Bizimle iletişime geçin

Kültür

Diyanetten yeni genelge, toplu namaz için 3 vakte izin

Yayınlanan

Alınan son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Gönderilen genelgede 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındığı ifade edildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerde 16 Mart 2020’de camilerde cemaat halinde ibadet Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından durdurulmuştu.

Bilim Kurulu tarafından belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken hijyen, sosyal mesafe vb. kurallar göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar genelgede şu şekilde sıralandı:

Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmeler yapılacak.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.

Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescit içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak.

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarılar yapılacak.

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.(Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.)

Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler (il ve ilçe sağlık müdürlükleri, müftülüklerden temin edilmek suretiyle), ivedi bir şekilde bastırılarak bütün cami ve mescitlere asılacak.

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilmek suretiyle kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.

Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.

Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak.

Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.

Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmeyecek.

Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için Vali/Kaymakamların koordinesinde;

Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60×110 cm’lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde ekte gönderilen şekle uygun zeminde işaretleme yapılacak.

(a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.

CUMA NAMAZI

Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulacak.

Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler (avlu/bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak.

Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacak.

Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacak.

Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak.Bu düzenin sağlanması için vali/kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda her namaz kılınacak cami ve açık alanlar için en az beş kişiden müteşekkil “Cuma Heyeti” oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.

Cuma Heyeti öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami dernekleri üyeleri de bu amaçla görevlendirilebilecek.

CUMA NAMAZININ HEYETLERİ

Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacak.

Valilik ve Kaymakamlıklarca bu Genelgede belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde alınması gerekli. Namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışarıdaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilecektir. Kolluk birimleri görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirecek.

Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb fiziki engellerden yararlanılacak.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Bu kapsamda; Valilik/Kaymakamlıklarca, uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için başta yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak planlamalar ve görevlendirmeler yapılacak. Vatandaşlara gerekli duyurular yapılarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Kültür

Kütahyalı Kurra Hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya’da Fetih Suresi okudu

Yayınlanan

İstanbul’un fethinin yıldönümü nedeniyle yapılan kutlama törenleri kapsamında Ayasofya’da Fetih Suresi okundu. Kütahyalı Hafız Ferruh Muştuer’in okuduğu Fetih Suresi, hemşerilerini gururlandırdı.

MEHMET YAYLIOĞLU – yenikutahya.com

Telekonferansla katıldığı törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fethin 567. yıldönümünün Fatih’in emaneti Ayasofya’da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli” dedi.

Erdoğan, Perşembe günkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız” demişti.

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Halen, İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olan Kütahyalı Hafız Ferruh Muştuer, buraya atanmadan önce Kütahya Ulucami’de görev yapıyordu. Kütahyalıdır. Kuveyt’te düzenlenen Uluslararası Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması’nda, güzel okuma dalında dünya birincisi de olan Kütahyalı Hafız Muştuer’i yenikutahya.com ekibi olarak kutluyoruz.

  • Kurra hafızlar Kur’an’ı tüm okuma şekillerine ve kıraat usullerine göre okumayı bilen kişilerdir. Hafızlık eğitimi dışında özel bir eğitim alırlar.

Okumaya devam et

Kültür

Kahvehanelerde koronavirüs önlemi! Ne zaman açılacak?

Yayınlanan

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının Türkiye’ye de gelmesinin ardından önlemler kapsamında kafe, kahvehane gibi işletmeler kapatılmıştı.

Kahvehanelerin ne zaman açılacağı konusunda henüz net bir tarih yok. Açılacağı zamanı merakla beklediklerini belirten Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, kahvehanelerde alınacak koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, “Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta geçici olarak kapatılan kahvehane, kafe ve çay ocağı gibi işletmeler de normalleşme sürecinde açılacakları tarihi dört gözle bekliyor. Bu süreçte kendi görüşlerinin de alınmasını isteyen Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yeni döneme ilişkin alacakları tedbirleri Hürriyet Gazetesine anlattı. Kahvehanelerde oynanan oyunları seyreden, bedavadan yiyen ve içen ‘yancı’ların artık masalarda olamayacağını kaydeden Güven şunları söyledi:

“1 Haziran’da dernek lokalleri açılıyor ancak kahvehaneler ve kafelerin açılmasıyla ilgili bir karar yok. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu’nun ilgili kurumların bizim de görüşümüzü almalarını istiyoruz. Yaptım oldu mantığının yanlış olacağı düşüncesindeyiz. Biz de açılacağımız tarihi merakla bekliyoruz. 70 gündür kapalıyız. Bu süreç esnafımızı çok zor duruma soktu. Krediyi esnafın sadece yüzde 50’si kullanabildi. Ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Bir kirayı devlet ödesin talebimiz oldu ancak bir sonuç alınamadı.”

