Domaniçli Habibe

Bir Yunan fırkası, Gemlik Kazasından geçerek Domaniç üzerinden Sultan Dağlarını aşarak Kütahya’ vardı. Karargah kumandanı Nazım Bey şehit olmuş bulunuyordu. İnegöl halkı yediden yetmişe düşmana karşı koymaya hazır, silah bulamayanlar taş, odun,…