Ulu Cami haziresinin kaderi

Külliye, cami, mescit, tekke ve diğer dini mekanlarda görmeye alışık olduğumuz hazireler, İslam yapılarında önemli şahsiyetlerin medfun (gömülü) oldukları mezarlıklardır. Kütahya’da da hemen hemen her tarihi caminin, mescidin ve tekkenin bir haziresi…