“Kahvehanelerde zaten eskisi gibi iş yoktu. Kahvehaneler öyle ağzına kadar tıklım tıklım dolmuyordu, en fazla 5 masa oluyordu” diyen İsa Güven yeni dönemde alınabilecek tedbir önerilerini ise şöyle sıraladı:

  • Herkes maskesini takacak.
  • Eldivensiz kimse olmayacak.
  • Kahvehaneler düzenli olarak dezenfekte edilecek.
  • Cam bardak yerine plastik veya karton bardaklar olacak. Kullanılıp atılacak.
  • Masalar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olacak.
  • Masalar normalde 120 santimetrekare, ihtiyaç olursa ek sunta ile masalar büyütülebilecek.
  • Masada yancı olunca 5-6 kişi oluyordu. Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak.
  • Taşlarımız her akşam yıkanacak ve dezenfekte edilecek.
  • Oyun kağıtlarımızı iki saatte bir değiştireceğiz.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Okumaya devam et

Kültür

Kütahya’da camiler ve pazaryerleri cuma namazına hazırlandı

Yayınlanan

Kütahya Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler, okul bahçeleri ve pazaryerlerini 29 Mayıs’ta kılınacak ilk cuma namazı için dezenfekte etti.

MEHMET YAYLIOĞLU – yenikutahya.com – KÜTAHYA

İçişleri Bakanlığı tarafından cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak yayınlanan genelge çerçevesinde hazırlıklara başlayan Kütahya Belediyesi ekipleri, camilerin dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına başladı.

Halk sağlığını ön planda tutarak 34 caminin yanı sıra cuma namazı kılınması planlanan Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe pazaryerlerinin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiren Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Kütahya Belediyesi Park ve bahçeler Müdürlüğü ekipleri de camilerin avlularını yıkayarak temizliyor.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise belirlenen camiler, cami bahçeleri ve açık alanlara cuma namazı için gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske verecek, temassız cihazlarla ateşlerini ölçecek ve söz konusu alanlara dezenfektan ünitelerini yerleştirecek.

Alınan tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılacak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını eda etmelerini sağlamak için Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar yerlerinde saf yerlerini belirliyor.

Ayrıca, Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü namaz öncesinde, namaz esnasında ve namaz sonrasında vatandaşların dikkat etmesi gereken hususların yazılı olduğu tabelalar yaptırarak giriş yerlerine koymak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Okumaya devam et

Kültür

Kütahya merkezde namaz kılınacak camiler ve kişi kapasitelerinin tam listesi

Yayınlanan

Kütahya’da 29 Mayıs’ta belirli camilerin avlularında yeniden cuma namazının kılınmaya başlanacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Kütahya Ulucami avlusunda 200 kişinin namaz kılabileceği öngörülüyor.

Öte yandan 4 semt pazarında da cuma namazı kılınacak şekilde hazırlık yapılacak.

Kütahya Ajansının bildirdiği listeye göre Cuma namazı kılınacak camiler şu şekilde listeleniyor:

Okumaya devam et

Kültür

Cuma namazı statlarda kılınacak

Yayınlanan

Koronavirüs tehdidi yüzünden iki aydan fazla bir zamandır kılınamayan cuma namazları 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kılınacak. Virüsün yayılmasına engel olmak için Kütahya’nın Emet ilçesinde, belediye farklı bir tedbir aldı.

Emet Belediyesi, ilçede cuma namazı kılınabilecek yerleri açıkladı. Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İlçemizde Esentepe Mahallesi ve Termal Otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir. İlçe merkezinde bahçesi/avlusu Cuma Namazı kılmaya yeterli cami bulunmadığından, Esentepe Mahallesinde ve termal otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir.”

