplumsal krizleri çokça ele almaktayız. Bu krizlerin altında yatan nedenleri sosyo-politik analizler eşliğinde irdelemek, bu makalenin ana temasını teşkil etmektedir. Bu siyasi krizlerin ortak özelliği, krizi çıkaranların zihinlerinde taşıdıkları kolektif temsil ve sembollerdir.  İçinde yaşadığımız toplumun kendine özgü niteliklerine dair toplumun karakteristik ve kendine özgü vasıflarını belirtmeye…

0

Ermeni Sorunu, NYTDP ve 24 Nisan-2

Peki, olayın özünden bahsettikten sonra, bugüne geldiğimizde niçin Ermeni soykırımı iddiaları temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp bizlere ve tüm dünyaya servis ediliyor? Bunların başında Halep’e sürgün edilen Ermenilerin Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa ve Amerika’ya dağılmaları ve Yahudilerin yaptıkları gibi hem mağdur edebiyatından faydalanarak ve hem de Osmanlı’ya/Türk Cumhuriyeti’ne karşı piyon/koz olarak kullanılmak üzere,…

0

Ermeni Sorunu, NYTDP ve 24 Nisan-1

Günümüz siyaseti kimlikler üzerinden kurgulanıyor. İnsanların insanca ilgileri, talepleri, ihtiyaçları yerine dini, etnik ve mezhepler kolektif kimliklerin ve kimlik taleplerinin esas alındığı platformda siyaset alanı meydan muharebesine dönüyor. Birlikte yaşama azmi yerini kin, nefret, şiddet ve ayrımcılığa bırakıyor. Tüm bunların yanı sıra bir de tarihin miras bıraktığı bagajlar da günümüz siyasetini şekillendiriyor. Örnek olarak, Türkiye…

0

New York ve Türk Tipi Başkanlık Tartışmaları

Bir sonraki gün, veda ve Boston’u terk etme zamanı. South Station’dan bindiğim otobüs beş saat sonra beni ve çoğu Çinli diğer müşterilerini gürültücü, neşeli ve nevi şahsına münhasır Çin Mahallesinde bırakıyor. Bir an için tereddüt yaşıyorum Pekin’de miyim yoksa New York’ta mı? En yakın Dunkin Donuts’a atıyorum kendimi ve bir kahve ile blueberry keki kendime…

0

Harvard’da Türk Demokrasisini ve Mısır’ı Konuştuk

Geçtiğimiz haftayı Amerika’da geçirdim. İki günü Boston’da, üç günü New York’ta geçen çok yoğun bir çalışma ziyaretiydi bu. Ayrıca benim için çok öğretici bir tecrübe. Farklı insanlar, farklı gündemler ve farklı dinamizmler… Aralık ayında ziyaret ettiğim bu topraklara uzun ve zorlu bir süreçten geçerek ve Paris Mareşal Charles De Gaulle havalimanındaki karmaşayı atlatarak ulaşıyorum. Boston’da…

Web Tasarım: Arena Ajans