fbpx

Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in yaşam öyküsü

Germiyanoğulları Beyliğinin son hükümdarı II. Yakup Bey'in dillere destan yaşamı.

3 dakikada okunabilir

II. Yakup Bey ya da Yakup Çelebi, Anadolu beyliklerinin en kuvvetlilerinden biri olan Germiyanoğulları Beyliğinin son hükümdarıdır. Annesi, I. Yakup Bey devrinin meşhur komutanlarından Umur Bin Savcı’nın kızıdır. 1387 tarihinde babası Süleyman Şah’ın (Şah Çelebi) yerine devletin başına geçmiştir.

II. Yakup Bey’in hükümdarlığı sırasında Osmanlı ve Germiyanlı ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu söylemek mümkündür. 1389 Kosova Savaşında I. Murat’ın şehit düşmesi üzerine II. Yakup’un Yıldırım Bayezid’e karşı diğer beylerle ile ittifak kurarak kız kardeşi Devlet Hatun’un I. Bayezid ile olan evliliği münasebetiyle Osmanlılara intikal eden geri almaya kalkışması ve bunun üzerine I. Bayezid tarafından yakalanarak subaşısı Hisar Bey ile birlikte İpsala Kalesine hapsedilmesi bu inişli çıkışlı ilişkilerin ilk safhasıdır.

Germiyanoğulları Beyliğinin ikinci devresi olarak tarihe geçen 1402-1429 yılları arası Osmanlı Devletinin kaderinin belirlendiği yıllar olarak da bilinir. Tarih 1399’u gösterdiğinde hem Germiyan Devleti hem de Osmanlı Devleti için yeni bir dönem başlayacaktır. 1390’da hapsedilen II. Yakup Bey, 9 yıl sonra İpsala Kalesinden kaçarak Şam’a gitmiş ve burada Timur’a sığınmıştır. Bilindiği üzere Yıldırım Bayezid 1402 Ankara Savaşında Timur’a yenilince kız kardeşinin evliliği yoluyla Osmanlı mülküne geçen Germiyan toprakları II. Yakup Bey’e teslim edilmiştir. Ankara Savaşı sonunda Kütahya’ya gelen Timur’un 1 ya da 2 ay burada kaldığı bilinmektedir.

II. Yakup Bey, Yıldırım’ın esir düşüp vefat etmesinden sonra başlayan şehzadeler mücadelesinde önce Osmanlı’ya karşı durmuş fakat sonra, önceden ittifak halinde olduğu Karamanoğulları ile ters düşerek Çelebi Mehmet’i desteklemiştir. Bu durum iki devletin arasını açmış ve hatta olaylar savaş noktasına kadar gelmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey bütün Germiyan memleketini zaptedince II. Yakup tekrardan memleketinden ayrı düşmüştür. Bu durum II. Yakup Bey İmaret Külliyesinin taş vakfiyesinde belirtilmiştir.

Osmanlı- Germiyanlı ilişkileri her ne kadar inişli çıkışlı olsa da II. Yakup Bey Yıldırım Bayezid’e karşı son görevini yapmaktan geri kalmamıştır. Yıldırım vefat edince Çelebi Mehmet, Germiyanoğlu Yakup Bey’e bir mektup yazarak cenazesinin Bursa’ya getirtilip defnedilmesini istemiştir. II. Yakup, Yıldırım’ın oğlu Musa Çelebi ve gönderdiği diğer adamlarıyla bu görevi istenildiği gibi yerine getirmiştir.

Bu gelişmelerden sonra Germiyan beyi Osmanlı Devletinin başına geçen II. Murat ile de iyi geçinmekten başka bir çare olmadığını anlayarak Osmanlılarla arayı düzeltme yollarını aramıştır. Her iki devlet arasındaki hoşnutsuzluklar unutularak iyi ilişkiler kurulmaya başlanmıştır. Öyle ki İsfendiyarnoğlu kızını II. Murat’a vermek isteyince, gelini almaya gidenlerin arasında Hünkar Ana ve Şah Ana olarak anılan II. Yakup Bey’in hanımı da bulunmuştur.

II. Yakup Bey, erkek evlatları da olmasında rağmen ölümünden sonra beyliğinin topraklarını Osmanlılar’a vasiyet etmiştir. Vasiyet öncesinde II. Murad’ı ziyaret etmek isteyen II. Yakup Bey Edirne’ye gitmiştir. Burada padişah tarafından ağırlanmıştır. Oldukça cömert olduğu bilinen II. Yakup Bey, Kütahya’ya dönüşünde bütün parasını muhafızı olan askerlere dağıtmış ve Gelibolu yakınlarında parasız kaldığı için II. Murad’tan yardım istemiştir. II. Murad bunun üzerine, “Cenab-ı Hak bize öyle bir birader verdi ki, ülkesinin hasılatından başka bizim memleketin harcı da geliri de harcına yetmez.” demiştir. Biraz ince düşündüren bu söylem II. Yakup’un hayır hasenata ne kadar düşkün olduğunun göstergesi olmuştur.

II. Yakup Bey devri ilim ve fikir hayatı bakımından çok canlıdır. Önce Germiyanoğulları Beyliği daha sonra da Osmanlı Devleti şairleri arasında gösterilen Şeyoğlu Mustafa, Ahmedi, Ahmed-i Dai ve Şeyhi Sinan hep Germiyan sarayında yetişmişlerdir. II. Yakup Bey Edirne ziyaretinden bir yıl sonra vefat etmiş vasiyeti üzerine kendi yaptırdığı külliyeye defnedilmiştir. 1429 yılında 80 yaşını geçkin olduğu bazı kaynaklarda yer alır.

Burhan İrkin

1987 Kütahya'da doğdu. Endürsti Meslek Lisesi'nde Elektronik bölümünden mezun oldu. Kurtuluş Savaşı ve Savaş Tarihi başta olmak üzere tarih araştırmacısıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

error: Content is protected !!