Okumaya devam et

Kültür

Ağlatan fotoğraf, şehitlikte gözyaşı ve gurur bir oldu

Yayınlanan

Kütahya’da şehit aileleri ile protokol üyeleri, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu. 2016 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Yaşar’ın kızları Ecrin ve Melek, babalarının mezar taşını okşayıp, öptüler. Bu ânı görenler gözyaşlarını tutamadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takarak Kütahya Hava Şehitliği’ne gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti.

Hakkari iline bağlı Şemdinli’nin Aktütün bölgesi Mehendi tepesinde icra edilen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Yaşar’ın Hasan Yaşar’ın kızları Ecrin (12) ve Melek (5) duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Babalarının mezar taşını öpüp okşayan gururlu şehit kızları, bu manzaraya şahit olan herkesi ağlattı.

Suriye’nin İdlib kentinde geçen mart ayında rejimin hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz’ın annesi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu olmadan ilk bayramını geçirdiklerini, yaşadıkları acının tarifi olmadığını söyledi.

Oğlunun birçok hayali olduğunu ve onları gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Yılmaz, “Oğlum hep şehit olmak istemişti, Allah onun isteğini kabul etti. Oğlumun yokluğunu her zaman çok hissediyoruz. Eğer yaşıyor olsaydı bugün ilk bizi arayacaktı. Oğlumun yokluğunu bayramda daha da çok hissettik.” dedi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve bazı daire amirleri de şehitlikte dua edip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Okumaya devam et

Kültür

Kütahya’da hayatını engelli bireylere adayan kadın

Yayınlanan

Engelli bireylere kendisini adayan Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar’a büyük küçük tüm engelliler “başkan anne” diyor. Hatice Yakar’ın yaptığı işler arasında, evde mahkûm kalanlara akülü araç temini, engelli gençlerin evlenmesi, düğünleri ev eşyalarının sağlanması, üyelerin çocuklarının sünnet düğünleri, doğum günü kutlamaları, meslek sahibi yapmak için kurslar açılması…

 İHSAN TUNÇOĞLU  – SABAH GAZETESİ (ÖZEL HABER)

Kütahya Sakatlar Derneğinin 18 yıldan beri başkanlığını yapan Hatice Yakar’a kendini adadığı engelli bireyler tarafından “Başkan Anne” diye hitap ediliyor.

18 yıldan beri rakipsiz başkan seçilen Hatice Yakar, çalışmaları hakkında Gazeteci – Yazar İhsan Tunçoğlu’na şunları anlattı:

“Engelli kardeşlerimin 18 yıldan beri yardımına koşmaktan dolayı mutluyum. Ben de bir fiziksel engelli olarak onların dertlerini sıkıntılarını çok iyi biliyor ve onları anlıyorum. Engelli üyelerimizin evlerine kadar giderek durumlarını bizzat kendim tespit ederim. Nice genç insanlar akülü veya manüel araç temin edemediği ve seslerini duyuramadığı için adeta eve mahkum gibiler. Dışarı çıkamıyorlar. Ben bunları tespit ederek akülü veya manüel araç temin edip, onlara bir noktada özgürlük sağlıyorum. Evlenmek isteyenlerin yardımına koşuyorum. Düğünleri, ev eşyaları tarafımızdan sağlanıyor. Bazı üyelerimizin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Doğum günü olan mensuplarımızın doğum günlerini hep birlikte kutluyoruz. Çeşitli kurslar açarak mesleki beceri kazandırıp, iş sahibi olmalarına veya ürettiklerini satış konusunda destek oluyoruz. Kur’an kursları açarak onların dini vecibelerine de katkı sağlıyoruz.”

