Kütahya Medhiyelerine Dair

Medhiyeler övgü şiirleridir. Edebiyatımızda Allah, peygamber, dört halife, din ve tasavvuf uluları, devlet adamları, güzeller, ve şehirler için yazılmış çok sayıda medhiye bulunmaktadır. Yaşadığı çevreye kayıtsız kalamayan şairle, içinde yaşadığı şehri şiir…

Evliya Çelebi’nin gözüyle Kütahya

Giriş Tarih boyunca bazı yerleşim birimlerinin nüfus, coğrafi özellikler, ekonomik değerler, dini inançlar ve benzeri unsurlar sebebiyle bulunduğu bölgenin kaderini etkilediği ve yönlendirdiği görülmektedir. Bu özelliklerin kendine tanıdığı imkanları en iyi kullanan…