DESTEK OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

520  evlat sahibi olduğunu söyleyen başkan anne Hatice Yakar sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kadar hizmetleri yaparken elbette ki bize destek olan kişi ve kuruluşlara şükranlarımı sunmak istiyorum.Başta Sayın Valimiz  Dr.Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Belediye  Başkanımız Prof.Dr.Alim Işık, Tugay Komutanımız Tuğgeneral Necati Gündüz ve eşi Nuray Gündüz, Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı  Başkanı İhsan Tunçoğlu ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerine, Vakıf Bayanlar Kurulu Başkanı Yıldız Güral ve Bayanlar Kurulu İkinci Başkanı Zeliha Tunçoğlu ve Bayanlar Kurulu Üyelerine, işadamları ve sanayicilere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hızır gibi yetişiyorlar, Allah razı olsun”

Okumaya devam et

Kültür

Maske takarken gözlüklerinizin buğulanmasının önüne nasıl geçersiniz?

Yayınlanan

Koronavirüs salgınının dünyayı sarmasıyla birlikte maskeler pek çok yerde zorunlu hale getirildi. Gözlüklerin buğulanması da milyonlarca insanın ortak sorunu oldu.

Bu sadece bir rahatsızlık değil, aynı zamanda güvenlik tehdidi. Bulanık gören insanlar kendilerine ya da çevredekilere zarar verebilir.

İşte 4 aşamada buğulanmaya karşı çözüm:

Bütün bunlar olmazsa maske takmadan önce gözlüklerinizi yıkayın.

Kaynak: Independent Türkçe, Wall Street Journal

Okumaya devam et

Kültür

Köylere temizlik malzemesi dağıttılar

Yayınlanan

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Bayanlar Kurulunca, koronavirüs tehlikesi nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşlara ilk kez temizlik malzemeleri” dağıtıldı.

MEHMET YAYLIOĞLU – yenikutahya.com – ÖZEL HABER

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

“12 ay aktif olarak hizmet eden vakfımız bu yıl bin aileye erzak çekleri dağıtımında bulundu. Koronavirüs tehlikesinin önlenmesinde en önemli faktörün temizlik olduğunu göz önüne alarak, bu yıl ilk kez başlattığımız bir uygulama ile Vakıf Bayanlar Kurulunca; merkez köylerimizde yaşayan dar gelirli ailelere temizlik malzemeleri dağıtımı yaptık. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, sabun, şampuan, çamaşır suyu gibi temel temizlik ve hijyenik malzemeleri Hava Er Eğitim Tugayının askeri kantininden piyasaya göre çok avantajlı fiyatlarla temin ettik.

Somut olarak örnek vermek gerekirse; piyasadan 150 TL’ye mal edeceğimiz bir koli temizlik malzemelerini, Tugay Kantininden 90 TL’ye mal ettik. Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve eşi Nuray Gündüz’e şükranlarımızı sunuyorum. Malzemeleri çok avantajlı mal ettiğimiz gibi, paketlenmesi ve köylere kadar gidilerek Tugay Personeli  tarafından, Tugay  araçları ile  teslimini de yaptılar. Kendilerinin, böyle kriz günlerinde muhtaç ailelerin yanında yer almaları ve tugayın imkanlarını halkın hizmetine tahsis etmeleri halk arasında takdirle karşılandı”

Fotoğraf arşivdir, koronavirüs tehdidinden önce çekilmiştir.

Yıllardan beri 12 ay aktif olarak çalışan ve geniş bir yardım-destek kapsamı olan Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Ramazan ayı dolaysıyla, ihtiyaç sahibi bin aileye erzak çeklerini ulaştırdı. Her gün bin 200 vatandaşa sıcak yemek vererek önemli hizmeti  yerine getiren Meydan Aşevine bakliyat, yağ, şeker gibi gıda yardımları yaparak sıcak yemek alan vatandaşlara da katkı sağlıyor.

Okumaya devam et

Kültür

Kütahya’da yaklaşık 10 bin kişi okuma yazma bilmiyor

Yayınlanan

Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürlüğünce yayımlanan Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı sonuçlarında, Kütahya’da okuma yazma bilen kişi sayısı 519 bin 857 kişi, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı ise 9 bin 890 olarak açıklandı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’nın yüzde 98,133’lük okuma yazma bilenlerin oranı ile Türkiye’de okuma yazma bilenlerin oranı en yüksek 16. il, Ege Bölgesinde 6. il konumunda olduğunu belirtti.

2019 yılı verilerine göre Kütahya ilçeleri arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı Şaphane’de yüzde 5,6, Çavdarhisar’da yüzde 5,3, Pazarlar’da yüzde 4,2, Dumlupınar’da yüzde 3,5, Aslanapa’da yüzde 3,4, Simav’da yüzde 3,4, Hisarcık’ta yüzde 2,6, Domaniç’te yüzde 2,4, Gediz’de yüzde 2,2, Emet’te yüzde 1,8, Altıntaş’t yüzde 1,4, Tavşanlı’da yüzde 1,3, merkez ilçede ise yüzde 1,3 olarak açıklandı.

Okumaya devam et

Kültür

14 yaş altı çocuklar sosyal mesafeye uygun eğlendi

Yayınlanan

Kütahya’da saat 11.00’den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Aileler de çocukların mutlu oldukları anları, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Annesiyle parka gelen 8 yaşındaki Almila Demir, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bazı mahallelerdeki ara sokaklarda ise çocukların aileleriyle yürüyüş yaptığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri yoğunluk oluşan bölgelerde sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Aileleriyle ve arkadaşlarıyla parka gelen çocuklar salıncağa bindi, kaydıraktan kaydı. Sosyal mesafeye uyduğu gözlenen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Okumaya devam et

Kültür

Yeniden toplu ibadete açılacak camilerde hangi tedbirler alınıyor?

Yayınlanan

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta toplu ibadetlere kapatılan camiler, 29 Mayıs’ta kılınacak cuma namazıyla yeniden açılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde alınacak tedbirlerin İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yarın yapılacak toplantının ardından netlik kazanacağını ifade etti. Resmi bir açıklama yapılmasa da camiye geleceklerin abdestlerini evde alıp kendi seccadelerini getirmeleri ve namaz için cami içleri yerine avluların tercih edilmesinin alınacak tedbirler arasında yer alması öngörülüyor. Türkiye’de ilk koronavirüsü vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana virüsün kontrol altına alınması için birçok kısıtlama tedbiri uygulanıyor. Bunlardan biri de camilerin toplu ibadete kapatılmasıydı. 16 Mart’ta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan karar, normalleşme süreciyle 29 Mayıs Cuma günü sona eriyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen pazartesi günü açıkladığı normalleşme takvimi ile duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: * 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. * Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.

“BİRAZ DAHA SABIRLI OLUN”

Müftülükler tarafından belirlenen camilerde kademeli olarak başlatılacak ibadetler sırasında alınacak tedbirler ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkileri ile bir toplantı yapıldığını ve perşembe (yarın) günü yapılacak ikinci toplantı ile camilerde alınacak tedbirlerin netlik kazanacağını duyurdu. Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan ”İftarı Beklerken” programına konuk olan Erbaş, şunları söyledi: * 29 Mayıs’tan itibaren cuma namazlarımızla tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldı. * Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. * Cami, cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey. Bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor.

ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Henüz resmi bir açıklama yapılamasa da camilerde alınması beklenen tedbirler arasında, cemaatin belirli aralıklarla saf tutması, seccadelerin evden getirilmesi ve abdestlerin evde alınması bulunuyor. Ayrıca camiye gelenlerin maske kullanması da zorunlu olacak. Bir süre sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınmasına izin verilen camilerde namaz için cami içleri yerine avlular tercih edilecek. Cami girişlerine dezenfektan yerleştirilmesi ve namazlardan sonra camilerin dezenfeksiyon işleminden geçirilmesi de alınacak tedbirler arasında.

Okumaya devam et

Kültür

Bu yılki 19 Mayıs kutlamaları bir başka güzeldi

Yayınlanan

Kütahya Belediyesi “Gençlik Otobüsü”, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şehri turladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kütahya Belediyesi’nin “Gençlik Otobüsü” ile kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kütahya Belediyesi tarafından tertiplenen “Gençlik Otobüsü” Belediye Hizmet Binası önünden başlayarak şehir turu yaptı.

Kütahya Belediyesi “Gençlik Otobüsü”nde yer alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, şehir turu esnasında balkonlardan çalınan marşlara eşlik eden vatandaşları selamlayıp, bayramlarını kutladı.

Covid-19 salgını sebebiyle sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen programda Başkan IŞIK’a Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri ile Kütahya Belediyespor Sporcuları eşlik etti.

Okumaya devam et

Kültür

Kızıl geyikler Kütahya’da fotoğraflandı

Yayınlanan

2017 yılından beri Kütahya’da doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılığını hobi olarak yapan Alperen Akdemir, kızıl geyik sürüsünü görüntülemeyi başardı.

Çoğunlukla kuş fotoğrafları çeken fotoğrafçı Alperen Akdemir, karşılaştığı memeli hayvanlar ve kelebekleri de fotoğraflıyor. Bu fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaşıp Kütahya’nın yaban hayatını tanıtıyor.

Konuyla ilgili olarak yenikutahya.com’a konuşan Alperen Akdemir “Kızıl geyik benim için her zaman özel bir canlı olmuştur. Erkek kızıl geyikler, ihtişamlı boynuzları ve üreme mevsiminde çıkardıkları sesler ile ünlüdür. Ülkemizde avlanması yasak olan Kızıl geyikler birçok bölgemizde görülüyor ancak sayıları diğer ülkelere göre oldukça az. Ülkemizde 5 bin civarı bir sayıda oldukları tahmin ediliyor. Bu nedenle kaçak avcılık ile mücadele çok önemli. Şehrimizde farklı noktalarda yaşadıklarını biliyorum. Ben Türkmendağı civarında bu geyikleri fotoğrafladım. Fotoğrafımı özel kılan şey bana göre hepsinin de dönüp aynı anda bana bakması. Böyle bir pozun değerli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

ANSİKLOPEDİK BİLGİ: Kızıl geyik Avrupa’nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi’nin batısında Anadolu’da yaşar. Ayrıca Afrika’da da bulunan tek geyik türüdür ve kuzeybatı Afrika’da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları’nda bulunur. Kızıl geyik aynı zamanda Yeni Zelanda ve Arjantin gibi diğer bölgelere de sokulmuştur. Türkiye’de ise aşırı avlanma sonucu sayıları düşmüş olup, bugünlerde kalan popülasyon korunmaya çalışılmaktadır.

Okumaya devam et

Kültür

Çocukların yerine büyükler kapı kapı dolaşıp “KÜPECİK” dedi

Yayınlanan

Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği üyeleri, iftar ile yatsı ezanı arasında çocukların yerine kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladı. Kütahya’da ramazanlarda asırlardır sürdürülen çocukların gruplar halinde kapı kapı dolaşıp “Küpecik” manisi okuyarak şeker ve harçlık toplama geleneğini, bu kez büyükler canlandırdı.

Aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının da olduğu grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların yerine iftar ile yatsı ezanı arasındaki vakitte tarihi Germiyan Sokağı’ndaki konakları gezdi.

“Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik…” diye başlayan maniyi okuyan “bugünün büyükleri”ne ev sahipleri şeker ve harçlık verdi.

Etkinliği düzenleyen Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Başkanı Nevzat Çoban, AA muhabirine, bu geleneğin Kütahya’da Germiyanoğlu Beyliği döneminden bugüne, yaklaşık 700 yıldır sürdürüldüğünü bildiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu ramazan çocukların dışarı çıkamadığını hatırlatan Çoban, “Bu senenin, Küpecik geleneğinin yapılamadığı ramazan olarak anılacak olması bizleri çok derinden üzdü. Bizler de bu duruma duyarsız kalmamak için aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının da olduğu dernek üyelerimizle çocuklarımızın yerine bu geleneği canlandırdık.” diye konuştu.

Çoban, geleneğin çocukların sosyalleşmesine ve paylaşmayı öğrenmelerine de büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

KÜPECİK GELENEĞİ VE MANİSİ

Küpecik geleneği ramazanda iftardan sonraki vakitlerde, kız-erkek, zengin-fakir çocuğu ayrımı olmaksızın yapılıyor.

Aynı sokakta yaşayan çocuklar, ezberledikleri “Küpecik” adı verilen maniyi seslendirerek komşu evlerin kapılarını çalıyor. Evde yaşayanlar ise çocuklara şeker, çerez ya da para veriyor.

Küpeciğin sonunda ise çocuklar yiyecekleri yemek için bir yerde toplanıp, paraları da kendi aralarında pay ediyor.

Kütahyalı çocukların evlerden harçlık isterken söylediği mani şöyle:

“Heey! Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik.

Yağ olmazsa bal olsun. Ev sahibi sağ olsun.

Ev sahibi, evde misin? Evde değil, dağda mısın?

Dağda yılan kışlasın. Allah çocuğunuzu bağışlasın.

Dişi dişi sıçan dişi, vermezseniz çalarım taşı.

Ambar altında tazıyım, molla beyin kızıyım.

Çağırın gelin Ahmet Paşa’yı, gelin edelim Ayşa’yı.

Enarından benarından, baklavanın kenarından.

Altı okka pekmez, sepetim yerden kalkmaz.

Al yanaklı yenge, merdivenden in de gel in de gel.

Bizim sarı 25’liği al da gel al da gel.

Ulu Cami’nin minaresi 99 penceresi.

Anam Arap canım Arap, yandı pilav tenceresi.

Kapı altında tırtıl, 25 ver de kurtul, kapı altında tırtıl 25 ver de kurtul.”

Okumaya devam et

Kültür

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı

Yayınlanan

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verilmişti. Bugün saat 12.00’de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Kütahya’da da sokağa çıktı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıkmıştı.

11 Mayıs’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı. Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değiştirilerek 12.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmişti.

KÜTAHYA’DA 65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI

6 saatlik sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün saat 12.00’de sokağa çıkmaya başladı. Kütahya’da yeşil alanların bol olduğu alanlara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park ve yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletlerinde spor yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

65 yaş üstü vatandaşlar tarihi Ulu Cami bölgesi başta olmak üzere Cumhuriyet Caddesi ile kentteki park ve bahçelerde zaman geçirdi.

73 yaşındaki Muhammet Karabil “Spor yapacağım. Kaslarım için spor yapmam gerekiyor doktor tavsiyesi. Evde çok sıkılmıştık, sokağa çıktığımız iyi oldu” diye konuştu.

Okumaya devam et

DOMANİÇ

Tarih kokan Kütahya: Osmanlı Haberleşme ve Gözetleme Kulesi nerede?

Yayınlanan

Domaniç-Tavşanlı karayolunun 4. kilometresindeki Berçin köyünde telgraf haberleşmesine geçilinceye kadar işlevini yerine getiren haberleşme ve gözetleme kulesi, taş ve ahşap mimarisiyle tarihe şahitlik ediyor.

FOTOĞRAF: SERDAR YİĞİT

Giriş kapısının yerden yüksek olması, gizli bölmeleri ve yer altı tünelleriyle dikkati çeken tarihi kule, ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

Tarihi haberleşme ve gözetleme kulesinde doğup büyüyen 70 yaşındaki Zekeriya Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki eşi Hidayet Çetin ile haberleşme kulesini definecilerden koruduklarını söyledi.

Çetin, doğumundan 8 yaşına kadar kulede yaşadığını belirterek, “Binanın üçüncü katını mesken olarak kullandık. Biz burasını boşaltınca defineciler duvarlarını yıktılar, bir şey buldular mı bilmiyorum. Gelenlere mani olmaya çalışıyoruz. Buna rağmen geceleri girip içeride çeşitli aramalar ve kazılar yapıyorlar. Bu binamızın restorasyonuyla Domaniç Kaymakamımız ilgileniyor. En kısa zamanda restore edilmesini bekliyoruz.” dedi.

Okumaya devam et

Kültür

Kütahya’da jandarma, şehit annelerini unutmadı

Yayınlanan

Kütahya’da şehit annelerini ziyaret eden jandarma personeli, onların Anneler Günü’nü kutladı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ziyarette bulunduğu şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit Hasan Özbay’ın annesi Emine Özbay, “Böyle günlerde bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Sadece unutulmamak istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.” dedi.

Şehit İbrahim Tetik’in annesi Vasfiye Tetik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitler İsmail Karabayram, Bayram Ortaç ve Selman Çelik’in anneleri de jandarma personeline teşekkür etti.

Öte yandan, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da eşi Serap Hazırlar ile Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret edip Kur’an-ı Kerim okudu.

Okumaya devam et

Kültür

Kütahya’daki şehit anneleri unutulmadı

Yayınlanan

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, anneler günü sebebiyle 102 yaşındaki Hava Korkmaz ile Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz’ın ailesini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Evliya Çelebi Mahallesinde yaşayan 102 yaşındaki Hava Korkmaz ile Suriye’nin İdlip kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz’ın annesi Hatice Yılmaz’ı evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü tebrik etti.

Hava Korkmaz ile şehit annesi Hatice Yılmaz’a anneler günü sebebiyle hazırlanan çiçek ve hediyelerini Vali Toraman ve eşi Neşe Toraman takdim etti.

İçişleri Bakanlığı ile Hz.Hatice Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Sakarya’da “Cennet Anneleri” adında hatıra ormanı oluşturulduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, Kütahya’da yaşayan 100 ve üzeri yaştaki 14 annemiz için hatıra ormanına birer fidan dikildiğini söyledi.

Anneler Günü sebebiyle düzenlenen ziyaretlerin gün boyu devam edeceğini belirten Vali Toraman, ziyaretlerin il merkezinde emniyet, jandarma personeli ile birim müdürleri, ilçelerde ise kaymakamlar aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılan ve sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti.

Okumaya devam et

Kültür

Kütahya’da haberciliğe başladı, Ülke TV’de anchorman oldu

Yayınlanan

Kütahya’da 90’lı yıllardan haberciliğe başlayan ünlü program sunucusu Faruk Aksoy, şimdilerde Ülke TV’nin ana haber bülteni olan “Haber Servisi” programını sunuyor.

FARUK AKSOY KİMDİR?

Faruk Aksoy, 1974 yılında Sakarya’da doğdu. 1994 yılında üniversite eğitimi için Kütahya’ya geldi. Televizyon macerası da burada başladı.

Önce Kütahya Birlik FM’de program sunucusu olarak işe soyundu. Daha sonra BTV’de muhabirlik, haber spikerliği ve kültür/sanat programları sundu.

yenikutahya.com’da da uzun süre köşe yazıları yazdı. Destan TV, Aksoy’un televizyonculuk hayatında önemli basamaklardan biri oldu.

2000’de Kütahya’dan ayrıldı ve Sakarya’ya döndü. 2005 yılında Kütahyalı Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hacer Banu Koç’la evlendi ve Aydın’a taşındı. Orada bulunduğu dönemde de basın yayın dünyasından uzak kalmadı.

Aydın AyTv ve İzmir Kanal35 televizyonlarında programlar yaptı. Kanal35’te yaptığı “Sokakta Edebiyat” çok sevildi. Daha sonra eşinin tayini üzerine 2010 yılında Kırklareli’ne taşındı. Hafta sonları İstanbul’a gelip TV5’te, “Haftasonu Haberlerini” hazırladı ve sundu.

Yazarlık serüvenini de sürdüren Aksoy, Milat Gazetesi’nde köşe yazmaya başladı. Bu süreçte Beykent Üniversitesi’nin kanalı Beykent Tv’nin kurucu kadrosunda yer aldı ve bu kanalda eski genelkurmay başkanı Org. Yaşar Büyükanıt ile programlar yaptı.

Ayrıca Beykent Tv’de, “An ve Zaman” adlı programı hazırladı ve tarihçi Koray Şerbetçi ile birlikte sundu. Daha sonra bu programı Kanal24’e taşıdı. Kendisine Yeni Şafak Gazetesi’nden yapılan yazarlık teklifini kabul etti ve Albayrak Medya ile anlaştı. 4, 5 yıl Yeni Şafak’ta köşe yazdı, TVNET’te, Karşı Karşıya adlı tartışma programını sundu.

Son olarak Kanal 7 medya grubu ile anlaşan Faruk Aksoy, Ülke Tv’de, Haber Servisi adlı programı yapmaya başladı.

Okumaya devam et

KÜTAHYA'DA EN ÇOK OKUNANLAR